Farní ohlášky 5. – 12. listopadu 2023

Farní ohlášky 5. – 12. listopadu 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 31.  neděli v liturgickém mezidobí. U mše svaté v 10:30 bude přijata do katechumenátu jedna ze dvou žadatelek o křest dospělých. V úterý bude ještě ranní mše svatá na kostelíčku. Do středy 8. listopadu můžeme za obvyklých podmínek získat odpustky pro duše v očistci. Ve čtvrtek je svátek Posvěcení lateránské baziliky, v pátek památka svatého Lva Velikého, papeže a učitele církve, v sobotu památka svatého Martina, biskupa. Příští neděle je 32. v liturgickém mezidobí.

SETKÁNÍ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU FARNÍHO PLESU  

V úterý v 19:00 h bude na faře setkání organizačního výboru farního plesu, který se uskuteční v sobotu 27. ledna 2024.

OHLÉDNUTÍ ZA FARNÍMI POUTĚMI 2022 A 2023  

Ve středu 8. listopadu v 19:00 srdečně zveme všechny zájemce na ohlédnutí za farními poutěmi do Itálie a na Slovensko v loňském a letošním roce spojené s promítáním fotografií a povídáním o navštívených místech. Původně plánovaná biblická hodina proto v tento den mimořádně nebude.

BIBLICKÁ HODINA NEBUDE 

Tento týden biblická hodina není, místo ní povídání o farních poutích.

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLADÝCH V NOVÉM MĚSTĚ  

Zveme všechny mladé lidi z naší i okolitých farností na děkanátní spolčo a to již tento pátek 10. listopadu do Nového Města. Začínáme mší svatou v 18:00 ve farním kostele. Následně (cca v 18:45) prostřednictvím fotografií zavzpomínáme, resp. přiblížíme letošní Světové dny mládeže v Lisabonu z pohledu účastníků. Povídání je otevřeno široké veřejnostiPoté (cca od 19:30) bude spolčo mládeže pokračovat na faře.

ÚKLID KOSTELA  

Službu má tento týden skupina novoměstská.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

5. – 12. listopadu 2023

 

 

Neděle

5. listopadu

31. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Vavříčkovy, † sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za živou a † rodinu Smetanovu

Úterý

7. listopadu

7:00

KOSTELÍČEK: Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Středa

8. listopadu

18:00

Za živou a † rodinu Ondráčkovu a Štěpánovu

Čtvrtek

9. listopadu

7:00

Za živé a † absolventy gymnázia z roku 1963–66 a jejich profesory

Pátek

10. listopadu

18:00

Za † Karla Zídka a živou a † rodinu Zídkovu a Kabrdovu

Sobota

11. listopadu

7:00

Za Jindru Palečkovou a celou rodinu u příležitosti 60 let života

Neděle

12. listopadu

32. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Horňasovu, Stupkovu a duše v očistci

9:00

Za živou a † rodinu Koutných, Štěrbovu a Šemberovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply