FARNÍ OHLÁŠKY 18. – 25. ČERVNA 2023

FARNÍ OHLÁŠKY 18. – 25. ČERVNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 11. neděli v mezidobí. V Radňovicích je dnes poutní slavnost, mše svatá na návsi začíná v 10:30 h. V pondělí je památka svatého Jana Nepomuka Neumanna, kněze. V úterý v 15:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. doktorky Věry Jinkové (†75) z Nového Města na Moravě. Ve středu je památka svatého Aloise Gonzagy, řeholníka; v sobotu slavnost Narození svatého Jana Křtitele. Příští neděle je 12. v mezidobí, sbírka bude určena na bohoslovce a církevní školství.

FARNÍ DEN  

Příští neděli 25. června jste všichni srdečně zváni na farní den, který se uskuteční od 15:00 h na farním dvoře. Farní den bude před začínajícími prázdninami opět příležitostí k neformálnímu setkání. Pro děti budou připravené různé aktivity, soutěže a vědomostní kvíz. K dispozici bude také skákací hrad a na všechny čeká skvělé občerstvení

SVĚCENÍ OBNOVENÉ KAPLIČKY V JIŘÍKOVICÍCH  

Obec Jiříkovice zve v sobotu 24. června na posvěcení obnovené kapličky v centru obce. Mše svatá začne ve 14:15 h, po ní bude kladení věnců, průvod obcí a přátelské posezení v kulturním domě. 

PORTIMO SLAVÍ 25 LET   

Sociální služby Portimo, které již 25 let podávají pomocnou ruku tisícům dětí, mládeži, dospělým i seniorům v našem regionu, zvou na oslavu výročí založení, které se uskuteční příští sobotu 24. června na koupališti v Novém Městě na Moravě. Bližší informace o připravované akci a také možnosti přispět na provoz této obecně prospěšné společnosti najdete na plakátu ve vývěsce a také ZDE.

STÁVAT SE TVŮRCI POKOJE  

Jednou z odpovědí na synodální volání po prohloubení vztahů ve farních společenství je vzdělávací program pro leadery farních společenství „Tvůrci pokoje“. Cílem je posílit praktické kompetence v oblasti komunikace, řešení konfliktu, zpětné vazby, práci s dynamikou skupiny, ale i poskytnout základní vhled do ekleziologie a synodality. Více informací včetně přihlášek najdete na webu www.tvurcipokoje.cz

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 24. června 2023 v 11:00 h chtějí v našem farním kostele vstoupit do manželství Josef Hořínek ze Skleného nad Oslavou a Iva Mrkvičková ze Slavkovic. V ten samý den si ve 13:00 h udělí svátost manželství Vlastislav BalabánKřídel a Veronika KrálováJiříkovic.

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu od 19:00 h na faře.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

18.– 25. června 2023

 

Neděle

18. června

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Marii Zdražilovu, † manžela, † rodiče Zdražilovy, Starých, Slezákovy a † Bohumila Novotného

9:00

Za † Františka Olišara, † manželku Marii a † sourozence

10:30

RADŇOVICE: POUTNÍ MŠE SVATÁ KE SVATÉMU JANU NEPOMUKU NEUMANNOVI

Úterý

20. června

7:00

Za † rodiče Fialovy, Boží pomoc v nemoci dcery

15:00

Kostelíček: Za † MUDr. Věru Jinkovou (pohřební)

Středa

21. června

18:00

Za † a živou rodinu Horňasovu, Pálkovu, Trödlerovu a duše v očistci

Čtvrtek

22. června

7:00

Na poděkování za dar kněžství (4. výročí)

Pátek

23. června

18:00

Za † pana děkana Jana Daňka (3. výročí úmrtí)

Sobota

24. června

7:00

SLAVNOST NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE

Za † Josefa a Matildu Chalupovy, † Lubomíra Mošnera, zdraví a Boží pomoc pro živou rodinu

14:15

JIŘÍKOVICE: ŽEHNÁNÍ KAPLIČKY  Za živé a † obyvatele obce

Neděle

25. června

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Ivana Hudáka

10:30

Za † Tatianu Yankovou a živou a † rodinu Yankovu a Zídkovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply