Archive 27.5.2023

Farní ohlášky 28. května – 4. června 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme Slavnost seslání Ducha Svatého, kterou končí doba Velikonoční. Dnešní sbírka je na účely charity. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Ondřeje Dostála a Dominika Homolky.  V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve; v úterý památka svaté Zdislavy; ve středu svátek Navštívení Panny Marie; ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze; v pátek památka svatých Marcelina a Petra, mučedníků; v sobotu památka svatého Karla Lwangy a druhů, mučedníků. Příští neděli je Slavnost Nejsvětější Trojice.

Dnes se setkáme u poslední májové pobožnosti v 15:00 h u kapličky v Petrovicích. V 17:00 h jste zase srdečně zváni do Moravské galerie na Koncert mladých talentů. Vystoupí Magdaléna Sváčková, Ondřej Horňas, Šárka Blechová a Simona Mojžíšková.

Pátek je první v měsíci. Ve čtvrtek bude od 15:30 h do 17:00 h zpovídat otec František Koukal. Pravidelné návštěvy nemocných jsou přesunuty až na následující týden.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ 

V pondělí v 15:00 h bude na kostelíčku poslední rozloučení s p. Martou Lukešovou (†81) z Petrovic, v úterý v 15:00 h bude na tom samém místě pohřební mše svatá za p. Ladislava Pejchala (†77) z Nového Města na Moravě.

LECTIO DIVINA  

Ve středu od 19:00 h na faře.

NOC KOSTELŮ 2023

V pátek 2. června zveme společně s bratry evangelíky širokou veřejnost na Noc kostelů. Mottem letošního ročníku pod záštitou starosty města Michala Šmardy je citát z knihy Moudrosti: „Po světle dne totiž nastupuje noc, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost“ (Mdr 7, 30). Můžete se těšit na komentované prohlídky barokní freskové výzdoby v Černé kapli, lukostřelecký turnaj a vědomostní kvíz v parku u evangelického kostela či meditaci u varhan (s hudebním doprovodem Marka Peňáze). Letos se poprvé připojí taky hřbitovní kostelíček Nanebevzetí Panny Marie, kde bude každou celou hodinu (19:00, 20:00 a 21:00) krátká komentovaná prohlídka interiéru a souběžně tam bude probíhat výstava historického liturgického oblečení (nejen) pro pohřební liturgii. Noc kostelů vyvrcholí ve 22:30 h společnou EKUMENICKOU MODLITBOU CHVAL V EVANGELICKÉM KOSTELE pod vedením společenství Modliteb otců. Zpívá celý kostelvšichni jste srdečně zváni, abyste se připojili nejen ke společné modlitbě, ale také společnému zpěvu! Texty a noty písní jsou ke stažení ZDE. Podrobný program Noci kostelů je na plakátech a také na stránkách www.nockostelu.cz.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Z důvodu konání Noci kostelů v pátek 2. června bude večerní mše svatá již v 16:30 h!!!

JARNÍ POUŤ (NEJEN) STARŠÍCH 

V pondělí 5. června se uskuteční tradiční jarní pouť nejen starších farnosti Radešínská Svratka a okolí, tentokrát do Orlických hor na poutní místa Neratov, Králíky a Klášterec nad Orlicí. Přihlašujte se prosím na tel. 777 119 136. Bližší informace na plakátku ve vývěsce.

HLEDÁ SE NOVÝ KOLEGA/KOLEGYNĚ 

Národní centrum pro rodinu rozšiřuje tým a hledá nového kolegu nebo kolegyni, který by se chtěl podílet na dobrém díle v oblasti rodinné politiky, primární prevence rozpadu vztahů a spolupráci s našimi, církevními, centry pro rodinu v ČR. Bližší informace na farním webu.

S ŘEHOLNÍKY VE VYSOKÝCH TATRÁCH  

Stejně jako v minulých letech i letos milosrdní bratři pořádají pro mladé muže hledající své povolání výlet do Tater. Na programu budou vedle vysokohorské turistiky v krásné přírodě různé duchovní aktivity a samozřejmě možnost rozhovorů. Podrobnější informace a přihlášky: prevor@milosrdni.cz nebo volejte na číslo +420 608 745 700. Přihlašování do 11. června 2023. Bližší informace na webu biskupstvi.cz.

WEBINÁŘE CENAPu   

Centrum naděje a pomoci (CENAP), které pomáhá lidem žít bez poškozování zdraví a bez eticky sporných postupů, nabízí rodičům i prarodičům mladších školáků a předškoláků jednorázový on-line webinář s názvem „Jak mluvit s dětmi o sexu“. Snoubencům jsou určeny webináře „Umění komunikace“ a „O manželství a sexualitě“. Kompletní nabídka kurzů je na https://www.cenap.cz/kurzy-pro-verejnost.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu petrovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

28. května – 4. června 2023

 

Neděle

28.  května

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7:30

Za živou a † rodinu Mazourovou

9:00

Za † bratra Františka, † rodiče Blažíčkovy a Dvořákovy a za Boží ochranu pro celou rodinu

10:30

Za Boží lid

Úterý

30. května

7:00

Za + Jarmilu a Oldřicha Krejčích a † Františka a Marii Cajzlových

15:00

Kostelíček: Za † Ladislava Pejchala (pohřební)

Středa

31. května

18:00

Za živou a † rodinu Vaněrkovu, Mužátkovu a Liškovu

Čtvrtek

1. června

7:00

Na poděkování a prosbu za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Pátek

2. června

!!! 16:30

Za duše v očistci

Sobota

3. června

7:00

Za živou a † rodinu Německých, Vlčkovu a Zídkovu

Neděle

4. června

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30

Za živou a † rodinu Švandovu a Pustinovu

9:00

Za živou a † rodinu Kubíkovou a za † Drahomíru Čížkovou

10:30

Za † Jiřího Gregora, jeho † rodiče a Boží požehnání pro děti

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | ☎  +420 776 620 578 |  www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 21. – 28. května

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme sedmou neděli velikonoční. V pondělí je Slavnost výročí posvěcení brněnské katedrály svatých Petra a Pavla, v pátek památka svatého Filipa Neriho, kněze. V neděli je Slavnost seslání Ducha Svatého (Letnice), kterou končí doba velikonoční. V pátek bude křest dvou dětí: Dary a Daniela Hobzových, v neděli dalších dvou dětí: Ondřeje Dostála a Dominika Homolky. Sbírka příští neděle je na charitativní účely.

POĎĚKOVÁNÍ   

Veliké poděkování patří všem, kteří se podíleli na dnešní slavnosti prvního svatého přijímání. Především všem katechetům z naší i okolitých farností, kteří děti na přijetí svátosti v uplynulém roce připravovali. Lidušce Malé děkujeme za krásnou květinovou výzdobu a přípravu pohoštění pro zahradní slavnost, Marušce Pham za přípravu skvělých čerstvých závitků, scholičce a jejím vedoucím za hudební doprovod mše svaté. Zvláštní poděkování patří Marku Přichystalovi za službu fotografa, paní Havlíčkové z Horácké tiskárny za zpracování fotografické památky, pánům Ludvíku Polnickému a Vítu Pohankovi za poskytnutí materiálu a výrobu nové dekorace pro dnešní i příští slavnosti prvního svatého přijímání – velkou bílou hostii pod oltářním stolem. Veliký dík kostelníkům, ministrantům, lektorům, novoměstské skupině za úklid kostela, a vám všem, kteří jste k důstojnému průběhu dnešní slavnosti přispěli.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI U KAPLIČEK 

Dnes v 15:00 h srdečně zveme na májovou pobožnost do Studnic. Příští neděli v 15:00 h se setkáme na májové u kapličky v Petrovicích.

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE  

Ve čtvrtek bude kněžská rekolekce žďárského děkanátu. V 8:00 h začneme eucharistickou adorací, po ní v 8:30 h mše svatá. Bude opět možnost přistoupit ke svátosti smíření.

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ K PŘIJETÍ SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ   

V pátek v 18:45 na faře.

SETKÁNÍ KATECHETŮ A KŘESŤANSKÝCH PEDAGOGŮ   

Příští sobotu 27. května představí využití biblických postaviček nejen při katechezi paní katechetka Jana Miškovská.  Setkání začíná v 9:00 h na žďárské faře u svatého Prokopa.

DĚKOVNÁ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH  

Otcové pallotini zvou na děkovnou adoraci s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí, a to příští sobotu 27. května od 19:00 h do poutního kostela Božího milosrdenství a sestry Faustyny ve Slavkovicích.

PŘIHLÁŠOVÁNÍ NA FARNÍ TÁBOR BŘEZINA 2023

Probíhá přihlašování na farní tábor v Březině, který letos proběhne v termínu 1. – 8. červenceZvací dopis najdete ZDEFormulář přihlášky si můžete stáhnout ZDE, potvrzení o zdravotní způsobilosti ZDE a  žádost o poskytnutí příspěvku na dítě zaměstnance ZDE. Prosíme o jejich vyplnění a odevzdání Tomáši Mahelovi nejlépe do 31. května.

OSLAVY 30 LET ŽĎÁRSKĚ CHARITY  

Oblastní charita ve Žďáře nad Sázavou zve na páteční oslavy založení! Bližší info ZDE.

VOLNÉ MÍSTA VE HVĚZDIČCE  

V dětské křesťanské skupině s Montessori prvky Hvězdička ve Žďáru nad Sázavou se od září uvolnila tři místa. Více informací ZDE.

PLAVU ZA TEBOU   

Všichni single (svobodní, po rozchodu, rozvedení, anulovaní, ovdovělí, z jakéhokoliv důvodu sami ve věku 30–50 let) jsou zváni na jedinečnou seznamovací akci pro single katolíky s názvem „Kde jsi? Plavu za Tebou!“. Pod záštitou brněnského děkana Václava Slouka se uskuteční 6. června 2023 od 18:00 h v prostorách Duchovního centra u kostela blahoslavené Marie Restituty v Brně na Lesné. V 17:00 h jí bude předcházet mše svatá s promluvou jáhna Jana Špilara. Využijte tuto originální nabídku prostoru a času s vysokou pravděpodobností na seznámení – jak toho organizátoři chtějí dosáhnout se dozvíte na webových stránkách akce: www.kdejsi-plavuzatebou.cz. Je potřebná registrace. Další informace na Facebooku, Instagramu a na webu brněnského biskupství.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

21. – 28. května 2023

 

Neděle

21.  května

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živé a † farníky z Pohledce

9:00

Za živou a † rodinu Královu a Blažíčkovu

10:30

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

(Za prvokomunikanty a jejich rodiny)

Úterý

23. května

7:00

Za ty, kteří nepoznali lásku Boží

Středa

24. května

18:00

Za živou a † rodinu Petrovu, Svobodových, Zelených a † vnuky Josefa a Libora

Čtvrtek

25. května

8:30 !

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE

Za duše kněží v očistci

Pátek

26. května

18:00

Na poděkování za uzdravení

Sobota

27. května

7:00

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v měsíci květnu 

Neděle

28.  května

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7:30

Za živou a † rodinu Mazourovou

9:00

Za † bratra Františka, † rodiče Blažíčkovy a Dvořákovy a za Boží ochranu pro celou rodinu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 14. – 21. května 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme šestou neděli velikonoční. Dnešní sbírka je na pronásledované křesťany. Po mše svaté v 9:00 h bude křest malého Jonáše Novotného z Jiříkovic. V úterý je svátek svatého Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech; ve čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně. Zároveň v tento den začíná devítidenní příprava na Slavnost Seslání Ducha Svatého – svatodušní novéna. V sobotu je památka svatého Klementa Marie Hofbauera, kněze. Příští neděle je sedmá velikonoční.

POĎĚKOVÁNÍ   

Misijní jarmark z minulé neděle vynesl krásných 31.556,- Kč, tato částka již doputovala na místo určení, tedy na Papežská misijní díla.  Děkujeme všem výrobcům i těm, kteří jste zakoupením výrobků přispěli na dobrou věc. Zvláštní poděkování patří rodině Novotných, která se již tradičně postarala o přípravu, koordinaci a zdárný průběh jarmarku. Zároveň bych chtěl poděkovat všem vám, kteří jste se účastnili čtvrtečního benefičního koncertu Horácké muziky pro nemocnou holčičku Emily a pomohli tak částkou 30.000,- Kč, které budou využity na podporu její rehabilitace. Zvlášť bych chtěl poděkovat paní Evě Havlíkové za samotný nápad a také organizaci benefičního koncertu.

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ  

V úterý z důvodu účasti na povinném formačním setkání kněží mše svatá nebude!!! Slavnost Nanebevstoupení budeme slavit již vigilií ve středu večer v 18:00 (s platností pro následující den). Ve den slavnosti (tj. ve čtvrtek) bude mše svatá pouze ráno v 7:00 h.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ   

Bude v naší farnosti příští neděli ve mši svaté v 10:30 h. K eucharistii letos poprvé přistoupí 21 dětí. K první svátosti smíření přistoupí společně se svými rodiči ve čtvrtek 18. května od 16:00 na baroku. Poté proběhne nácvik liturgie a zahradní slavnost pro prvopřijímající děti, jejich rodiče a sourozence. Ostatní rodinní příslušnici a všichni zájemci budou mít možnost přistoupit ke svaté zpovědi v pátek a to od 17:00 h do 18:00 h ve farním kostele.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI U KAPLIČEK VE FARNOSTI 

Dnes v 15:00 h srdečně zveme na májovou pobožnost do Maršovic. Případní pěší poutníci můžou vyrazit od fary z Vratislavova náměstí ve 14:00 h. Příští neděli v 15:00 h se setkáme na májové u kapličky ve Studnicích.

LECTIO DIVINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ K PŘIJETÍ SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ 

V pátek v 18:45 na faře.

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA FARNÍ TÁBOR BŘEZINA 2023 

Začalo přihlašování na farní tábor v Březině, který letos proběhne v termínu 1. – 8. července. Zvací dopis najdete ZDE. Formulář přihlášky si můžete stáhnout ZDE, potvrzení o zdravotní způsobilosti ZDE a  žádost o poskytnutí příspěvku na dítě zaměstnance ZDE. Prosíme o jejich vyplnění a odevzdání Tomáši Mahelovi nejlépe do 31. května. Patronem letošního 24. ročníku je arcibiskup Antonín Cyril Stojan.

OSLAVY 30 LET CHARITY   

Oblastní charita ve Žďáru nad Sázavou srdečně zve na hlavní část oslav 30. výročí jejího vzniku, která se uskuteční v pátek 26. května 2023 na nádvoří zámku ve Žďáru nad Sázavou. V programu pátečních oslav jsou večerní koncerty v Pivovarském dvoře, na kterých vystoupí zpěvák Michal Hrůza s Kapelou Hrůzy, pražský disco-Balkán band Circus Brothers a funk folková formace Heblo z Ostravy. O spojení s místní komunitou se v odpoledním programu na prvním nádvoří žďárského zámku postarají Zelenohorští muzikanti, zámečtí hasiči a žďárští městští policisté s ukázkami činnosti a techniky. Pro návštěvníky oslav je dále připravena komentovaná prohlídka areálu zámku. V 17:00 h hodin bude v bazilice slavnostní mše svatá. Předprodej vstupenek na koncerty (do zpoplatněné zóny pro koncerty od 18:00 h) probíhá na pokladně a v online prodeji žďárského zámku a to do 25. května 2023. Cena vstupenky je 350,- Kč (500,- Kč na místě).

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

14. – 21. května 2023

 

Neděle

14.  května

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou † rodinu Kociánovu a Horňasovu a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

9:00

Za † rodiče Vavříčkovy, † sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu

Mše svatá v 10:30 dnes mimořádně nebude!!!

Úterý

16. května

Mše svatá dnes mimořádně nebude!!!

Středa

17. května

18:00

VIGILIE ZE SLAVNOSTI NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

(Za † p. děkana Daňka a duše v očistci)

Čtvrtek

18. května

7:00

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

(Za Boží lid)

Pátek

19. května

18:00

Na poděkování za dar života, víry, manželství a rodiny

Sobota

20. května

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, † Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

21.  května

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živé a † farníky z Pohledce

9:00

Za živou a †  rodinu Královu a Blažíčkovu

10:30

SLAVNOST PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ

(Za prvokomunikanty a jejich rodiny)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V NEDĚLI 14. KVĚTNA Z DŮVODU KONÁNÍ POUTI VE ŽĎÁRU MIMOŘÁDNĚ NEBUDE MŠE SVATÁ PRO RODINY S DĚTMI V 10:30 H!!! 

Kromě Žďáru můžete využít také bohoslužby v 10:30 h a v 17:00 h

v blízkých Slavkovicích (4,5 km) a v 10:30 h ve Sněžném (12 km).

Farní ohlášky 7. – 14. května 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme pátou neděli velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest malé Emy Laštovičkové. V sobotu je památka Panny Marie Fatimské. Příští neděle je šestá velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest malého Jonáše Novotného z Jiříkovic. Účelová sbírka příští neděle je na pronásledované křesťany.

POUŤ NOVOMĚSTSKÉ FARNOSTI NA ZELENOU HORU 

Příští sobotu 13. května budeme společně s křižanovskou a heřmanovskou farností putovat ke svatému Janu Nepomuckému na Zelenou Horu. Pěší poutníci budou odcházet ve 14:00 h od fary. Hlavním celebrantem slavnostní poutní mše svaté v 18:00 h na Zelené hoře bude P. Josef Pohanka, farář v Křižanově. Bohoslužbu hudebně doprovodí žďárský sbor z farnosti u svatého Prokopa. Pan děkan Vladimír Záleský a farnost Žďár nad Sázavou II zvou všechny na poutní slavnost i v následující den, tj. v neděli. Z tohoto důvodu mimořádně nebude příští neděli mše svatá pro rodiny s dětmi v 10:30 h !!!

JARNÍ MISIJNÍ JARMARK  

Po každé dnešní mši svaté se v čase 8:30 – 12:30 h zastavte na farním dvoře na jarním misijním jarmarku! Pod zahradním průjezdem na farní dvůr Vám budou k dispozici vyřazené knižní tituly z farní knihovny. Ty si můžete zdarma (případně za dobrovolný příspěvek) rozebrat.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI U KAPLIČEK VE FARNOSTI  

Dnes v 15:00 h srdečně zveme na májovou pobožnost do Jiříkovic. Pěší poutníci můžou vyrazit od fary z Vratislavova náměstí ve 13:30 h. Příští neděli se setkáme u kapličky v Maršovicích.

BENEFIČNÍ KONCERT HORÁCKÉ MUZIKY PRO EMILY

Všechny srdečně zveme na benefiční Koncert pro Emily. Horácká muzika se v něm představí se svým pásmem „Pocta svatému Janu Nepomuckému“. Koncert se uskuteční v našem farním kostele ve čtvrtek 11. května 2023 v 18:00 h. Výtěžek benefice půjde na nákup nového auta pro pětiletou Emily trpící dvěma vzácnými nevyléčitelnými diagnózami – spinální svalovou atrofií prvního typu a angelmanovým syndromem. Bližší informace o příběhu malé Emily ZDE.

POSTNÍ ALMUŽNA  V postničkách se v naší farnosti letos vysbíralo 2.706,- Kč. Pán Bůh zaplať za každou korunu, kterou jste podpořili místní charitní záchranní síť, kterou naše oblastní charita pomůže lidem v existenční nouzi.

BIBLICKÁ HODINA  

Jako obvykle ve středu v 19:00 h na faře.

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ K PŘIJETÍ SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ 

V pátek v 18:45 na faře.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

7. – 14. května 2023

 

Neděle

7.  května

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za † Marii a Jiřinu Malých

9:00

Za živou a † rodinu Kolářovu, Koudelkovu, Parolkovu a Tichou

10:30

Za Boží lid

Úterý

9. května

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Středa

10. května

18:00

Za dary Ducha Svatého, za moudrost, odvahu a dar pokoje a jednoty pro všechny kněze

Čtvrtek

11. května

7:00

Za † pana děkana Jana Daňka a za † Marii, Gabrielu a Hedviku Malých

Pátek

12. května

18:00

Za † Marii Kabrdovou, živou a † rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Sobota

13. května

7:00

Za † P. Karla Fialu, † P. Jaroslava Svobodu a za všechny † kněze našeho děkanství

Neděle

14.  května

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou † rodinu Kociánovu a Horňasovu a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

9:00

Za † rodiče Vavříčkovy, † sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu

Mše svatá v 10:30 v tento den mimořádně nebude!!!

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz