Farní ohlášky 26. června – 3. července 2022

Farní ohlášky 26. června – 3. července 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 13. neděli v liturgickém mezidobí. Dnešní sbírka je na bohoslovce a potřeby kněžského semináře. Po mši svaté pro rodiny s dětmi v 10:30 hbude křest 3 dětí: Barnabáše Wollnera, Damiána Slavíčka a Aničky Žákové. V měsících červenec a srpen nebudou mše svaté v 10:30 h! V pondělí je památka svatého Cyrila Jeruzalémského, biskupa; v úterý památka svatého Ireneje, mučedníka; ve středu Slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů a hlavních patronů brněnské diecéze. Příští neděle je 14. v liturgickém mezidobí.

INTRONIZACE NOVÉHO DIECÉZNÍHO BISKUPA  

V den slavnosti diecézních patronů svatých Petra a Pavla ve středu 29. června při mši svaté v 16.00 h převezme nově jmenovaný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul vedení diecéze. Emeritní biskup Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa. Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně zváni. Ti, kteří nemohou přijet osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas. Příjezd na Petrov autem tento den nebude možný.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU 

Ve čtvrtek 30. června budou ve farním kostele kněžské rekolekce našeho děkanátu, poslední před letními prázdninami. V 8:00 h začínáme eucharistickou adorací, v 8:30 h bude mše svatá. Kněží budou k dispozici pro svátost smíření. Tato možnost bude také odpoledne od 15:3o cca 17:00 h, kdy bude zpovídat otec František Koukal z Obyčtova. Prosíme zvlášť děti a mládež, aby před začínajícími prázdninami přijali svátost smíření. Otec Miro bude zpovídat také před každou mší svatou v týdnu.

PRVNÍ PÁTEK

V prázdninových měsících (červenec a srpen) nebudou obvyklé prvopáteční návštěvy nemocných. V případě potřeby (např. u vážného zhoršení zdravotního stavu) se však neváhejte obrátit na o. Mira. V pátek večer bude obvyklý prvopáteční program: v 17:00 h tichá, od 17:30 h moderovaná adorace s litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostným požehnáním. Příprava snoubenců po mši svaté v pátek nebude, ale proběhne se všemi páry individuálně.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 9. července 2022 v 11:00 h hodlají ve farním kostele v Novém Městě na Moravě uzavřít sňatek Matěj Zelený a Karolína Mičíková, oba bytem v Zubří. Kdo by věděl o okolnosti bránicí uzavření tohoto manželství, ať je oznámí duchovní správě. Prosím, provázejme snoubence svou modlitbou!

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

26. června – 3. července 2022

 

Neděle

26. června

13. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za živou a + rodinu Lukášovu a Doldovu

10:30

Za + Tatianu Yánkovou a rodinu Zídkovu

a Kabrdovu

Úterý

28. června

7:00

Za Boží ochranu a pomoc pro rodiny Harvánkovy, Jinkovy, Čadílkovy a Ševelovy

Středa

29. června

18:00

SLAVNOST SVATÝCH PETRA A PAVLA

Za živou a + rodinu Petrovu, Svobodovu a Zelených

Čtvrtek

30. června

8:30

REKOLEKČNÍ MŠE SVATÁ

Za živé a + kněze a věřící Žďárského děkanátu

Pátek

1.července

18:00

Za zdraví a bezpečí pro Vasiliye Stolets

Sobota

2.července

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

3.července

14. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za živé a + rodiny Kotovicovy a Paříkovi

9:00

Za živou a + rodinu Koutných, Štěrbovu a Šumberovu

 

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply