Farní ohlášky 26. února – 5. března 2023

Farní ohlášky 26. února – 5. března 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 1. postní. Po poslední mši svaté bude křest Václava Krále z Jiříkovic. Mše svaté v týdnu budou jako obvykle, v pátek v 17:30 h a v neděli v 15:00 h také pobožnost křížové cesty. Ve čtvrtek bude od 15:30 do 17:00 h zpovídat o. Koukal, v pátek navštívím nemocné. V pátek je také liturgická připomínka svaté Kunhuty.  Příští neděle je 2. postní.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ  

Ve středu ve 12:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za p. Josefa Valíka (*1943) z Nového Města na Moravě.

TITULÁRNÍ SLAVNOST FARNÍHO KOSTELA

V naší farnosti na pátek 3. března připadá titulární slavnost farního kostela svaté Kunhuty, která je za obvyklých podmínek spojena s úplnými odpustky. Podmínky jsou vyloučení zalíbení v hříchu (a to i lehkém), vykonání svátosti smíření (alespoň v blízké době), návštěva farního kostela, svaté přijímání a modlitba na úmysl svatého Otce. Jelikož se v naší farnosti jedná o SLAVNOST, nejsme v tento den vázáni půstem. Po mši svaté bude na pastoračním centru malé pohoštění, na které jste srdečně zváni. Opět prosím naše hospodyňky o jeho přípravu.

FARNÍ KANCELÁŘ 

Z důvodu služebního vycestování nebudu v úterý a ve čtvrtek dopoledne k zastižení ve farní kanceláři. V úterý rovněž nebude výuka náboženství na 2 stupni ZŠ a ve středu biblická hodina. V případě potřeby mě prosím kontaktujte telefonicky, případně e-mailem.

SETKÁNÍ KATECHETŮ 

Proběhne příští sobotu 4. března 2023 ve Žďáru na faře u svatého Prokopa (viz plakáty ve vývěskách).

SETKÁNÍ VEDOUCÍCH A ASISTENTŮ FARNÍHO TÁBORA V RADEŠÍNSKÉ SVRATCE  

Příští neděli 5. března ve 14:30 h bude v kostele svatého Václava v Radešínské Svratce první setkání vedoucích a asistentů farního tábora. Začíná se pobožností křížové cesty. Tématem a patronem letošního 24. ročníku farního tábora bude olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Letos uplyne 100 let od jeho úmrtí.

ÚKLID KOSTELA   

Službu v tomto týdnu má pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

26. února – 5. března 2023

 

Neděle

26. února

1. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † Boženu a Františka Svobodovy, † rodiče a Boží požehnání pro celou rodinu

9:00

Za živou a † rodinu Lešundákovu, Müllerovu a Papcúnovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

28. února

7:00

Za † Davida Hotárka a Vladimíra Tlustoše

Středa

1. března

12:00

Kosetlíček: Za † Josefa Valíka (pohřební)

18:00

Za živou a † rodinu Vaněrkovu, Mužátkovu a Liškovu

Čtvrtek

2. března

7:00

Za † spolužáky Pavla Vaculína, Vlastimila Kříže, Huberta Macha a Pavlínu roz.Jarošovou

Pátek

3. března

18:00

TITULÁRNÍ SLAVNOST FARNÍHO KOSTELA SVATÉ KUNHUTY 

Za † Bohuslava Běhounka a živou a † rodinu Běhounkovu

Sobota

4. března

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

5. března

2. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Na poděkování za 50 let společného života a za † rodiče Procházkovy a † syna Františka

9:00

Za Boží lid

10:30

Na poděkování Pánu Bohu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply