FARNÍ OHLÁŠKY 8. – 15. ŘÍJNA 2023

FARNÍ OHLÁŠKY 8. – 15. ŘÍJNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 27.  neděli v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest malé Jasmíny Fabíkové. Po mši svaté zveme do farní kavárny! Ve středu je památka svatého Jana XXIII., papeže. V pátek ve 13:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Jaroslava Jílka z Pohledce (*1948). Příští neděle je 28. v liturgickém mezidobí.

POUŤ KE SVATÉ FAUSTYNĚ 

Otcové pallotini zvou na dnešní pouť ke svaté Faustyně do Slavkovic. Mši svaté v 15:00 bude předsedat Mons. Martin David, biskup ostravsko-opavský.

SETKÁNÍ FARNÍCH PASTORAČNÍCH RAD

Ve středu 11. října proběhne v naší farnosti setkání pastoračních rad farností širšího okolí. Začne ve farním kostele svaté Kunhuty v 17:00 pontifikální mší svatou, které bude předsedat otec biskup Pavel Konzbul a na kterou jste všichni srdečně zváni. Program bude pokračovat od 18:00 v Kulturním domě na Tyršově ulici. Mše svatá v 18:00 tedy nebude. Zároveň prosíme dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomoct s organizací (registrace, šatna apod.), aby se hlásili u otce Mira.

PRAVIDELNÉ SETKÁVÁNÍ MLÁDEŽE

V pátek zveme všechny mladé lidi žďárského děkanátu do Nového Města na společenství pro mládež. Chceme mladým lidem nabídnout prostor pro setkání, společnou modlitbu a sdílení živé víry. „Spolčo“ bude prozatím ve dvoutýdenním intervalu, a to vždy v pátek po večerní mši svaté (od 19:00 h cca) na faře. Je určeno především mladým lidem od 15 let. Začínáme v pátek 13. října, přičemž každé třetí setkání se uskuteční v jiné farnosti v rámci děkanátu.

GODZONE TOUR 2023

Připomínáme rovněž pozvání (nejen) pro mládež na evangelizační koncert Godzone turné ve čtvrtek 26. října do Brna. Vypraven bude autobus, který účastníky odpoledne dopraví do Brna a večer zase zpátky domů. Bližší informace a formulář pro přihlášení najdete ZDE.

ÚKLID KOSTELA  

Službu má tento týden jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

8. – 15. října 2023

 

Neděle

8. října

27. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Blažeje Pelána, † rodiče a živou rodinu

9:00

Za † rodiče Josefa a Emilii Klímovy, † rodiče Pazderovy, živou rodinu Pazderovu a duše v očistci

10:30

Za Boží lid

Úterý

10. října

7:00

Za uzdravení nemocných

Středa

11. října

17:00

PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ NA ZAHÁJENÍ SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH RAD FARNOSTÍ

(Celebruje otec biskup Pavel Konzbul)

Čtvrtek

12. října

7:00

Za † a živé rodiny Zpěvákovy, Fišmonovy, Tesařovy a Šimkovy

Pátek

13. října

13:00

Kostelíček: Za † Jaroslava Jílka (pohřební)

18:00

Za Boží pomoc a ochranu v nemoci s prosbou o uzdravení

PO MŠI SVATÉ SPOLČO MLÁDEŽE NA FAŘE

Sobota

14. října

7:00

za duše v očistci a nepokřtěné děti

Neděle

15. října

28. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za společenství úklidu kostela a jejich rodiny

9:00

Na úmysl celebranta

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply