Farní ohlášky 6. – 13. listopadu 2022

Farní ohlášky 6. – 13. listopadu 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 32. neděli v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest malého Vojtěcha Blažíčka. Ve středu je svátek Posvěcení lateránské baziliky; ve čtvrtek památka svatého Lva Velikého, papeže a učitele církve; v pátek památka svatého Martina, biskupa; v sobotu památka svatého Josafata, biskupa a mučedníka, příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí.

NÁVŠTĚVA BISKUPA PAVLA A ŽEHNÁNÍ SOCHY JANA NEPOMUCKÉHO  

Příští neděli bude mši svatou v 10:30 h celebrovat o. biskup Pavel Konzbul. Na závěr bohoslužby požehná sochu svatého Jana Nepomuckého za presbytářem farního kostela, která právě prošla odbornou opravou.

SBÍRKA NA KATOLICKÁ MÉDIA 

Příští neděli 13. listopadu 2022 proběhne také celorepubliková kostelní sbírka, jejíž výtěžek bude určen katolickým sdělovacím prostředkům.

POŘAD BOHOSLUŽEB 

V úterý ráno v 7:00 h bude poslední ranní mše svatá na kostelíčku a to v latinském jazyce. Po zbytek týdne již budou bohoslužby v obvyklých časech ve farním kostele.

SETKÁNÍ POZŮSTALÝCH 

Oblastní charita ve Žďáru nad Sázavou a otec Sylwester Jurczak srdečně zvou na vzpomínkové a modlitební setkání nejen pro ty, kdo v letošním roce přišli o své nejbližší. Uskuteční se v úterý 8. listopadu od 16:00 hkostele svatého Matouše na Fryšavě. Svou účast prosíme potvrďte na tel. 605 860 760 anebo mailem na adrese ivana.nejedla@zdar.charita.cz.

POZVÁNKA NA SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE 

Mládež žďárského děkanátu zve na společenství mládeže, které se uskuteční v pátek 11. listopadu od 19:00 h ve Žďáře nad Sázavou II (klášteře). Všichni jste srdečně zváni!

ZVONY PRO KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA V HARRACHOVĚ 

Na pouti do Říma se s námi  zúčastnili 4 poutnice z krkonošského Harrachova. Počtem věřících malá farnost se snaží umořit dluh za pořízení nových zvonů na farním kostele svatého Václava. V případě, že byste chtěli tuto farnost podpořit, můžete tak učinit přispěním na transparentní účet 115-8332350257/0100.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina novoměstská.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

6. listopadu

32. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Vavříčkovy, † sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu  

9:00

Za + Karla Zídka a živou a † rodinu Zídkovu a Kabrdovu

10:30

Za živé a † rodiny Jinkovy a Juránkovy

Úterý

8. listopadu

7:00

KOSTELÍČEK (LATINSKÁ)

Za † Cyrila a Annu Cáderových

Středa

9. listopadu

18:00

Za živou a † rodinu Pálkovu, Horňasovu, Trödlerovu a Stupkovu

Čtvrtek

10. listopadu

7:00

Za † Ignáce, Cecílii a Hanku Cáderovy a živou a † rodinu Cáderovu a Kubíkovu

Pátek

11. listopadu

18:00

Za živou a † rodinu Martínkovu

Sobota

12. listopadu

7:00

Za nová řeholní a kněžská povolání

Neděle

13. listopadu

33. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za živou a † rodinu Koutných, Štěrbovu a Šumberovu

10:30

CELEBRUJE O. BISKUP PAVEL KONZBUL

(Po mši svaté žehnání opravené sochy

sv. Jana Nepomuckého za presbytářem)

Za rodinu Močubovu a Ježovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply