FARNÍ OHLÁŠKY 27. SRPNA – 3. ZÁŘÍ 2023

FARNÍ OHLÁŠKY 27. SRPNA – 3. ZÁŘÍ 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 21. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 9:00 h bude křest čtyř dětí: Emy Jamborové, Petra Štarhy, Teodora Nováka a Veroniky Válkové. V pondělí je památka svatého Augustina, biskupa a učitele církve; v úterý památka Umučení svatého Jana Křtitele. V pátek je světový den modliteb za péči o stvoření. Příští neděle je 22. v liturgickém mezidobí. U mše svaté v 9:00 h uvítáme v naší farnosti jáhna Jiřího Dyčku. V pondělí v 11:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Jozefa Kolyveka (*1940) z Nového Města na Moravě.

KONEC PRÁZDNINOVÉHO REŽIMU

Se začátkem školního roku končí prázdninový režim, takže v neděli opět přibyde mše svatá v 10:30 h zvlášť pro rodiny s dětmi. Výuka náboženství na základních školách a na gymnáziu, biblické hodiny a Lectio divina začnou až začátkem října.

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU – ŽEHNÁNÍ AKTOVEK A ŠKOLNÍCH POTŘEB  

Příští neděli u mše svaté v 10:30 h budeme žehnat aktovky a školní potřeby a vyprosíme si Boží požehnání, pomoc a dary Ducha svatého do právě začínajícího školního roku.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ DO NÁBOŽENSTVÍ  

Přihlášky dětí do náboženství najdete pod kůrem u tiskovin a po vyplnění je můžete odevzdat v sakristii kostela, případně na faře. Rozvrh výuky bude upřesněn začátkem školního roku, ale v podstatě by se ve srovnání s předešlým rokem měnit neměl.

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

Pátek je první v měsíci, ve čtvrtek od 16:00 do 17:30 h bude možnost přistoupit ke svátosti smíření (o. František Koukal). Ke svátostí smíření můžete přistoupit i v týdnu před každou mší svatou. Ve čtvrtek odpoledne navštívím nemocné v Domově s pečovatelskou službou na Žďárské ulici, v pátek dopoledne navštívím nemocné v domácnostech. V pátek před večerní mší svatou bude obvyklý prvopáteční program (od 17:00 h tichá, od 17:30 h moderovaná adorace, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně a svátostné požehnání).

DIECÉZNÍ POUŤ RODIN V PŘEDKLÁŠTEŘÍ  

Příští sobotu 2. září jste všichni – rodiny i jednotlivci – srdečně zváni na 19. diecézní pouť rodin do Předklášteří u Tišnova. Doprava individuálně po vlastní ose (autem, pěšky, na kole), případně společně vlakem s odjezdem ze stanice Nové Město na Moravě v 8:02 h (rychlíkem přes Žďár). Hlavním celebrantem pontifikální mše svaté v 11:00 h bude o. biskup Pavel Konzbul. Od 12:00 h je připraven bohatý duchovní a doprovodný program: vystoupení Horácké muziky, zábavný program pro děti a mládež, prohlídky pivovaru Vorkloster, Podhoráckého muzea a další. Návrat v odpoledních hodinách možný přímým vlakem Os 14908 (13:33 Tišnov → 14:55 NMnM) anebo R 980 Vysočina s přestupem ve Žďáru (14:48 Tišnov → 15:57 NMnM). Bližší informace na plakátu ve vývěsce a farním webu, případně u o. Mira.

DĚKOVNÁ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini zvou na děkovnou adoraci s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí do poutního kostela ve Slavkovicích v sobotu 2. září 2023 ve 20:00 h.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

V sobotu 9. září 2023 v 11:00 h hodlají v kostele svaté Kunhuty v Novém Městě na Moravě
uzavřít církevní sňatek Martin Poul z Radostína nad Oslavou a Kristýna Benešová z Řečice. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme nastávající novomanžele svou modlitbou!

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má skupina novoměstská.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

27. srpna – 3. září 2023

  

Neděle

27. srpna

21. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Františka Laštovičku a živou a † rodinu Laštovičkovu a Košíkovu

9:00

Za živou a † rodinu Trojanovu a Králíčkovu

Pondělí

28. srpna

11:00

Kostelíček: Za † Jozefa Kolyveka (pohřební)

Úterý

29. srpna

7:00

 Volný úmysl

Středa

30. srpna

18:00

Za živou a † rodinu Škarkovu

Čtvrtek

31. srpna

7:00

Volný úmysl

Pátek

1. září

18:00

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA PÉČI O STVOŘENÍ

(Za pomoc a dary Ducha svatého pro všechny žáky a studenty)

Sobota

2. září

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

3. září

22. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Dvořákovy, † vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za † Annu a Bohuslava Štarhovy

10:30

Za živou a † rodinu Smetanovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply