FARNÍ OHLÁŠKY 6. – 13. ÚNORA

FARNÍ OHLÁŠKY 6. – 13. ÚNORA

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je 5. neděle v liturgickém mezidobí. Ve čtvrtek je památka svaté Scholastiky, panny; v pátek památka Panny Marie Lurdské. Příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí.

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU   

V úterý mimořádně nebude mše svatá v 7:00 h. Vzhledem k jarním prázdninám ve žďárském okrese nebude ani mše svatá pro rodiny s dětmi v neděli 13. února v 10:30 h. Ve středu v 14:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za + Josefa Svobodu. Všechny ostatní bohoslužby budou podle obvyklého pořádku. V tomto týdnu nebude rovněž výuka náboženství na 2. stupni ZŠ a na gymnáziu.

SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH   

V pátek je zároveň světový den nemocných. Mysleme na všechny nemocné ve svých modlitbách. Vzhledem k tomu, že se svátost nemocných udělovala 12. listopadu, hromadné udělování v tento den nebude.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ   

V pátek po večerní mši svaté v 18:45 h.

UPOZORNĚNÍ NA SEKTU SINČCHONDŽI   

Zvláště mládež studující v Praze a Brně bych chtěl upozornit na působení sekty SINČCHONDŽI. Je to nové náboženské hnutí, které se snaží vypadat jako křesťanská církev, ale v mnoha ohledech se od křesťanství zásadně odchyluje. Její členové občas postávají u vchodů kostelů a kontaktují věřící, především mladé lidi. K tomu, aby zaujali, používají různé manipulativní techniky (a to i ve virtuálním světě) – pozvání na kávu, nabídku lekcí angličtiny či biblického studia. Pod těmito záminkami navazují přátelství a postupně vám změní život k nepoznání: počínaje zanedbáváním povinností, konče odtrhnutím od víry, přátel i rodiny. Prosíme, dávejte si pozor na osoby, které takto chtějí navázat kontakt.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

6. – 13. února 2022

 

Neděle

6. února

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Kuchtovy, živou a + rodinu Kuchtovu

9:00

Za + za Marii Olišarovou, + manžela Františka a + sourozence

10:30

Za Boží lid

Úterý

8. února

7:00

MŠE SVATÁ MIMOŘÁDNĚ NENÍ!

Středa

9. února

14:00

Kostelíček: Za + Josefa Svobodu (pohřební)

18:00

Za + rodiče Drdlovy a + dceru Alenu

Čtvrtek

10. února

7:00

Za + manžele Fabíkovy a Fuksovy

Pátek

11. února

18:00

Za rodinu Smetanovu

Sobota

12. února

7:00

Za rodinu Svobodovu, Zídkovu a Cimbálnikovu

Neděle

13. února

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + Václava Okurku

10:30

MŠE SVATÁ MIMOŘÁDNĚ NENÍ!

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply