Archive 28.10.2022

Farní ohlášky 30. října – 6. listopadu 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme výroční den posvěcení našeho farního kostela. V úterý je Slavnost Všech svatých, ve středu Vzpomínka na všechny věrné zesnulé (Dušičky), v pátek památka svatého Karla Boromejského, biskupa. Příští neděle je 32. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté pro rodiny s dětmi v 10:30 h bude křest malého Vojtěcha Blažíčka.

SBÍRKA NA MISIE 

V minulou neděli se ve sbírce na misie vybralo 101.875,- Kč. Veliké poděkování Vám všem, kteří jste takto podpořili Papežská misijní díla v ČR.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED DUŠIČKAMI  

V pondělí od 15:00 h do 18:00 h bude možné přistoupit ke svátosti smíření před dušičkovými svátky. Vedle svatého přijímání, modlitby na úmysl Svatého otce a jakékoliv modlitby za zemřelé při návštěvě hřbitova je to jedna z podmínek pro získání odpustků pro duše v očistci od 2. do 8. listopadu.

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 

V úterý o slavnosti Všech svatých bude pouze večerní mše svatá v 18:00 h.

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZESNULÉ 

Ve středu v den vzpomínky na zesnulé mají kněží právo sloužit až tři mše svaté za zesnulé. V tento den bude mše svatá v 7:00 h ve farním kostele a v 16:00 h a v 18:00 h ve hřbitovním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Od středečního odpoledne do sobotního rána budou všechny mše svaté pouze na kostelíčku!!!

SVATEBNÍ OHLÁŠKY 

V sobotu 5. listopadu v 11:00 h hodlají v našem farním kostele církevní sňatek uzavřít Martin Veselský a Marie Doležalová t. č. bytem ve Ždírci nad Doubravou. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme prosím snoubence svými modlitbami!

POZDRAV Z ŘÍMA

Otec Miro spolu s poutníky zdraví z farní poutě do Věčného města a děkuje za všechny modlitby, kterými jste je na pouti provázeli a provádíte. Od pondělí bude pořádek bohoslužeb, farní kancelář i náboženství v běžném „provozu“.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina petrovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

30. října – 6. listopadu 2022

 

Neděle

30. října

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

7:30

Za Boží lid

9:00

Za všechny, kdo pečují o kostely a kaple ve farnosti

MIMORÁDNĚ NENÍ MŠE SVATÁ V 10:30!

Úterý

1. listopadu

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

15:00

Mše svatá na Domě s pečovatelskou službou na Žďárské ulici (Za zesnulé obyvatele domova)

18:00

(Za Boží lid)

Středa

2. listopadu

VZPOMÍNKA NA ZESNULÉ

7:00

Farní kostel: Za duše v očistci

16:00

Kostelíček! Za duše v očistci

18:00

Kostelíček! Za † p. děkana Jana Daňka

Čtvrtek

3. listopadu

7:00

Kostelíček! Za manžele Mrázkovy u příležitosti 60 let manželství a celou živou a † rodinu Mrázkovu a † dceru Janu

Pátek

4. listopadu

18:00

Kostelíček! Za † rodiče Kučerovy, syny a snachu Marii

Sobota

5. listopadu

7:00

Kostelíček! Za † rodiče Kozovy, Janů, † Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

6. listopadu

32. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Vavříčkovy, † sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu  

9:00

Za + Karla Zídka a živou a † rodinu Zídkovu a Kabrdovu

10:30

Za živé a † rodiny Jinkovy a Juránkovy

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 23. – 30. října 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 30. neděli v liturgickém mezidobí, která je zároveň Misijní nedělí. Dnešní sbírka je určena na Papežská misijní díla. V pátek je svátek svatých Šimona a Judy, apoštolů, v sobotu památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice. Příští neděle je 31. v liturgickém mezidobí, v naší farnosti ale v tento den slavíme VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA.

FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA  

V pondělí odjíždíme na farní pouť do Říma. Plánovaný návrat je v neděli kolem poledne. V případě naléhavé potřeby kněze se prosím obracejte na otce Sylwestra Jurczaka z Fryšavy (tel. 733 741 473).

DŮEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

Z důvodu konání farní pouti nebude tento týden ranní mše svatá v úterý a v sobotu. V neděli výjimečně nebude mše svatá pro rodiny v 10:30 h!

POHŘEBNÍ MŠE SVATÁ  

Ve pondělí 24. října ve 13:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za † Jiřího Moravce (*1965) z Nového Města na Moravě.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE  Ve čtvrtek proběhne kněžská rekolekce. V 8:00 h začne eucharistickou adorací, po ní v 8:30 mše svatá. Bude příležitost ke svátosti smíření.

VEČER CHVAL VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini srdečně zvou na Večer chval před vystavenou Nejsvětější Svátostí s modlitbou za uzdravení v sobotu 29. října 2022 v 19:00 h do kostela Božího milosrdenství a svaté Faustyny ve Slavkovicích.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE 

Ve čtvrtek proběhne kněžská rekolekce. V 8:00 h začne eucharistickou adorací, po ní v 8:30 mše svatá. Bude příležitost ke svátosti smíření.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 5. listopadu v 11:00 h hodlají v našem farním kostele církevní sňatek uzavřít Martin Veselský a Marie Doležalová t. č. bytem ve Ždírci nad Doubravou. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme prosím snoubence svými modlitbami!

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI 

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 11. 1. 2020 mohou věřící v naší republice za splnění obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé  (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Dovolení platí po dobu sedmi let a podmínky jsou: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a jakákoliv modlitba za zemřelé při návštěvě hřbitova.

DIECÉZNÍ SYNODÁLNÍ SETKÁNÍ   

V sobotu 19. listopadu 2022 se bude v Brně konat Diecézní synodální setkání koordinátorů farních skupinek a těch, kdo jsou aktivně zapojeni do synodálního procesu v naší diecézi. Chtěl bych poděkovat všem účastníkům synody z naší farnosti, zvláště koordinátorovi p. Josefu Krupicovi za koordinaci a za jejich nasazení a podněty, kterými přispěli do synodální diskuze.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

23. října

30. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Vališovy, + pět synů, + vnuka, a + rodiče Janovy

9:00

Za Boží lid

10:30

ZA MISIE A NA ÚMYSL PAPEŽE FRANTIŠKA

Pondělí

24. října

13:00

Kostelíček: Za † Jiřího Moravce (*1965) z Nového Města na Moravě (pohřební)

Úterý

25. října

MIMOŘÁDNĚ V TENTO DEN NENÍ MŠE SVATÁ!

Středa

26. října

18:00

Za účastníky farní poutě do Říma

Čtvrtek

27. října

8:30 KNĚŽSKÁ REKOLEKCE (Na úmysl celebranta)

Pátek

28. října

18:00

Za + rodiče Maršálkovy a bratry Jiřího a Josefa

Sobota

29. října

MIMOŘÁDNĚ V TENTO DEN NENÍ MŠE SVATÁ!

Neděle

23. října

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

7:30

Za Boží lid

9:00

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA: Za všechny, kdo pečují o kostely a kaple v naší farnosti

MIMORÁDNĚ NENÍ MŠE SVATÁ V 10:30!

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 16. – 23. října 2022

 LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 29. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka; v úterý svátek svatého Lukáše, evangelisty. Příští neděle je 30. v liturgickém mezidobí.

POHŘEBNÍ MŠE SVATÁ  

Ve středu 19. října 2022 ve 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za paní Marii Jaitnerovou (*1934) z Nového Města na Moravě.

MISIJNÍ NEDĚLE A MISIJNÍ MOST MODLITBY  

Příští neděle 23. října je Světovým dnem misií. Sbírka z tohoto dne poputuje jako každoročně na Papežská misijní díla. Od pátku 14. října do soboty 22. října se před každou mší svatou modlíme novénu za misie. V sobotu 22. října v 17:00 h týden modliteb za misie vyvrcholí ve farním kostele tzv. MISIJNÍM MOSTEM MODLITBY: všechny – zvlášť děti a mládež – zveme ke společné modlitbě misijního růžence a eucharistické adoraci za misie. V modlitbách budeme myslet na misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky, za šíření evangelia po celém světě, za dar víry a za papeže Františka. Radost ze spojení s Bohem tak společnou modlitbou předáme do potřebných míst světa.

PODPORA GODZONE TOUR 2022  

Někteří z vás možná znají slovenský křesťanský evangelizační projekt Godzone. Od roku 2009 každoročně pro mládež připravuje hudebně-koncertní turné Godzone Tour. Pro letošní turné, které začíná za necelé 2 týdny, organizátorům chybí ještě část rozpočtu. V případě, že to Vaše možnosti v této nelehké době dovolí, pomozte prosím finančním příspěvkem přinést evangelium moderním způsobem tisícům mladých lidí v České republice a na Slovensku. Udělat to můžete kliknutím na https://tour.godzone.sk/podpora/ a vybráním oblasti, kterou chcete podpořit. Bližší informace o projektu, který působí plně v souladu s učením katolické církve pod záštitou KBS najdete na https://godzone.sk/.

IKONOPISECKÝ KURZ VE ŽĎÁRU  

Římskokatolická farnost Žďár II a P. Martin Damian si vás dovolují Vás pozvat na kurz tvorby ikon. Cílem tohoto kurzu je ztišení a jedinečná možnost proniknout do tajemství tvorby křesťanských ikon. Kurz se uskuteční ve dnech 8. – 11. 12. 2022 v křížové chodbě fary ve Žďárském klášteře. V případě zájmu o kurz pište na mail: info@martindamian.cz, případně kontaktujte p. děkana Vladimíra Záleského. Počet míst je omezený, v případě zájmu o kurz neváhejte a přihlaste se včas.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

16. října

29. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Krškovy, Flajšingerovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

10:30

Za Boží lid

Úterý

18. října

7:00

Za + Matouše a + Juraje (oběti střelby v Bratislavě) a jejich rodiny

Středa

19. října

14:30

Kostelíček: Za + Marii Jaitnerovou (*1934)

pohřební

18:00

Za živou a + rodinu Německých

Čtvrtek

20. října

7:00

Za nemocné, trpící, osamělé, umírající a duše v očistci

Pátek

21. října

18:00

Za + rodiče Potockých, Ptáčkovy a + děti

Sobota

22. října

7:00

Za živou a + rodinu Humlíčkovu

Neděle

23. října

30. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Vališovy, + pět synů, + vnuka, a + rodiče Janovy

9:00

Za Boží lid

10:30

ZA MISIE A NA ÚMYSL PAPEŽE FRANTIŠKA

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 9. – 16. října 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 28. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je památka svatého Jana XXIII., papeže; ve středu památka svatého Radima, biskupa; v sobotu památka svaté Terezie z Ávily, panny a učitelky církve. Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí. U mše svaté v 9:00 h poděkujeme za letošní úrodu.

MIMOŘÁDNÁ BOHOSLUŽBA SLOVA  

V pátek bude mimořádně místo večerní mše svaté v 18:00 h bohoslužba slova se svatým přijímáním.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH   

V úterý od 14:30 h o. Miro navštíví nemocné v Domově s pečovatelskou službou na Žďárské ulici, ve středu dopoledne pak navštíví ty nemocné, které z důvodu nemoci nemohl navštívit na první pátek

300 LET VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA V BOBROVÉ  

Farnost Bobrová zve dnes (9. října) k oslavám 300. výročí posvěcení farního kostela svatých Petra a Pavla. Hlavním celebrantem slavnostní mše svaté v 11:00 h bude P. Pavel Kafka, generální vikář brněnské diecéze. Program pokračuje ve 14:00 h na faře výstavou spolku Putování za Santinim, dílničkami, aktivitami pro děti, kavárničkou a pak ve 14.30 h divadelní scénkou Santiniho stopa. Slavnostní den zakončí přednáška „Stavitel Jan Blažej Santini-Aichel a opat Václav Vejmluva“ s hudebním doprovodem.

POUŤ KE SVATÉ FAUSTYNĚ   

Připomínáme dnešní pouť ke svaté Faustyně ve Slavkovicích, na kterou srdečně zvou otcové pallotíni. Hlavním celebrantem mše svaté v 15:00 h bude P. Artur Cierlicki SAC.

POUŤ ZA P. KARLEM JANŮ 

Farnost Jámy zve u příležitosti 10. výročí kněžského svěcení rodáka P. Karla Janů na farní pouť do jim spravované farnosti a jejího okolí. Pouť se uskuteční v sobotu 22. října 2022 a její součástí bude prohlídka premonstrátského kláštera v Nové Říši, mše svatá a odpolední setkání s otcem Karlem ve Slavonicích a návštěva karmelitánského kláštera v Kostelním Vydří. Přihlašování u p. Václava Šustra (tel. 777 640 961, vaclav.sustr@post.cz). 

KURZ VÝROBY BIBLICKÝCH POSTAVIČEK Dům přírody Žďárských vrchů v Krátké pořádá ve dnech 21. – 22. října 2022 Kurz výroby biblických postaviček. Je možné se přihlásit také ke stravě a noclehu. Bližší informace na stránkách www.dumprirody.cz.

ÚKLID KOSTELA   Službu úklidu kostela má v tomto týdnu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

9. října

28. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Blažeje Pelána a Karola Skybu

9:00

Za + Mariána Juriše a živou a + rodinu Jurišovou a Frančiakovou

10:30

Za Boží lid

Úterý

11. října

7:00

Za nenarozené děti, jejich otce a matky a úmysl

Středa

12. října

18:00

Za + Janu a Jana Hradeckých, + Ivana Hegera

Čtvrtek

13. října

7:00

Za svaté a statečné kněze, řeholníky, zasvěcené osoby, za pomoc a ochranu

Pátek

14. října

18:00

!!! MIMOŘÁDNĚ BOHOSLUŽBA SLOVA !!!

(se svatým přijímáním)

Sobota

15. října

7:00

Za Svatého Otce a jeho úmysl

Neděle

16. října

29. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Krškovy, Flajšingerovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 2. – 9. ŘÍJNA 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 27. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je památka svatého Františka z Assisi, ve středu památka svaté Faustiny Kowalské, panny, v pátek památka Panny Marie Růžencové. Příští neděle je 28. v liturgickém mezidobí.

KONCERT ProfesionáLOVE

Farnost Sněžné zve na koncert žďárského křesťanského rockového seskupení ProfesionáLOVE v rámci pouti v Krásném, který se uskuteční dnes po požehnání ve 13:30 v kostele svatého Václava. Všichni jste srdečně zváni!

POHŘEBNÍ MŠE SVATÁ 

V úterý ve 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za p. Jana Žigu (*1955) z Písku.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

Tento týden začíná na novoměstských základních školách a na gymnáziu výuka náboženství podle již zveřejněného rozvrhu.

LIDOVÉ MISIE V BOHDALOVĚ A NOVÉM VESELÍ  

Ode dneška (2. října 2022) do soboty 8. října se ve farnostech Bohadlov a Nové Veselí uskuteční lidové misie. Součástí programu je každodenní bohoslužba s misijním kázáním, kající světelné procesí, program pro děti a mládež, stavění nového misijního kříže a další. Hlavním kazatelem bude Mons. Jindřich Bartoš, znojemský farář a děkan, někdejší kaplan v naší farnosti. Program na plakátku ve vývěsce.

POUŤ KE SVATÉ FAUSTYNĚ 

Bratři pallotini z Jam v roce 20. výročí posvěcení základního kamene kostela Božího milosrdenství a sestry Faustyny a v roce 20. výročí příchodu pallotinů do České republiky srdečně zvou na pouť ke svaté Faustyně příští neděli 9. října 2022. Slavnostní mši svatou v 15.00 h bude celebrovat Artur Cierlicki SAC.

PRVNÍ PÁTEK  

Pátek je první v měsíci. Ve čtvrtek bude v čase 15:30 – 17:00 h zpovídat otec František Koukal z Obyčtova, ke svátosti smíření bude možné přistoupit také v týdnu před, resp. po každé mši svaté. V pátek dopoledne jako obvykle navštívím nemocné. Večerní program jako obvykle: v 17:00 h tichá, v 17:30 h moderovaná adorace před Nejsvětější Svátostí, litanie a svátostné požehnání.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

Příští sobotu 8. října ve 13:00 h hodlají ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Jan Vašík z Nového Města na Moravě a Iveta Sekničková z Poděšína, oba bytem ve Věcově. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC. pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme je svou modlitbou!

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

2. – 9. října 2022

 

Neděle

2. října

27. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Stehlíkovy a Pelánovy

9:00

Za + rodiče Josefa a Emilii Klímovy, živou a + rodinu Klímovu a Pazderovu a duše v očistci

10:30

Za + Oldřicha Škarku a živou a + rodinu Škarkovu

Úterý

4. října

7:00

Za dar uzdravení pro Miloše

14:30

Kostelíček: Za + Jana Žigu (pohřební)

Středa

5. října

18:00

Za živou a + rodinu Petrovu, Svobodovu

a Zelených

Čtvrtek

6. října

7:00

Za dar uzdravení pro Miloše

Pátek

7. října

18:00

Za duše v očistci

Sobota

8. října

7:00

Za +  Vlastu a Stanislava, živou a zemřelou rodinu Horňasovu a úmysl

Neděle

9. října

28. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Blažeje Pelána a Karola Skybu

9:00

Za + Mariána Juriše a živou a + rodinu Jurišovou a Frančiakovou

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz