FARNÍ OHLÁŠKY 28. LEDNA – 4. ÚNORA 2024

FARNÍ OHLÁŠKY 28. LEDNA – 4. ÚNORA 2024

 LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Slavíme 4. neděli v liturgickém mezidobí. Sbírka na biblický apoštolát z minulé neděle vynesla 42.585,- Kč. Pán Bůh oplať vaši štědrost! Po poslední mši svaté bude křest tří dětí: Filipa Marka a Matyase Zeleného z Nového Města na Moravě a Robina Bratránka z Radňovic. Zároveň dnes srdečně zveme do farní kavárny. Ve středu je památka svatého Jana Bosca, kněze; v pátek svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice); v sobotu památka svatého Blažeje, biskupa a mučedníka. V pátek si můžete přinést k požehnání svíce („hromničky“). Svatoblažejské požehnání bude udělováno v sobotu u ranní mše svaté. Příští neděle je 5. v liturgickém mezidobí.

BIBLICKÁ HODINA 

Ve středu od 19:00 na faře.

PRVNÍ PÁTEK 

Pátek je zároveň první v měsíci. V úterý odpoledne navštívím klienty DSS na Žďárské ulici (se mší svatou v 16:00), starší a nemocné v domácnostech pak v pátek dopoledne. Otec František Koukal bude zpovídat ve čtvrtek od 15:30 do 17:00, ke svátosti smíření bude možné přistoupit také v týdnu před každou mší svatou. V pátek bude od 17:00 tichá, od 17:30 moderovaná adorace před Nejsvětější Svátostí s eucharistickým požehnáním.

SPOLČO MLÁDEŽE 

Zveme všechny mladé na další spolčo v pátek 2. února. Začínáme tradičně mší svatou v 18:00 v kostele, následně spolčo faře (na baroku).

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 3. února 2024 v 11:00 uzavřou v našem farním kostele svátostné manželství Kamil Kněžíček Prace a Marta Tulisová z Branišova.

PODĚKOVÁNÍ ZA FARNÍ PLES  

Velké poděkování patří všem organizátorům a jejich spolupracovníkům – jednotlivcům i celým rodinám – které se i letos podílely na přípravě a průběhu farního plesu, sponzorům, dárcům cen do soutěže, hospodyňkám za napečené cukroví, a také všem zúčastněným za vytvoření skvělé atmosféry večera!  Ať vám všem Pán hojně oplatí tuto službu pro naše farní společenství!

ADORACE VE SLAVKOVICÍCH A VI. FARNÍ PLES V RADEŠÍNSKÉ SVRATCE

Otcové pallotini zvou do Slavkovic k děkovné adoraci s modlitbou za uzdravení v sobotu 3. února, tentokrát mimořádně již v 18:00. Farnost Radešínská Svratka Vás rovněž zve na 6. farní ples, který se uskuteční v ten samý den od 19:30 v Kulturním domě v Radešínské Svratce. Rezervace vstupenek na tel. 774 253 632.

VÍKENDOVKA PRO DĚTI Z NÁBOŽENSTVÍ   

Připomínáme Farní víkend pro děti z náboženství 15. – 17. března 2024 na faře v Sulkovci. Přihlašování online. Bližší informace u jáhna Jirky Dyčky.

ÚKLID A KVĚTINOVÁ VÝZDOBA KOSTELA  

V tomto týdnu má službu úklidu p. Librová a p. Zelená, o květinovou výzdobu se stará 2. floristická skupinka.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

28. ledna – 4. února 2024

 

Neděle

28. ledna

ČTVRTÁ NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za nová kněžská a řeholní povolání

9:00

Za Boží lid

10:30

Za † Jiřího Gregora, jeho † rodiče a Boží požehnání pro děti s rodinami

Úterý

30. ledna

7:00

Na úmysl dárce

Středa

31. ledna

18:00

Za † rodinu Petrovu, Svobodovu, Zelených a † vnuky Josefa a Libora

Čtvrtek

1. února

7:00

Volný úmysl

Pátek

2. února

18:00

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (HROMNICE)

Za † Ivana Hudáka

Sobota

3. února

7:00

PAMÁTKA SVATÉHO BLAŽEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA

Volný úmysl

Neděle

4. února

PÁTÁ NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

za † Marii Olišarovou, † manžela Františka a † sourozence

10:30

Za † Drahomíru Sáblíkovou

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply