FARNÍ OHLÁŠKY 4. – 11. ÚNORA 2024

FARNÍ OHLÁŠKY 4. – 11. ÚNORA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Slavíme 5. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté srdečně zveme do farní kavárny. V pondělí je památka svaté Agáty, panny a mučednice; v úterý památka svatého Pavla Mikiho a druhů, mučedníků; ve čtvrtek památka svaté Josefiny Bakhity, panny; v sobotu památka svaté Scholastiky, panny. Příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí.

SVÁTOST NEMOCNÝCH

Na příští neděli zároveň připadá světový den nemocných. V sobotu při ranní mši sv. proto bude všem zájemcům udělována svátost nemocných.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

Bohoslužby v týdnu budou jako obvykle. Formulář mše svaté v neděli 11. února 2024 v 9:00 bude (vzhledem k zvýšenému počtu zahraničních návštěvníků a začínajícímu světovému šampionátu v biatlonu) v latinském jazyce.

LECTIO DIVINA

 Ve středu od 19:00 na faře.

ÚKLID KOSTELA  

V tomto týdnu má službu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

4. – 11. února 2024

 

Neděle

4. února

PÁTÁ NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

za † Marii Olišarovou, † manžela Františka

a † sourozence

10:30

Za † Drahomíru Sáblíkovou

Úterý

6. února

7:00

Za oběti válek a pozůstalé po obětech

Středa

7. února

18:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Čtvrtek

8. února

7:00

Za svaté kněze, řeholníky, zasvěcené osoby

Pátek

9. února

18:00

Za † Františku Michalovou a + dcery a Boží pomoc a ochranu

Sobota

10. února

7:00

Za Boží pomoc a ochranu v nemoci s prosbou za uzdravení

MŠE SVATÁ S UDĚLOVÁNÍM SVÁTOSTI NEMOCNÝCH

Neděle

11. února

ŠESTÁ NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Malých a † syna Jiřího

9:00

LATINSKÁ (Pro populo – Za Boží lid)

10:30

Za Boží pomoc a milosrdenství a dary Ducha Svatého pro celou rodinu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply