Farní ohlášky 7. – 14. srpna 2022

Farní ohlášky 7. – 14. srpna 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 19. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté bude křest dvou dětí, Michaela Trávníčka a Markéty Procházkové. V pondělí je památka svatého Dominika, kněze; v úterý svátek svaté Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy; ve středu svátek svatého Vavřince, jáhna a mučedníka; ve čtvrtek památka svaté Kláry, panny. Příští neděli je Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (přesunuto z pondělí 15. srpna).

POUŤ NA KOSTELÍČKU   

Příští neděli 14. srpna 2022 srdečně zveme na tradiční pouť na kostelíčku. Hlavním celebrantem a kazatelem slavnostní poutní mše svaté v 10:30 bude P. VOJTĚCH KODET, O.Carm. Ve farním kostele bude mše svatá jen ráno v 7:30 h spojená s žehnáním bylin a květin. Sbírka ze všech mší o poutní neděli půjde na stavbu kaple v Radňovicích. Odpoledne ve 14:30 h bude na kostelíčku slavnostní požehnání.

ÚKLID KOSTELÍČKA 

Prosím dobrovolníky o pomoc s úklidem kostelíčka a nejbližšího okolí k nedělní slavnosti. Vzhledem k tomu, že již několik let uklízí jenom hrstka těch stejných farníků, prosím tedy o pomoc nové posily zvlášť z řad mladších ročníků a také „zástupce“ z jednotlivých obcí patřících do farnosti. Sraz v úterý 9. srpna v 16:00 h na kostelíčku.

STAVĚNÍ PÓDIA PRO POUTNÍ SLAVNOST  

Prosím skupinu chlapů, kteří se tradičně starají o pódium o jeho stavbu a po skončení nedělní mše svaté také o pomoc s jeho demontáží. I zde přijdou vhod nové posily zvlášť z řad mladších. Sraz v sobotu 13. srpna v 17:00 h na kostelíčku. 

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu farního kostela má tento týden pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

7. – 14. srpna 2022

  

Neděle

7. srpna

19. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + Marii Horákovou, + manžela Oldřicha a + rodiče Markovy

Úterý

9. srpna

7:00

Za + Jaroslava Pohanku

Středa

10. srpna

18:00

Za dar živé víry pro děti Milana, Terezu a Eriku

Čtvrtek

11. srpna

7:00

Úmysl volný

Pátek

12. srpna

18:00

Poděkování za dar života a rodiny

Sobota

13. srpna

7:00

Za nenarozené děti a za obnovu kultury života

Neděle

14. srpna

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

7:30

Za Boží lid

10:30

POUTNÍ MŠE SVATÁ NA KOSTELÍČKU

(Za Novoměstskou farnost a živé a + obyvatele města)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply