Archive 27.8.2022

Farní ohlášky 28. srpna – 4. září 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 22. neděli v liturgickém mezidobí. Na konci mše svaté (v 7:30 a v 9:00 h) žehnáme žákům a studentům do nového školního a akademického roku. V pondělí je Památka Umučení svatého Jana Křtitele. Ve čtvrtek 1. září je Světový den modliteb za péči o stvoření. V sobotu je památka svatého Řehoře Velikého, papeže a učitele církve a neděle je 23. v liturgickém mezidobí. Příští nedělí (4. září) opět začínají nedělní mše svaté pro rodiny s dětmi v 10:30 h.

KŘTY DĚTÍ

V sobotu 3. září v 10:00 h přijme svátost křtu Matěj Toman z Nového Města na Moravě. V neděli 4. září ve mši svaté v 10:30 h bude křest Josefa Dvořáka z Radňovic a po ní Víta Ondráčka ze Zubří.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu v 11:00 h si ve farním kostele svaté Kunhuty udělí svátost manželství Jan Trödler z Radňovic a Marie Novotná z Branišova. V ten samý den ve 13:00 h uzavřou církevní sňatek také Josef Smrž a Marie Sáblíková, oba z Nové Vsi u Nového Města na Moravě. Následující sobotu 10. září v 10:00 h si svátost manželství udělí Ladislav Mošner a Pavla Polnická, oba z Nové Vsi u Nového Města na Moravě, ve 12:00 h pak do manželství vstoupí František Syka z Němčic u Boskovic a Eva Králová z Dolní Rožínky. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC. pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosím, provázejme nastávající manžele svou modlitbou!

PRVNÍ PÁTEK

Ve čtvrtek bude možnost přistoupit ke svátosti smíření od 15:30 h do 17:00 h. Pátek je první v měsíci, dopoledne navštívím nemocné, večerní program jako obvykle (adorace, litanie, požehnání).

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ   

Bude v pátek 2. září 2022 po večerní mši svaté.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina novoměstská.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

28. srpna – 4. září 2022

 

Neděle

28. srpna

22. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + Vladimíra Petra, živou a + rodinu Petrovu

Úterý

30. srpna

7:00

Za + Zděnka Ptáčka v den 90. výročí narození

Středa

31. srpna

18:00

Za + p. profesorku Miladu Vávrovou

Čtvrtek

1. září

7:00

Za věrné a čisté srdce těch, kteří zasvětili svůj život Kristu

Pátek

2. září

18:00

Za + Ludvíka Kučeru, + bratry, + švagrovou Marii a + rodiče

Sobota

3. září

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

11:00

Za novomanžele a jejich rodiny

Neděle

4. září

23. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za dary Ducha Svatého do nového školního roku pro všechny žáky a studenty

10:30

Za živou a + rodinu Smetanovu a Mrázkovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | ( 776 620 578

Farní ohlášky 21. – 28. srpna

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 21. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka Panny Marie Královny, v úterý památka svaté Růženy z Limy, panny; ve středu svátek svatého Bartoloměje, apoštola; v sobotu památka svaté Moniky. Ve čtvrtek ve 13:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Josefy Coufalové (*1925) z Nového Města na Moravě. Příští neděle je 22. v liturgickém mezidobí. Na konci mše svaté (v 7:30 a v 9:00 h) požehnáme žákům a studentům do nového školního a akademického roku.

POUŤOVÁ SBÍRKA NA STAVBU KAPLE

O nedělní pouti se ve sbírce na stavbu kaple v Radňovicích vybralo 142.788,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům!

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 3. září 2022 v 11:00 h si ve farním kostele svaté Kunhuty udělí svátost manželství Jan Trödler z Radňovic a Marie Novotná z Branišova. V ten samý den ve 13:00 h uzavřou církevní sňatek také Josef Smrž a Marie Sáblíková, oba z Nové Vsi u Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC. pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme nastávající manžele svou modlitbou!

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ   

Poslední tři setkání biřmovanců před udělením svátosti budou v pátky 2., 9. a 23. září vždy po večerní mši svaté v 18:00 h. Předem bych chtěl upozornit biřmovance (a jejich nejbližší), že v týdnu před biřmováním (19. – 23. září) by úklid kostela a nejbližšího okolí proběhl za jejich aktivní účasti. Již u před poutí se nám osvědčilo, že čím víc lidí se zapojí, tím dřív je úklid hotový.

PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD A DIECÉZNÍ POUŤ RODIN PŘEDKLÁŠTEŘÍ   

Zítra (pondělí 21. srpna) vyráží XXII. pěší pouť na Velehrad. Vyvrcholí mší svatou v bazilice v sobotu 27. srpna v 11:30 h, které bude předsedat biskup Josef Hrdlička. Příští sobotu 27. srpna se rovněž koná brněnská diecézní pouť rodin, poprvé v Předklášteří u Tišnova. Hlavním celebrantem pontifikální mše svaté v 10:15 h bude brněnský biskup Pavel Konzbul. Plakátky s programem poutí najdete na vývěsce a farním webu.

FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA

Jak již jistě víte, na farní pouť do Říma pojedeme autobusem, v nejbližších dnech bude potřeba zaplatit zálohu. V průběhu týdne dostanete e-mailem bližší informace a orientační program pouti.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina petrovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

21. – 28. srpna 2022

 

Neděle

21. srpna

21. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a + rodinu Mikešovu a Strakovu

9:00

Za živou a + rodinu Okurkovu

Úterý

23. srpna

7:00

Na poděkování

Středa

24. srpna

18:00

Za + Blaženu Hermanovu, a živou a + rodinu Hermanovu

Čtvrtek

25. srpna

7:00

Za + Václava Kostříže

13:00

Kostelíček: Za + Josefu Coufalovou (pohřební)

Pátek

26. srpna

18:00

Za + Janu a Jana Hradeckých a + Ivana Hegera

Sobota

27. srpna

7:00

Za p. Marii Holbovou a rodinu

Neděle

28. srpna

22. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + Vladimíra Petra, živou a + rodinu Petrovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | +420 776 620 578

Farní ohlášky 14. – 21. srpna 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme poutní Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (přesunuta z pondělí 15. 8.). V úterý je památka svatého Štěpána Uherského, krále; v sobotu památka svatého Bernarda, opata a učitele církve. Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí.

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří všem, kdo se zapojili do letošní poutě: hlavnímu celebrantovi a kazateli otci Vojtěchu Kodetovi, kostelníkům, schole, zpěvákům, varhaníkům, lektorům, ministrantům za jejich službu u oltáře, stavitelům pódia, paní Lidušce Malé za květinovou výzdobu, všem těm, kteří pomáhali s úklidem, ale také vám všem, kteří jste na kostelíček na dnešní slavnost putovali z blízka i zdaleka. Děkujeme také, že jste v dnešní sbírce (14. 8.) podpořili stavbu kaple svatého Jana Nepomuka Neumanna v Radňovicích.

REVITALIZACE KNĚŽSKÉHO HROBU   

Jistě jste si všimli, že revitalizace kněžského hrobu pokračuje, i když ještě není zcela u konce – ještě stále chybí dvě mramorové stély se jmény a letopočty otců Fialy a Daňka. Přes opakované urgence se nám proces nepodařilo urychlit. Důvodem je atypické vyhotovení a materiál (nejedná se o standardní „sériově vyráběný“ náhrobek) a veliké množství zakázek u dodavatele.

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU BUDOU NA KOSTELÍČKU   

V tomto týdnu (pondělí – sobota) budou mše svaté v obvyklých časech na kostelíčku. Ve farním kostele bude mše svatá až příští neděli 21. srpna. Proto v tomto týdnu nebude ani pravidelný úklid farního kostela.

NOVÉ ČÍSLO FARNÍHO ČASOPISU KUNHUTA  

K dispozici je nové číslo časopisu Kunhuta, a to ve formě tištěné i elektronické (na farním webu). Děkujeme paní Dagmar Trödlerové za jeho přípravu a zároveň hledáme nové spolupracovníky ochotné pomoct již při tvorbě následujícího čísla (Dušičky).

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

14. – 21. srpna 2022

Upozornění: od pondělí do soboty jsou mše svaté na kostelíčku!

 

Neděle

14. srpna

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

7:30

Za Boží lid

10:30

POUTNÍ MŠE SVATÁ NA KOSTELÍČKU

(Za Novoměstskou farnost a všechny živé a + obyvatele našeho města)

Pondělí

15. srpna

16:00

Mimořádná mše svatá na nádvoří DSS na Žďárské ulici za zaměstnance a živé a + klienty DSS   

Úterý

16. srpna

7:00

Kostelíček: Za společenství úklidu kostela

Středa

17. srpna

18:00

Kostelíček: Za + Josefa a Marii Plockovy, + Evu Svodovou a a živou rodinu Svobodovu, Drábkovu a Plockovu

Čtvrtek

18. srpna

7:00

Kostelíček: Za + rodiče Vlčkovy a + švagrovou Helenu

Pátek

19. srpna

18:00

Kostelíček: úmysl volný

Sobota

20. srpna

7:00

Kostelíček: Za Boží lid

Neděle

21. srpna

21. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a + rodinu Mikešovu a Strakovu

9:00

Za živou a + rodinu Okurkovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 7. – 14. srpna 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 19. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté bude křest dvou dětí, Michaela Trávníčka a Markéty Procházkové. V pondělí je památka svatého Dominika, kněze; v úterý svátek svaté Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy; ve středu svátek svatého Vavřince, jáhna a mučedníka; ve čtvrtek památka svaté Kláry, panny. Příští neděli je Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (přesunuto z pondělí 15. srpna).

POUŤ NA KOSTELÍČKU   

Příští neděli 14. srpna 2022 srdečně zveme na tradiční pouť na kostelíčku. Hlavním celebrantem a kazatelem slavnostní poutní mše svaté v 10:30 bude P. VOJTĚCH KODET, O.Carm. Ve farním kostele bude mše svatá jen ráno v 7:30 h spojená s žehnáním bylin a květin. Sbírka ze všech mší o poutní neděli půjde na stavbu kaple v Radňovicích. Odpoledne ve 14:30 h bude na kostelíčku slavnostní požehnání.

ÚKLID KOSTELÍČKA 

Prosím dobrovolníky o pomoc s úklidem kostelíčka a nejbližšího okolí k nedělní slavnosti. Vzhledem k tomu, že již několik let uklízí jenom hrstka těch stejných farníků, prosím tedy o pomoc nové posily zvlášť z řad mladších ročníků a také „zástupce“ z jednotlivých obcí patřících do farnosti. Sraz v úterý 9. srpna v 16:00 h na kostelíčku.

STAVĚNÍ PÓDIA PRO POUTNÍ SLAVNOST  

Prosím skupinu chlapů, kteří se tradičně starají o pódium o jeho stavbu a po skončení nedělní mše svaté také o pomoc s jeho demontáží. I zde přijdou vhod nové posily zvlášť z řad mladších. Sraz v sobotu 13. srpna v 17:00 h na kostelíčku. 

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu farního kostela má tento týden pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

7. – 14. srpna 2022

  

Neděle

7. srpna

19. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + Marii Horákovou, + manžela Oldřicha a + rodiče Markovy

Úterý

9. srpna

7:00

Za + Jaroslava Pohanku

Středa

10. srpna

18:00

Za dar živé víry pro děti Milana, Terezu a Eriku

Čtvrtek

11. srpna

7:00

Úmysl volný

Pátek

12. srpna

18:00

Poděkování za dar života a rodiny

Sobota

13. srpna

7:00

Za nenarozené děti a za obnovu kultury života

Neděle

14. srpna

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

7:30

Za Boží lid

10:30

POUTNÍ MŠE SVATÁ NA KOSTELÍČKU

(Za Novoměstskou farnost a živé a + obyvatele města)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz