FARNÍ OHLÁŠKY 4. – 11. ČERVNA 2023

FARNÍ OHLÁŠKY 4. – 11. ČERVNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice. V pondělí je památka svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka; v úterý památka svatého Norberta, biskupa; ve čtvrtek je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo). Příští neděle je 10. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest malé Rozálie Veselské. Sbírka na charitu minulou neděli vynesla 50.531,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří také všem, kteří jste se podíleli na přípravě, průběhu a také se sami zúčastnili na letošní Noci kostelů. Zvláštní poděkování patří společenství modliteb otců, schole a zpěvákům za přípravu a vedení závěrečné ekumenické modlitby chval v evangelickém kostele, p. Jaromíru Černému a Ladislavu Harvánkovi za výklad u prohlídek Černé kaple, všem kostelníkům a organizátorům.

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu od 19:00 h na faře.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ   

Ve čtvrtek 8. června v 11:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za p. Pavla Sokolíčka (†70) z Nového Města na Moravě.

PROCESÍ O SLAVNOSTI TĚLA A KRVE PÁNĚ   

Ve čtvrtek 8. června je Slavnost Božího těla. Po večerní mši svaté v 18:00 h vyjdeme v slavnostním eucharistickém průvodu do ulic města. Všichni jste srdečně zváni! Zároveň prosíme o pomoc dobrovolníků (k přípravě oltářů, u procesí a při následném úklidu). Hlaste se prosím u otce Mira. Zvláště zveme rodiče a děti, které letos poprvé přistoupili k svatému přijímání a také ministranty. V případně nepříznivého počasí se slavnost uskuteční u bočních oltářů uvnitř farního kostela. Ve čtvrtek proto nebude ranní mše svatá!

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH   

V úterý 6. června odpoledne navštívím nemocné na penzionu na Žďárské ulici, v pátek 9. června dopoledne zase ostatní nemocné, které pravidelně navštěvuji k prvním pátku.

INTENCE NA 2. POLOLETÍ 2023   

Je možné zadávat úmysly mší svatých na druhé pololetí 2023 a to osobně (nejlépe v úředních hodinách na faře), ale také e-mailem, sms zprávou či telefonicky.

POUŤ DO TŘEBÍČE A JAROMĚŘIC NAD ROKYTNOU 

Spolek Spokojený senior – KLAS z.s. a Biskupství brněnské zvou seniory ke společnému putování do Třebíče a Jaroměřic nad Rokytnou. Pouť se uskuteční ve středu 21. června. Více informací najdete ZDE.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu radňovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

4. – 11. června 2023

 

Neděle

4. června

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30

Za živou a † rodinu Švandovu a Pustinovu

9:00

Za živou a † rodinu Kubíkovou

a za † Drahomíru Čížkovou

10:30

Za † Jiřího Gregora, jeho † rodiče a Boží požehnání pro děti

Úterý

6. června

7:00

Za † Františku a Michala Ondreičkových

Středa

7. června

18:00

Za † Jana Ondráčka

Čtvrtek

8. června

11:00

Kostelíček: Za † Pavla Sokolíčka (pohřební)

18:00

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Mše svatá s procesím ulicemi města

Pátek

9. června

18:00

Za živou a † rodinu Kotovicovu a Paříkovu

Sobota

10. června

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, † Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

11. června

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za živou a † rodinu Zouharovu

10:30

Za † Bohumilu a Romana Minářovy

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply