Archive 26.10.2023

FARNÍ OHLÁŠKY 29. října – 5. listopadu

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 30.  neděli v liturgickém mezidobí. Dnes mimořádně není v provozu farní kavárna. Sbírka na misie z minulé neděle vynesla 76.652,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši podporu a štědrost! Ve středu je Slavnost všech svatých; ve čtvrtek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé; v sobotu památka svatého Karla Boromejského, biskupa. Příští neděle je 31. v liturgickém mezidobí. U mše svaté v 10:30 budou přijati do katechumenátu zájemci o přijetí svátosti křtu dospělých.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED DUŠIČKAMI  

V úterý a ve středu od 15:30 h do večerních mší svatých v 18:00 h bude možné přistoupit ke svátosti smíření před dušičkovými svátky. V úterý proto ranní mše svatá nebude! Vedle svatého přijímání, modlitby na úmysl Svatého otce a jakékoliv modlitby za zemřelé při návštěvě hřbitova je svátost smíření jedna z podmínek pro získání odpustků pro duše v očistci v čase od 2. do 8. listopadu.

LECTIO DIVINA 

Ve středu v 19:00 h na faře.

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ   

Ve čtvrtek 2. listopadu v den Vzpomínka na všechny věrné zemřelé mají kněží právo sloužit až tři mše svaté. V tento den bude budou mše svaté v 7:00 h a v 16:00 h a to na kostelíčku. Na kostelíčku budou rovněž mše svaté v pátek a v sobotu.

REQUIEM ZA PANA DĚKANA JANA DAŇKA   

Ve čtvrtek v 18:00 h bude ve farním kostele zádušní mše svatá – Rekviem za pana děkana Jana Daňka. U mše svaté zazní Requiem Pavla Křížkovského v podání mužského pěveckého sboru Novocantus.

KATOLICKÉ KALENDÁŘE NA ROK 2024 

Katolické kalendáře různých druhů (včetně cyrilometodějských) jsou i nadále k zakoupení v sakristii.

ÚKLID KOSTELA  

Službu má tento týden rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

29. října – 5. listopadu 2023

 

Neděle

29. října

30. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Mše svatá v 7:30 mimořádně nebude!

9:00

Za živou a † rodinu Humlíčkovou

Mše svatá v 10:30 mimořádně nebude!

Úterý

31. října

18:00!

Za živou a zemřelou rodinu Kosárovu

Středa

1. listopadu

18:00

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

(Za Boží lid)

Čtvrtek

2. listopadu

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

7:00

Kostelíček: Za všechny věrné zemřelé

16:00

Kostelíček: Na úmysl Svatého Otce

18:00

Farní kostel: REQUIEM ZA PANA DĚKANA JANA DAŇKA (Hudebně doprovází mužský pěvecký sbor Novocantus)

Pátek

3. listopadu

18:00

Kostelíček: Za † Josefa a Marii Plockovy a † Josefa Šajnera

Sobota

4. listopadu

7:00

Kostelíček: Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

5. listopadu

31. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Vavříčkovy, † sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za živou a † rodinu Smetanovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 22. – 29. října 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 29.  neděli v liturgickém mezidobí, která je zároveň nedělí misijní. Dnešní sbírkou podporujeme Papežská misijní díla v České republice. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Tadeáše Polnického z Pohledce a Valerie Fejtové z Ostrova nad Oslavou. Ve čtvrtek slavíme slavnost Výročí posvěcení kostela, v sobotu svátek svatých Šimona a Judy, apoštolů. Příští neděle je 30. v liturgickém mezidobí.

SETKÁNÍ MLADÝCH K FARNÍMU PLESU  

Zveme mládež (nejen) z naší farnosti, která by se stejně jako letos tak i v lednu příštího roku ráda zapojila do přípravy kulturního programu farního plesu. První „brainstormingové“ setkání bude již dnes (neděle 22. října) od 15:00 h na faře (na baroku).

GODZONE TOUR   

Ve čtvrtek odpoledne mládež našeho děkanátu vyráží na koncert Godzone Tour do Brna. Autobus bude odjíždět v 15:50 z Radňovic (autobusová zastávka) a v 16:00 z Nového Města (od výjezdu z autobusového nádraží). Návrat v pozdních večerních hodinách. Pro bližší informace kontaktujte jáhna Jirku (e-mail: dycka.jiri@gmail.com, tel. 608 837 159)

FARNÍ POUŤ NA SLOVENSKO   

V pátek 27. října brzy ráno vyrážíme na třídenní farní pouť na Slovensko. Navštívíme poutní místa Skalka nad Váhom, Butkov, Rajecká Lesná, Staré Hory, Hronský Beňadik a historická města Banská Bystrica, Trnava a Nitra. Pojedeme dvěma autobusy, takže kdyby se chtěl někdo na poslední chvíli přidat, několik míst je ještě k dispozici. Zájemci pište na novemesto@dieceze.cz.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

Vzhledem k farní pouti BUDE PŘÍŠTÍ NEDĚLI POUZE JEDNA MŠE SVATÁ A TO V 9:00 h!!! Využijte proto prosím možnosti bohoslužeb v nedalekých Slavkovicích (v sobotu v 17:00 h s nedělní platností a v neděli v 10:30 a v 17:00 h).

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ A SETKÁNÍ POZŮSTALÝCH  

V úterý 24. října bude na kostelíčku poslední rozloučení s p. Josefem Majerem (*1933) z Nového Města na Moravě. V ten samý den se v kostele svatého Matouše na Fryšavě uskuteční setkání těch, kterým v uplynulém roce zemřel někdo blízký. Případnou účast prosím potvrďte na telefonicky na čísle 605 860 760 anebo e-mailem na ivana.nejedla@zdar.charita.cz.

BIBLICKÁ HODINA   

Ve středu v 19:00 h na faře.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 11. listopadu 2023 v 11:00 h v kostele svaté Maří Magdaleny v Olešné chtějí uzavřít církevní svatbu snoubenci Karolína Krejčí a Tomáš Ondráček z Maršovic, farnost Nové Město na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami.

PO STOPÁCH ARCIBISKUPA STOJANA 

V sousední farnosti Radešínská Svratka se uvolnilo několik volných míst na zítřejší (pondělí 23. října) poutní zájezd po stopách arcibiskupa A. C. Stojana. Případní zájemci můžou kontaktovat Tomáše Mahela (e-mail: MAHELTomas@seznam.cz, tel. 777 119 136) Odjezd autobusu z Nového Města na Moravě je v 5:25 h, předpokládaný návrat kolem 20:00 – 21:00 hod. Cena zájezdu je 700 kč.

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

Blíží se měsíc listopad, ve kterém vzpomínáme na zemřelé. Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 11. 1. 2020 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tedy od 25. října, pokud z vážných důvodu nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu, po splnění obvyklých podmínek: přijetí svátosti smíření; eucharistie; modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas Maria, zde jiná modlitba)). Předpokladem je úmysl odpustek získat a nemít sebemenší zalíbení v hříchu. Toto dovolení platí do roku 2027.

DĚKOVNÉ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH   

Otcové pallotini zvou každou první sobotu měsíce na děkovné adorace s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí do poutního kostela ve Slavkovicích. Nejbližší se bude konat příští sobotu 4. listopadu 2023 od 19:00 h.

KATOLICKÉ KALENDÁŘE NA ROK 2024

Katolické kalendáře různých druhů (včetně cyrilometodějských tzv. „čtecích“) jsou k zakoupení v sakristii.

ÚKLID KOSTELA   

Službu má tento týden radňovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

22. – 29. října 2023

 

Neděle

22. října

29. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Horňasovu, Kabelkovu, Kociánovu a Pálkovu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za † Jiřího Šustra, † rodiče a živou rodinu

Úterý

24. října

7:00

Za rodinu Svobodovou, Zítkovou, Cimbálnikovou a Hrnčířovou

Středa

25. října

18:00

Na poděkování za dar života a Boží ochranu pro děti a vnoučata

Čtvrtek

26. října

7:00

Za † rodiče a prarodiče Šimkovy, Zpěvákovy, Fišmonovy, Tesařovy

Pátek

27. října

18:00

Za † Milana Siváka

Sobota

28. října

7:00

Za † rodiče Maršálkovy a † bratry Jiřího a Josefa

Neděle

29. října

30. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Mše svatá v 7:30 mimořádně nebude!

9:00

Za živou a † rodinu Humlíčkovou

Mše svatá v 10:30 mimořádně nebude!

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 15. – 22. ŘÍJNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 28.  neděli v liturgickém mezidobí a vstupujeme do týdne modliteb za misie. V pondělí je památka svaté Hedviky, řeholnice; v úterý památka svatého Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka; ve středu svátek svatého Lukáše, evangelisty. Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Tadeáše Polnického z Pohledce a Valerie Fejtové z Ostrova nad Oslavou.

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří všem dámám z naší farnosti, které se podíleli na organizaci setkání zástupců farních pastoračních rad s biskupem Pavlem a biskupskými vikáři. Pán Bůh zaplať za vaši ochotu, čas a službu!

MISIJNÍ NEDĚLE A MISIJNÍ MOST MODLITBY  

Příští neděle 22. října je zároveň Světovým dnem misií, proto nedělní sbírka poputuje jako každoročně na Papežská misijní díla. Od pátku do příští soboty se modlíme novénu za misie. V sobotu 21. října od 17:00 h týden modliteb za misie vyvrcholí ve farním kostele Misijním mostem modlitby. Všechny – především děti a mládež – zveme ke společné modlitbě misijního růžence a eucharistické adoraci za misie.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ   

V pondělí 16. října v 15:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá paní Marty Nejedlé (†91) z Nového Města na Moravě.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

Budou jako obvykle s výjimkou úterý, kdy nebude ranní mše svatá ani bohoslužba slova z důvodu účastí obou duchovních na povinném formačním setkání.

LECTIO DIVINA A BIBLICKÉ HODINY 

Ve středu opět začínají společná setkání nad Božím Slovem. Ve středu v 19:00 h bude na faře Lectio Divina.

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH NA DSPS NA ŽĎÁRSKÉ A ŽEHNÁNÍ DOMU  

Ve středu odpoledne navštívím nemocné na domově s pečovatelskou službou na Žďárské ulici. Ve čtvrtek v 16:00 h bude na témže místě mše svatá spojená s žehnáním domu.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU I 

Ve čtvrtek rovněž proběhne rekolekce žďárského děkanátu, tentokrát ve farnosti u kostela svatého Prokopa ve Žďáru nad Sázavou. Program zůstává nezměněný: v 8:00 adorace před Nejsvětější Svátostí, v 8:30 mše svatá. Ranní mše svatá v Novém Městě v 7:00 h zůstává.

SETKÁVÁNÍ MAMINEK A DĚTÍ

Srdečně zveme všechny maminky naší farnosti, které tráví čas doma s dětmi, k pravidelnému společnému setkávání každý pátek od 8:30 h do novoměstské Orlovny (Soškova ulice č. 1559). Hlavním smyslem je hra, modlitba a společenství. Podrobnější informace najdete na plakátu na nástěnce a na farním webu.

SETKÁNÍ KATECHETŮ A KŘESŤANSKÝCH PEDAGOGŮ  

Proběhne v sobotu 21. října v čase 9:00 – 11:00 h na faře u svatého Prokopa ve Žďáru nad Sázavou.

SETKÁNÍ POZŮSTALÝCH  

V úterý 24. října se v kostele svatého Matouše na Fryšavě uskuteční setkání těch, kterým v uplynulém roce zemřel někdo blízký. Případnou účast prosím potvrďte na telefonicky na čísle 605 860 760 anebo e-mailem na ivana.nejedla@zdar.charita.cz.

REKONSTRUKCE FARNÍ STŘECHY A VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ KOSTELA

V těchto dnech začala první etapa oprava střechy farní budovy s využitím finančního příspěvku Ministerstva kultury v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a také s příspěvkem města Nové Město na Moravě. V blízké době také dojde k výměně osvětlení v  interiéru farního kostela.

ÚKLID KOSTELA  

Službu má tento týden petrovická skupina. 

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

15. – 22. října 2023

 

Neděle

15. října

28. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za společenství úklidu kostela a rodiny

9:00

Za misie, misionáře a misijní společenství ve farnostech

10:30

Za Boží lid

Pondělí

16. října

15:00

Kostelíček: Za † Martu Nejedlou (pohřební)

Úterý

17. října

Mše svatá dnes mimořádně nebude!

Středa

18. října

18:00

Za † Márii Feriovou

Čtvrtek

19. října

7:00

Za † Josefa Německého, sourozence a živou a † rodinu Německých

16:00

DSPS Žďárská: Mše svatá s žehnáním domu

Pátek

20. října

18:00

Za † Josefa a Marii Plockovy a živé rodiny dcer s rodinami s prosbou o dar zdraví

Sobota

21. října

7:00

Za † rodiče Jaroslava a Martu Havlíčkovy

Neděle

22. října

29. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Horňasovu, Kabelkovu, Kociánovu a Pálkovu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za † Jiřího Šustra, † rodiče a živou rodinu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

POZVÁNÍ NA SETKÁVÁNÍ MLADÝCH ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Zveme mladé lidi (nejen) ze žďárského děkanátu do Nového Města na společenství pro mládež. Chceme mladým lidem nabídnout prostor pro setkání, společnou modlitbu a sdílení živé víry. „Spolčo“ bude prozatím ve dvoutýdenním intervalu, a to vždy v pátek po večerní mši svaté (od 19:00 h cca) na faře. Je určeno především mladým lidem od 15 let. Začínáme v pátek 13. října, přičemž každé třetí setkání se uskuteční v jiné farnosti v rámci děkanátu.

FARNÍ OHLÁŠKY 8. – 15. ŘÍJNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 27.  neděli v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest malé Jasmíny Fabíkové. Po mši svaté zveme do farní kavárny! Ve středu je památka svatého Jana XXIII., papeže. V pátek ve 13:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Jaroslava Jílka z Pohledce (*1948). Příští neděle je 28. v liturgickém mezidobí.

POUŤ KE SVATÉ FAUSTYNĚ 

Otcové pallotini zvou na dnešní pouť ke svaté Faustyně do Slavkovic. Mši svaté v 15:00 bude předsedat Mons. Martin David, biskup ostravsko-opavský.

SETKÁNÍ FARNÍCH PASTORAČNÍCH RAD

Ve středu 11. října proběhne v naší farnosti setkání pastoračních rad farností širšího okolí. Začne ve farním kostele svaté Kunhuty v 17:00 pontifikální mší svatou, které bude předsedat otec biskup Pavel Konzbul a na kterou jste všichni srdečně zváni. Program bude pokračovat od 18:00 v Kulturním domě na Tyršově ulici. Mše svatá v 18:00 tedy nebude. Zároveň prosíme dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomoct s organizací (registrace, šatna apod.), aby se hlásili u otce Mira.

PRAVIDELNÉ SETKÁVÁNÍ MLÁDEŽE

V pátek zveme všechny mladé lidi žďárského děkanátu do Nového Města na společenství pro mládež. Chceme mladým lidem nabídnout prostor pro setkání, společnou modlitbu a sdílení živé víry. „Spolčo“ bude prozatím ve dvoutýdenním intervalu, a to vždy v pátek po večerní mši svaté (od 19:00 h cca) na faře. Je určeno především mladým lidem od 15 let. Začínáme v pátek 13. října, přičemž každé třetí setkání se uskuteční v jiné farnosti v rámci děkanátu.

GODZONE TOUR 2023

Připomínáme rovněž pozvání (nejen) pro mládež na evangelizační koncert Godzone turné ve čtvrtek 26. října do Brna. Vypraven bude autobus, který účastníky odpoledne dopraví do Brna a večer zase zpátky domů. Bližší informace a formulář pro přihlášení najdete ZDE.

ÚKLID KOSTELA  

Službu má tento týden jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

8. – 15. října 2023

 

Neděle

8. října

27. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Blažeje Pelána, † rodiče a živou rodinu

9:00

Za † rodiče Josefa a Emilii Klímovy, † rodiče Pazderovy, živou rodinu Pazderovu a duše v očistci

10:30

Za Boží lid

Úterý

10. října

7:00

Za uzdravení nemocných

Středa

11. října

17:00

PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ NA ZAHÁJENÍ SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH RAD FARNOSTÍ

(Celebruje otec biskup Pavel Konzbul)

Čtvrtek

12. října

7:00

Za † a živé rodiny Zpěvákovy, Fišmonovy, Tesařovy a Šimkovy

Pátek

13. října

13:00

Kostelíček: Za † Jaroslava Jílka (pohřební)

18:00

Za Boží pomoc a ochranu v nemoci s prosbou o uzdravení

PO MŠI SVATÉ SPOLČO MLÁDEŽE NA FAŘE

Sobota

14. října

7:00

za duše v očistci a nepokřtěné děti

Neděle

15. října

28. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za společenství úklidu kostela a jejich rodiny

9:00

Na úmysl celebranta

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz