Farní ohlášky 26. března – 2. dubna 2023

Farní ohlášky 26. března – 2. dubna 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 5. postní. Po poslední mši svaté bude křest tří dětí: Petra Jana Holečka, Matěje Ptáčka a Matěje Josefa Koláře. Zveme na pobožnosti křížové cesty dnes a příští neděli v 15:00 h a v pátek v 17:30 h.  Příští neděle je Květnou nedělí, kterou vstupujeme do Svatého týdne.

SBÍRKA NA POMNĚNKU

Ve sbírce na dostavbu domova Pomněnka se minulý týden vybralo 107.281,- . Všem dárcům velké Pán Bůh zaplať!

BIBLICKÁ HODINA   

Ve středu v 19:00 h na faře.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE 

Ve čtvrtek bude kněžská rekolekce žďárského děkanátu. V 8:00 h začneme eucharistickou adorací, po ní v 8:30 h mše svatá. Bude možnost přistoupit ke svátosti smíření.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH PŘED VELIKONOCEMI   

V úterý navštívím nemocné na penzionu. V pátek 31. března dopoledne navštívím nemocné se svátostí smíření před Velikonočními svátky. Laskavě prosím o jejich nahlášení.

ZASEDÁNÍ EKONOMICKÉ A PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI  

V úterý 28. března 2023 bude na faře v 18:00 h zasedání Ekonomické rady a poté v 19:00 h Pastorační rady.

ÚKLID OKOLÍ KOSTELA PŘED VELIKONOCEMI   

Prosíme dobrovolníky o pomoc při úklidu okolí kostela před velikonočními svátky příští sobotu 1. dubna od 9:30 h.

DUCHOVNÍ OBNOVA  

Otcové pallotini zvou na postní duchovní obnovu „Čiňte pokání a věřte evangeliu“, která se uskuteční dnes (tj. neděle 26. 3.), zítra a pozítří v kostelích v Radešínské Svratce, Olešné a Nové Vsi. Obnovu vede P. Artur Cierlicki, SAC. Program najdete na vývěsce a na farním webu.

MISSA CHRISMATIS V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE  

Zveme kluky ministranty do katedrály v Brně na Missu Chrismatis na Zelený čtvrtek. Zájemce hlaste prosím u o. Mira. Pravděpodobně bude vypraven autobus.   

ÚKLID KOSTELA   

Službu v tomto týdnu má radňovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

26. března – 2. dubna 2023

 

Neděle

26. března

5. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † rodiče Ondráčkovi, † dceru, † 3 syny, † Boženu Koutnou a † Bohumila Novotného

9:00

Za všechny obyvatele Nového Města † v březnu

10:30

Na poděkování za dar šedesáti roků života a za Boží požehnání do dalších let

15:00

Pobožnost křížové cesty

Úterý

28. března

7:00

Za † Arnošta Kopřivu a † Vlastu a Jaroslava Peckovy

Středa

29. března

18:00

Na poděkování za úspěšně složené zkoušky

Čtvrtek

30. března

8:30

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Za živou a † rodinu Dvořákovu a duše očistci

Pátek

31. března

17:30

Pobožnost křížové cesty (ministranti)

18:00

Za † Janu Německou a † rodiče Hermanovy

Sobota

1. dubna

7:00

Za † Josefa Svobodu, a živou a † rodinu Svobodovu, Zídkovu a Cimbálnikovu

Neděle

2. dubna

KVĚTNÁ NEDĚLE

7:30

Za † Františka a Jiřího Sýkorovy † rodiče, † sestru, † manžele Stejskalovy a Caltovy

9:00

Za živou a † rodinu Koutných, Štěrbovu a Šumberovu

10:30

Za Boží lid

15:00

Pobožnost křížové cesty

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz |  tel. 776 620 578

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply