Farní ohlášky 17. – 24. dubna 2022

Farní ohlášky 17. – 24. dubna 2022

 LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Velikonoční neděle, Boží hod velikonoční, začátek Velikonočního oktávu. Příští neděle je druhou velikonoční, která je zároveň nedělí Božího milosrdenství. Zítra (na Velikonoční pondělí) bude mše svatá v 8:00 h, v úterý ve 14:30 h je na kostelíčku pohřební mše svatá za + Jaroslava Komínka.

VÍKEND PRO MINISTRANTY A JEJICH TATÍNKY NA FAŘE V SOBOTÍNĚ  

Srdečně zveme všechny ministranty (a také kluky, kteří o ministrování uvažují) společně s jejich tatínky na víkendovku v Sobotíně. Odjezd v pátek odpoledne, návrat nejpozději v neděli kolem poledne. Hlásit se můžete u vedoucího ministrantů Ondry Smetany (mail: ondrsmetana@seznam.cz, tel. 777 559 901), který poskytne také potřebné informace o dopravě, programu atd.

POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini zvou všechny do Slavkovic na pouť o svátku Božího milosrdenství příští neděli 24. dubna. Mše svatá v 10:30 h pro rodiny s dětmi proto v našem kostele v tento den nebude! Hlavním celebrantem mše svaté v 10:30 h ve Slavkovicích bude P. Max Kašparů, mši svaté v 15:00 h bude předsedat Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký. Po mši svaté bude u kostela ve Slavkovicích posvěcen kříž vytvořený z trámů kostela v Moravské Nové Vsi poničeného tornádem. Bližší informace a kompletní program jsou na plakátku ve vývěsce.

ÚPLNÉ ODPUSTKY PRO SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ   

K získání milosti úplného odpuštění vin a trestů, která je spojena se svátkem Božího milosrdenství, je nutné v den svátku přistoupit ke svatému přijímání. Svátost smíření nemusí být v den svátku, přesto v neděli bude možné ve Slavkovicích přistoupit ke svátosti smíření a to od 9.00 do 19.00 h.

FARNÍ PUTOVÁNÍ SA SVATÝM CYRILEM A METODĚJEM   

Podobně jako loni i letos zveme k farnímu putování. Kilometry z každého individuálního či rodinného výletu, putování, ať už pěšky anebo na kole/koloběžce, je možné vložit do formuláře v samostatné sekci na stránkách farnosti. Kilometr po kilometru tak budeme symbolicky „putovat“ z Nového Města přes poutní místa Lutršték, Velehrad, Terchovou, Sarajevo, Bargalu až do řecké Soluně. I letos budou k dispozici poutní odznáčky. Bližší informace na nástěnkách a na farním webu. Začínáme již zítra (tj. v pondělí 18. dubna 2022).

POĎĚKOVÁNÍ

Misijní jarmark z minulé neděle vynesl krásných 46.028,-, částka již doputoval na místo určení, kterým jsou Papežská misijní díla.  Děkujeme všem výrobcům i těm, kteří jste zakoupením výrobků přispěli na dobrou věc. Speciální poděkování patří i letos rodině Novotných, která se postarala o přípravu, koordinaci a zdárný průběh této již tradiční akce.

Děkujeme také všem, kteří se zapojili do potravinové sbírky na Ukrajinu případně přispěli na její dopravu. Děkuji také paní Malé, Německé a p. účetnímu Pavlovi Krejčímu, kteří potraviny a všechny ostatní předměty denní potřeby roztřídili a připravili na expedici. Z naší farnosti jsme poslali 67 „banánovek“, celkově se tedy i s ostatními zapojenými farnostmi jedná o cca 6 tun humanitární pomoci, která vyrazí na Ukrajinu již zítra, v pondělí kolem poledne.

Chtěl bych také z celého srdce poděkovat za důstojný a slavnostní průběh velikonočních svátků: kostelníkům, ministrantům, lektorům a akolytům, varhaníkům, sboru a všem zpěvákům, p. Malé za vedení sboru, přípravu liturgické hudby, a květinovou výzdobu kostela a také všem, kdo jste se na přípravě Velikonoc a také na jejich společném slavení účastnili.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

17. – 24. dubna 2022

 

Neděle

17. dubna

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

 

7:30

Za + Františka Sýkoru, + sestru a rodiče, + manžele Caltovi a Stejskalovi

9:00

Za + rodiče Trojanovy a Boží pomoc a ochranu pro rodinu Trojanovu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

18. dubna

8:00

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

(Za + Jiřího Svobodu a + rodiče Svobodovy a Kincovi)

Úterý

19. dubna

7:00

Za zdraví a Boží pomoc pro paní Annu Šaclovou

14:30

Kostelíček: Za + Jaroslava Komínka (pohřební)

Středa

20. dubna

18:00

Za + Marii a Miloslava Mrázkovy

Čtvrtek

21. dubna

7:00

Za + rodinu Tlustošovu, Hlavůňkovu a Krátkých

Pátek

22. dubna

18:00

Za + Ludvíka Kučeru, + sourozence a rodiče a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

Sobota

23. dubna

7:00

Za + Jaroslava a Martu Havlíčkovy

Neděle

24 .dubna

 

7:30

Za + rodiče Starých, Slezákovi a + dvoje rodiče Zdražilovi a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za + Ladislava Mošnera, + Bohumila Zajíčka, živou a + rodinu Mošnerovu, Zajíčkovu a duše v očistci

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply