FARNÍ OHLÁŠKY 15. – 22. ŘÍJNA 2023

FARNÍ OHLÁŠKY 15. – 22. ŘÍJNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 28.  neděli v liturgickém mezidobí a vstupujeme do týdne modliteb za misie. V pondělí je památka svaté Hedviky, řeholnice; v úterý památka svatého Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka; ve středu svátek svatého Lukáše, evangelisty. Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Tadeáše Polnického z Pohledce a Valerie Fejtové z Ostrova nad Oslavou.

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří všem dámám z naší farnosti, které se podíleli na organizaci setkání zástupců farních pastoračních rad s biskupem Pavlem a biskupskými vikáři. Pán Bůh zaplať za vaši ochotu, čas a službu!

MISIJNÍ NEDĚLE A MISIJNÍ MOST MODLITBY  

Příští neděle 22. října je zároveň Světovým dnem misií, proto nedělní sbírka poputuje jako každoročně na Papežská misijní díla. Od pátku do příští soboty se modlíme novénu za misie. V sobotu 21. října od 17:00 h týden modliteb za misie vyvrcholí ve farním kostele Misijním mostem modlitby. Všechny – především děti a mládež – zveme ke společné modlitbě misijního růžence a eucharistické adoraci za misie.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ   

V pondělí 16. října v 15:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá paní Marty Nejedlé (†91) z Nového Města na Moravě.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

Budou jako obvykle s výjimkou úterý, kdy nebude ranní mše svatá ani bohoslužba slova z důvodu účastí obou duchovních na povinném formačním setkání.

LECTIO DIVINA A BIBLICKÉ HODINY 

Ve středu opět začínají společná setkání nad Božím Slovem. Ve středu v 19:00 h bude na faře Lectio Divina.

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH NA DSPS NA ŽĎÁRSKÉ A ŽEHNÁNÍ DOMU  

Ve středu odpoledne navštívím nemocné na domově s pečovatelskou službou na Žďárské ulici. Ve čtvrtek v 16:00 h bude na témže místě mše svatá spojená s žehnáním domu.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU I 

Ve čtvrtek rovněž proběhne rekolekce žďárského děkanátu, tentokrát ve farnosti u kostela svatého Prokopa ve Žďáru nad Sázavou. Program zůstává nezměněný: v 8:00 adorace před Nejsvětější Svátostí, v 8:30 mše svatá. Ranní mše svatá v Novém Městě v 7:00 h zůstává.

SETKÁVÁNÍ MAMINEK A DĚTÍ

Srdečně zveme všechny maminky naší farnosti, které tráví čas doma s dětmi, k pravidelnému společnému setkávání každý pátek od 8:30 h do novoměstské Orlovny (Soškova ulice č. 1559). Hlavním smyslem je hra, modlitba a společenství. Podrobnější informace najdete na plakátu na nástěnce a na farním webu.

SETKÁNÍ KATECHETŮ A KŘESŤANSKÝCH PEDAGOGŮ  

Proběhne v sobotu 21. října v čase 9:00 – 11:00 h na faře u svatého Prokopa ve Žďáru nad Sázavou.

SETKÁNÍ POZŮSTALÝCH  

V úterý 24. října se v kostele svatého Matouše na Fryšavě uskuteční setkání těch, kterým v uplynulém roce zemřel někdo blízký. Případnou účast prosím potvrďte na telefonicky na čísle 605 860 760 anebo e-mailem na ivana.nejedla@zdar.charita.cz.

REKONSTRUKCE FARNÍ STŘECHY A VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ KOSTELA

V těchto dnech začala první etapa oprava střechy farní budovy s využitím finančního příspěvku Ministerstva kultury v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a také s příspěvkem města Nové Město na Moravě. V blízké době také dojde k výměně osvětlení v  interiéru farního kostela.

ÚKLID KOSTELA  

Službu má tento týden petrovická skupina. 

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

15. – 22. října 2023

 

Neděle

15. října

28. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za společenství úklidu kostela a rodiny

9:00

Za misie, misionáře a misijní společenství ve farnostech

10:30

Za Boží lid

Pondělí

16. října

15:00

Kostelíček: Za † Martu Nejedlou (pohřební)

Úterý

17. října

Mše svatá dnes mimořádně nebude!

Středa

18. října

18:00

Za † Márii Feriovou

Čtvrtek

19. října

7:00

Za † Josefa Německého, sourozence a živou a † rodinu Německých

16:00

DSPS Žďárská: Mše svatá s žehnáním domu

Pátek

20. října

18:00

Za † Josefa a Marii Plockovy a živé rodiny dcer s rodinami s prosbou o dar zdraví

Sobota

21. října

7:00

Za † rodiče Jaroslava a Martu Havlíčkovy

Neděle

22. října

29. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Horňasovu, Kabelkovu, Kociánovu a Pálkovu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za † Jiřího Šustra, † rodiče a živou rodinu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply