Farní ohlášky 12. – 19. února 2022

Farní ohlášky 12. – 19. února 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 6. v liturgickém mezidobí. Příští neděle je 7. v liturgickém mezidobí.

SVATOPETRSKÝ HALÉŘ  

Příští neděli proběhne sbírka „Haléř svatého Petra“. Je to starobylá sbírka, jejíž kořeny sahají až do 8. století a výtěžek je určen do rukou Svatého otce, který jej pak rozděluje podle aktuálních potřeb církve.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ   

Ve středu 8. února 2023 odešel na věčnost pan Miroslav Kamenský (*1938) z Radňovic. Poslední rozloučení se zesnulým proběhne v úzkém rodinném kruhu.

LECTIO DIVINA   

Ve středu od 19:00 h na faře.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE  

Ve čtvrtek mimořádně proběhne kněžská rekolekce žďárského děkanátu. V 8:00 h začneme eucharistickou adorací, po ní v 8:30 h mše svatá. Bude opět příležitost přistoupit ke svátosti smíření.

VEČER CHVAL S MODLITBOU ZA UZDRAVENÍ VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini zvou do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích na Večer chval před vystavenou Nejsvětější Svátostí s modlitbou za uzdravení, který se bude konat příští sobotu 18. února od 19:00 hod. Všichni jste srdečně zváni.

LIST BISKUPA PAVLA O POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ   

Milí přátelé,

v prvním čtení od moudrého Sírachovce jsme slyšeli: „Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš.“ Jako každým rokem je tu doba rozhodování nejen pro ty, kdo končí středoškolská studia, ale blíží se také doba podávání přihlášek ke studiu teologie a formace ke kněžství. Kněžství je životní povolání, v němž vytváříme prostor pro Ježíše v lidských srdcích. I když žijeme v době, kdy se církev může pro společnost jevit nečitelnou, její poslání svěřené Kristem je stále stejné a ona mu musí být věrná. Právě proto potřebuje ty, kdo chtějí službě věrnosti Bohu zasvětit svůj život. Jako biskup bych vás, mladí muži, kteří v srdci vnímáte pozvání ke kněžství, rád informoval, že přihlášku ke kněžské formaci pro školní rok 2023/2024 můžete zaslat poštou na sekretariát brněnského biskupství do konce března.

V modlitbě

biskup Pavel

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic „manažer stavebních investic v Brně“ a „manažer stavebních investic pro Jihlavsko“. Podrobnější informace o pracovní náplní a požadavcích na uchazeče jsou na nástěnce a na webu biskupství (www.biskupstvi.cz).

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu p. Librová a Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

12. – 19. února 2023

 

Neděle

12. února

6. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Růženu a Josefa Polnických, † syna Josefa a † snachu Boženu a † rodiče

9:00

Za živou a † rodinu Vaněrkovu, Mužátkovu a Liškovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

14. února

7:00

Za + rodiče Malých a syna Jiřího

Středa

15. února

18:00

Za živou a + rodinu Novotnou, Bloudkovu a Horňasovu

Čtvrtek

16. února

8:30

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Za živé a zemřelé kněze naší diecéze

Pátek

17. února

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

18. února

7:00

Za duše kněží v očistci

Neděle

19. února

7. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

za + rodiče Dvořákovy, vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za živou a + rodinu Cáderovu, Trajlinkovu, Kulifajovu a Moravčíkovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply