Farní ohlášky 18. – 25. července 2021

Farní ohlášky 18. – 25. července 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 16. neděli v liturgickém mezidobí, po mši svaté proběhne křest jednoho dítěte. Ve čtvrtek je svátek svaté Marie Magdaleny, v pátek svátek svaté Brigity.  Příští neděle je 17. v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 9:00 bude křest pěti dětí.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

Příští sobotu 24. července 2021 si svátost manželství udělí Rostislav Koláček a Aneta Šmerhovská z Nového Města na Moravě. O týden později v sobotu 31. července uzavřou ve farním kostele manželství Petr Zdražil z Nové Vsi u Nového Města na Moravě a Markéta Librová z Nového Města na Moravě. Později v ten samý den vstoupí do manželství Ondřej Šandera a Martina Kadlecová, oba z Řečice. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme provázejte snoubence svými modlitbami!

JACOBEO 2021

Pro návrat do Nového Města ze Santiaga do Nového Města na Moravě zbývá posledních 239 kilometrů. Za všechny poutníky bude příští neděli v 9:00 obětována slavnostní poutní mše svatá ke cti svatého Jakuba, apoštola

EXERCICIE LECTIO DIVINA 

Od 9. do 17. srpna 2021 se budou konat ve Vranově u Brna exercicie Lectio Divina. Exercicie povedou P. Martin Sedloň, OMI, P. František Honíšek, CM a P. Tomasz Kazański, SAC. Exercicie jsou určené pro všechny věřící: laiky, osoby zasvěceného života i kněze. Zájemci se mohou přihlásit na adrese: lectiodivinacz@gmail.com. Více informací zde www.lectiodivina.cz.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

18. – 25. července 2021

 

Neděle

18. července

7:30

Za živou a + rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za + Josefa Šikla, + dvoje rodiče a + dvoje bratry

Pondělí

19. července

18:00

Za + rodiče Dvořákovy a Boží ochranu pro živou rodinu

Úterý

20. července

7:00

Za + Vladimíra Tatíčka

Středa

21. července

18:00

Za uzdravení Miroslava Furcha a živou a + rodinu Furchovu

Čtvrtek

22. července

7:00

Za + Dr. Jordánovou

Pátek

23. července

18:00

Za Boží pomoc v těžké životní situaci

Sobota

24.července

7:00

Za Boží lid

Neděle

25. července

7:30

Za + Annu a Arnošta Stehlíkovy

9:00

Za účastníky farního putování Jacobeo 2021

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply