Farní ohlášky 1. – 8. srpna 2021

Farní ohlášky 1. – 8. srpna 2021

FARNÍ OHLÁŠKY

1. – 8. srpna 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 18. neděli v liturgickém mezidobí.  Ve středu je památka svatého Jana Maria Vianneye, kněze; v pátek svátek Proměnění Páně. Příští neděle je 19. v liturgickém mezidobí.

PRVNÍ PÁTEK

Ve čtvrtek od 15:30 do 17:30 bude zpovídat o. František Koukal. Ke svátosti smíření bude možné přistoupit před každou mší svatou. V pátek také navštívím nemocné, zájemce prosím hlaste v sakristii. Před večerní mší svatou adorace a svátostné požehnání.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

V sobotu 14. srpna 2021 si svátost manželství udělí Josef Laštovička z Nové Vsi a Ivona Trödlerová z Radňovic. Prosíme provázejte snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

Neděle

1. srpna

7:30

Za živou a + rodinu Kulovu, Dvořákovu a duše v očistci

9:00

Za Marii Horákovou, jejího manžela Oldřicha

a + rodiče Markovy

Pondělí

2. srpna

18:00

Za + Věru Horáčkovu a Josefa Doležala

Úterý

3. srpna

7:00

Na úmysl dárce

Středa

4. srpna

18:00

Za zemřelého Jiřího a Jindřišku Šperlovy, + rodiče a duše v očistci

Čtvrtek

5. srpna

7:00

Za duše v očistci

Pátek

6. srpna

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

7. srpna

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kolhbauerovou,

+ manžela a na úmysl

Neděle

8. srpna

7:30

Za Boží lid

9:00

za Jaroslava Trojana a Františka Pohanku a Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply