Archive 29.7.2023

FARNÍ OHLÁŠKY 30. ČERVENCE – 6. SRPNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 17. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Františka Bratránka a Michala Petra Hofera. V pondělí je památka svatého Ignáce z Loyoly, kněze; v úterý památka svatého Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve; v pátek památka svatého Jana Marie Vianneye, kněze. Příští neděle je Svátek Proměnění Páně.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Príští neděli 6. srpna bude mimořádně pouze jedna mše svatá a to v 9:00 h!!!

SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE V LISABONU

V tomto týdnu proběhnou v portugalském Lisabonu Světové dny mládeže. Televize Noe přinese přímé přenosy a záznamy programu: přílet papeže Františka, oficiální program, přivítání s mladými, křížovou cestu, modlitbu růžence ve Fatimě, sobotní večerní vigilii, nedělní mši svatou, setkání s dobrovolníky a odlet Svatého otce. Živě se budou také vysílat dopolední katecheze a bohoslužby z českého národního centra, speciální studio s pozvanými hosty, nebo zpravodajství. Premiérově denně v 17.00 a vzápětí i sestřihy dopoledního vysílání. Jako obvykle z mládežnických setkání budou součástí pozdravy českých poutníků domů, denně v 8.00 hodin a v reprízách po celý den. Aktuální program najdete na https://www.tvnoe.cz/program.

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

Budou jako obvykle. V úterý, ve čtvrtek a v sobotu ráno jsou volné úmysly mší svatých, které lze dodatečně zapsat u kostelníků v sakristii. Pátek je první v měsíci, ve čtvrtek bude od 15:30 do 17:00 h zpovídat otec František Koukal. Pátek bude od 17:30 h možnost tiché adorace před Nejsvětější Svátostí. Návštěvy nemocných v tomto týdnu nebudou.

ÚKLID KOSTELÍČKA K POUTI

Prosíme co nejvíc dobrovolníků o pomoc s úklidem na Kostelíčku k srpnové pouti. Úklid proběhne již tento týden, a to ve čtvrtek 3. srpna od 15:30 h. Vezměte si prosím s sebou kbelík, všechno ostatní bude k dispozici.

DĚKOVNÁ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH   Otcové pallotini zvou na děkovné adorace s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí do poutního kostela ve Slavkovicích v sobotu 5. srpna 2023 ve 20:00 h.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 12. srpna 2023 ve 12:00 h hodlají v našem farním kostele uzavřít manželství Tomáš Zavadil a Romana Zieneckerová, bytem v Křídlech. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu petrovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

30. července – 6. srpna 2023

 

Neděle

30. července

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Annu Stehlíkovu, † manžela a † rodiče Pelánovi

9:00

Za † Aničku Ohnoutkovu, Boží milosrdenství a dary Ducha Svatého pro celou živou rodinu

Úterý

1. srpna

7:00

Volný úmysl

Středa

2. srpna

18:00

Na poděkování na úmysl dárce

Čtvrtek

3. srpna

7:00

Volný úmysl

Pátek

4. srpna

18:00

Za manžele Veselých

Sobota

5. srpna

7:00

 Volný úmysl

Neděle

6. srpna

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

9:00

PROSÍM POZOR!!! DNES MIMOŘÁDNĚ POUZE JEDNA MŠE SVATÁ V 9:00!!!

Za † Marii Horákovou, † manžela Oldřicha a † rodiče Markovy

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 23. – 30. 7. 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 16. neděli v liturgickém mezidobí. Dnešní den je zároveň Dnem prarodičů a seniorů. V pondělí je památka svatého Šarbela Machlúfa, kněze; v úterý svátek svatého Jakuba, apoštola; ve středu památka svatého Jáchyma a Anny („spolupatronky“ farního kostela), ve čtvrtek památka svatého Gorazda a druhů; v sobotu památka svaté Marty, Marie a Lazara. Příští neděle je 17. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Františka Bratránka a Michala Petra Hofera.

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY K DNEŠNÍMU DNI PRARODIČŮ A SENIORŮ 

Dnes (tj. v neděli 23. července) je možné získat plnomocné odpustky pro prarodiče, seniory a všechny věřící za účast ve mši svaté za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce). Plnomocné odpustky se udělují také věřícím, kteří v tento den věnují přiměřený čas tomu, aby navštívili (fyzicky nebo virtuálně) staré lidi žijící v nouzi nebo v těžkostech, jako jsou nemocní, opuštění nebo postižení.

DĚKOVNÁ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH  

Otcové pallotini zvou na děkovné adorace s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí do poutního kostela Božího milosrdenství a sestry Faustyny ve Slavkovicích. Ta nejbližší se bude konat v sobotu 5. srpna 2023 (nikoliv tedy příští sobotu 29. července, jak bylo původně avizováno ve farním časopisu), a to se začátkem o hodinu později, tedy ve 20:00 h.  Od tohoto data budou děkovné adorace probíhat vždy v první sobotu v měsíci ve 20:00 h.

KONCERT V BOBROVÉ   

Městys Bobrová a farnost Bobrová srdečně zvou na koncert k výročí 300 let úmrtí Jana Blažeje Santiniho a 100 let narození bobrovského rodáka Miloše Kašpárka, a to příští neděli 30. července od 16:00 hodin do kostela svatých Petra a Pavla v Horní Bobrové. Na koncertě bude možnost zakoupit knihu „Obrazy s příběhy“.  Bližší informace na plakátku ve vývěsce.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

23. – 30. července 2023

  

Neděle

23. července

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Švandovy a † sourozence z obou stran

9:00

Za uzdravení nemocné osoby

Úterý

25. července

7:00

Za milost dobré smrti pro těžce nemocnou

Středa

26. července

18:00

Na úmysl celebranta

Čtvrtek

27. července

7:00

Za Boží lid

Pátek

28. července

18:00

Za nemocné

Sobota

29. července

7:00

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v měsíci červenci

Neděle

30. července

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Annu Stehlíkovu, † manžela a † rodiče Pelánovi

9:00

Za † Aničku Ohnoutkovu, Boží milosrdenství a dary Ducha Svatého pro celou živou rodinu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 16. – 23. ČERVENCE

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 15. neděli v liturgickém mezidobí. V sobotu je svátek svaté Marie Magdalény. V pondělí se začínáme modlit novénu ke svaté Anně. Příští neděle je 16. v liturgickém mezidobí, která je zároveň Dnem prarodičů a seniorů.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ   

V úterý ve 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Samuela Lešundáka (†94) z Nového Města na Moravě.

ŽEHNÁNÍ ZVONU A HASIČSKÉHO AUTA V MARŠOVICÍCH

Příští sobotu 22. července srdečně zveme do Maršovic, kde v 15:00 h u místní kapličky u slavnostní mše svaté požehnáme nový zvon a hasičské auto. Podrobný program slavnosti najdete na plakátku ve vývěsce.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOSTELA   

V letních měsících červenec a srpen bude po nedělní mši svaté v 9:00 h možné absolvovat komentované prohlídky kostela. Pro domluvu (i případného jiného termínu) kontaktujte prosím pana kostelníka Harvánka (tel. 566 615 526 nebo 728 721 924, popřípadě mailem na lada.harvanek@gmail.com.)

POUŤ NA TURZOVKU A DO MEDJUGORJE  

Zveme na pouť na Turzovku (3. září 2023) a do Medjugorje (14. – 19. listopadu 2023). Náhradníci se můžou stále hlásit na pouť do Lurd a La Salette (11. – 19. září 2023). Přihlášky a informace u Václava Šustra, email: vaclav.sustr@post.cz, tel.: 777 640 961.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

16. – 23. července 2023

 

Neděle

16. července

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za oboje † rodiče, † manžela, † sestru Janu, živou a † rodinu Tachirovu, Hulákovu a rodiny Roseckých

Úterý

18. července

7:00

Za dar vzájemné lásky v manželství

14:30

Kostelíček: Za † Samuela Lešundáka (pohřební)

Středa

19. července

18:00

Za živou a † rodinu Chocholáčovu

Čtvrtek

20. července

7:00

Za živou a † rodinu Fialovu, za dary Ducha Svatého pro živou rodinu a za duše v očistci

Pátek

21. července

18:00

Za kněze, za nemocné kněze a nová kněžská povolání

Sobota

22. července

7:00

Za živou a † rodinu Štorkovu z Pohledce, rodinu Markovu z Radňovic a † Josefu Fuksovou z Radňovic

15:00

MARŠOVICE

MŠE SVATÁ S ŽEHNÁNÍM NOVÉHO ZVONU A HASIČSKÉHO AUTA (Za živé a † obyvatele Maršovic)

Neděle

23. července

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Švandovy a + sourozence z obou stran

9:00

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 9. – 16. ČERVENCE 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Slavíme 14. neděli v liturgickém mezidobí. Bohoslužby v týdnu jako obvykle. V úterý je svátek svatého Benedikta, opata, patrona Evropy; ve čtvrtek památka svatého Jindřicha, císaře; v pátek památka blahoslaveného Hroznaty, řeholníka; v sobotu svátek svatého Bonaventury, biskupa a učitele církve. Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí.

FARNÍ KAVÁRNA   

Ještě jednou děkujeme všem – rodinám i skupinám jednotlivců – kteří se průběžně přihlašujete ke službě v nedělní farní kavárně. Dovolujeme si připomenout, že součástí služby není nutně pečení či příprava občerstvení. Nějaké cukroví je jistě vítáno, ovšem přinést ho sebou a nabídnout může kdokoliv, přičemž platí zásada: Co se přineslo, to se na místě sní, případně odnese domů 🙂 Přihlašování je i nadále možné on-line.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOSTELA 

V letních měsících červenec a srpen bude po nedělní mši svaté v 9:00 h (s výjimkou poutě 13. srpna 2023) možné absolvovat komentované prohlídky kostela. Pro domluvu jiného vhodného termínu prohlídky kostela kontaktujte prosím pana kostelníka Harvánka (tel. 566 615 526 nebo 728 721 924, popřípadě mailem na lada.harvanek@gmail.com.)

NOVÝ DIECÉZNÍ BISKUP OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE  

V úterý 4. července papež František jmenoval biskupa Martina Davida, dosavadního administrátora Diecéze ostravsko-opavské, novým sídlením biskupem téže diecéze. Po zesnulém biskupovi Františku Václavu Lobkowiczovi se tak stává v pořadí druhým biskupem nejmladší diecéze v zemi.

PODĚKOVÁNÍ ZA FARNÍ TÁBOR NA BŘEZINĚ  

Včera se mnozí mladí z naší farnosti vrátili z farního tábora na Březině u Vlastějovic. Chtěl bych opět poděkovat svratecké farnosti, především hlavnímu vedoucímu Tomáši Mahelovi, hlavnímu kuchaři Vojtovi Polnickému a všem dalším dobrovolníkům v kuchyni, všem táborovým vedoucím ze svratecké i naší farnosti za skvělou organizaci letošního 24. ročníku tábora a všem účastníkům za vytvoření skvělého společenství!

POUŤ DO BYSTRÉHO U POLIČKY  

Farnost Bystré u Poličky i letos zve všechny mariánské ctitele na pouť k Panně Marii Karmelské, a to příští víkend 15. – 16. července 2023. Bližší informace na plakátcích ve vývěskách.

FARNÍ POUŤ NA SLOVENSKO

Zbylo ještě několik volných míst na říjnovou farní pouť na Slovensko. Zájemci se mohou přihlašovat na novemesto@dieceze.cz.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

9. – 16. července 2023

 

Neděle

9. července

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Kosourovu a Chalupovu

9:00

Za Boží lid

Úterý

11. července

7:00

Poděkování za milost obrácení a dar víry, za dar života i rodiny

Středa

12. července

18:00

Za † Josefa Večeru a † syna Václava

Čtvrtek

13. července

7:00

Za Boží pomoc a vedení v těžké rodinné situaci

Pátek

14. července

18:00

Za † rodiče Štorkovy, Bartošovy a † Josefa Štorka

Sobota

15. července

7:00

Za Boží lid

Neděle

16. července

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za oboje † rodiče, † manžela, † sestru Janu, živou a † rodinu Tachirovu, Hulákovu a rodiny Roseckých

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 2. – 9. července 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 13. neděli v liturgickém mezidobí. Sbírka z minulé neděle na bohoslovce a církevní školství vynesla 51.384,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši podporu a štědrost! V pondělí je svátek svatého Tomáše, apoštola; v úterý památka svatého Prokopa, opata; ve středu slavnost svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy; ve čtvrtek památka svaté Marie Goretti, panny a mučednice. Příští neděle je 14. v liturgickém mezidobí.

PODĚKOVÁNÍ ZA FARNÍ DEN  

Ve jménu celé farnosti bych chtěl poděkovat všem vám, kteří jste se podíleli na přípravě Farního dne: přípravy farní zahrady a dvora, stolů a lavic, aktivit pro děti, za pečení cukroví a přípravu jiného občerstvení, za obsluhu v kavárně, při vydávání občerstvení až po následný úklid. Zvláštní poděkování patří Josefu Dvořákovi, Dáši Trödlerové a dalším z vás za perfektní catering 😉 A díky vám všem, co jste přišli, za vytvoření skvělé přátelské atmosféry.

FARNÍ KAVÁRNA   

Po mši svaté jste srdečně zváni na farní dvůr, resp. na baroko do „Farní kavárny“. Chtěl poděkovat všem, kdo pomáhali s jejím zařizováním, Ottu Smetanovi za pomoc při výběru vybavení a jeho dopravě, Jaroslavu Maršálkovi za zapojení všeho potřebného zařízení, chlapům Trödlerovým (Jendovi, Vojtovi a synům) a Martinu Košíkovi za úpravy terénu pro nové venkovní sezení na farním dvoře, Marku Přichystalovi za zprovoznění rezervačního systému pro služby v kavárně na farních stránkách. Předem zároveň moc děkuji vám všem – rodinám i skupinám jednotlivců – kteří jste ochotní se na této službě našemu farnímu společenství o jednotlivých nedělích podílet. Přihlašovat/odhlašovat se můžete na farním webu v sekci FARNÍ KAVÁRNA.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU  

Úterní ranní mše svatá bude v latinském jazyce. V ten samý den v 15:00 h na kostelíčku pohřební mše svatá za † Františka Javorského (*1932) z Nového.   Úterní večerní slavnostní poutní mši svaté v 18:00 h v kostele svatého Prokopa ve Žďáru nad Sázavou bude předsedat novoříšský opat Marian Rudolf Kosík OPraem. V oba státní svátky v tomto týdnu (tj. ve středu a ve čtvrtek) bude v našem kostele ranní mše svatá v 8:00 h!

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI   Pátek je první v měsíci, ve čtvrtek od 15:30 do 17:00 h bude možnost přistoupit ke svátosti smíření. V pátek dopoledne navštívím nemocné, večer od 17:30 h bude tichá adorace s požehnáním s Nejsvětější svátostí

ÚKLID KOSTELA   Tento týden má službu p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

2. – 9. července 2023

 

Neděle

2. července

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Kotovicovu a Paříkovu

9:00

Za Boží lid

Úterý

4. července

7:00

LATINSKÁ: Za služebníky církve a nová kněžská a řeholní povolání

15:00

Kostelíček: Za † Františka Javorského (pohřební)

Středa

5. července

8:00

SLAVNOST SVATÝCH CYRILA A METODĚJE    Za † rodiče Cermanovy a † děti

Čtvrtek

6. července

8:00

DEN UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA

Za dar lásky a uzdravení vztahů v rodině

Pátek

7. července

18:00

Za † Josefa Vyorala, † rodiče Šustáčkovy a † rodiče Kápičkovy

Sobota

8. července

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Neděle

9. července

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Kosourovu a Chalupovu

9:00

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz