FARNÍ OHLÁŠKY 10. – 17. BŘEZNA 2024

FARNÍ OHLÁŠKY 10. – 17. BŘEZNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 4. neděli postní, tzv. Laetare. Dnes rovněž začínáme devítidenní pobožnost ke svatému Josefovi. Ve středu je Výroční den zvolení papeže Františka. Příští neděle je 5. postní. Z důvodu účast dětí na víkendovce na faře v Sulkovci proto v tento den MIMOŘÁDNĚ NEBUDE MŠE SVATÁ V 10:30!!!

PRVNÍ „NOMINAČNÍ“ KOLO VOLEB DO NOVÉ FARNÍ PASTORAČNÍ RADY  

Dnes (10. března 2024) po všech bohoslužbách proběhne první – nominační – kolo voleb zástupců do nové farní pastorační rady. Členy rady mohou být pouze katolíci, kterým je v den voleb minimálně 18 let, těší se ve farnosti dobré pověsti a na území farnosti mají kanonické bydliště, ale i ti, kteří ve farnosti kanonické bydliště nemají, ale po delší dobu se ve farnosti aktivně zapojují a pravidelně v ní navštěvují bohoslužby.

JMÉNA JEDNOHO AŽ PĚTI LIBOVOLNÝCH KANDIDÁTŮ SPLŇUJÍCÍCH VÝŠE UVEDENÉ PODMÍNKY NAPIŠTE NA JEDEN ČISTÝ LÍSTEK A VHOĎTE DO PŘIPRAVENÉ SCHRÁNKY (Vše najdete na stolku vzadu u obětních darů!).

Kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, kteří nominaci přijmou, postoupí do druhého kola voleb, které se uskuteční na Květnou neděli 24. března 2024. Zde najdete současný seznam stávajících členů pastorační rady i stanovy farních pastoračních rad platné v brněnském biskupství.

PODĚKOVÁNÍ

Chtěl bych z celého srdce poděkovat rodině Dvořákových a Trödlerových z Radňovic za přípravu pohoštění a obsluhu farní kavárny o minulé neděli při příležitosti slavnosti patronky našeho kostela svaté Kunhuty. Veliké poděkování patří také Marušce a Lukášovi Německým a Jarce Vlčkové za přípravu a organizací „paškálkového workshopu“ na Orlovně téhož dne.

III. EKUMENICKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA  

Srdečně zveme na dnešní (10. března 2024) ekumenickou křížovou cestu ke Třem křížům. Sraz jako obvykle v 15:00 u evangelického hřbitova. Bratři evangelíci zároveň zvou všechny děti na alternativní program od 14:45 v presbyterně evangelického kostela a po skončení křížové cesty také všechny ostatní na neformální přátelské setkání na témže místě.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ  

V úterý 12. března ve 14:30 bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Víta Kunce (*1955) z Nového Města na Moravě.

FARNÍ VÍKENDOVKA PRO DĚTI  

Proběhne příští víkend (15. – 17. března 2024) na faře v Sulkovci. Bližší informace rodiče obdrží e-mailem, případně osobně u jáhna Jirky.

BIBLICKÁ HODINA   

Ve středu v 19:00 na faře.

CHVÁLY 4G A POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   

Dnes od 18:00 zveme do Radostína nad Oslavou k modlitbě chval se společenstvím Chvály 4G. Ve čtvrtek zase na další večer postní duchovní obnovy na téma „Pane nauč nás modlit se!“ Začátek rovněž v 18:00.

DEN ŠTĚDROSTI: NEDĚLE PRO CHARITU 

O páté postní neděli 17. března bude možnost pomoct klientům Charitní záchranné sítě, kteří žijí v nouzi. Na tento účel na farním dvoře vždy 30 min před a po každé mši svaté proběhne sbírka potravin, drogerie a jiných potřebných věcí v rámci akce „Den štědrosti – Neděle pro charitu“. Seznam vhodných darů najdete na plakátku ve vývěsce, na letácích a ZDE.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu má v tomto týdnu radňovická skupina.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

10. – 17. BŘEZNA 2024

Neděle

10. března

ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † rodiče Krškovy, Flajšingrovy, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za † Ludmilu Špačkovou a oboje rodiče

10:30

Za Boží lid

Úterý

12. března

7:00

Za † Arnošta Kopřivu a † Vlastu a Jaroslava Peckovy

14:30

Kostelíček: Za † Víta Kunce (pohřební)

Středa

13. března

18:00

Za živou a † rodinu Novotných a úmysl dárce

Čtvrtek

14. března

7:00

Za živou a † rodinu Hlavůňkovu, Tlustošovu, Krátkých a za † Davida Hotárka

Pátek

15. března

18:00

Za † Mirku Haukovou

Sobota

16. března

7:00

Za † Josefa Jinka, živé a † rodiny Jinkovy, Ševelovy a Harvánkovy

Neděle

17. března

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Emiliána a Jiřinu Šustrovy a živou a † rodinu Šustrovou a Fouskovou

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply