Archive 24.4.2021

FARNÍ OHLÁŠKY 25. dubna – 2. května 2021

Dnes slavíme čtvrtou neděli velikonoční, zvanou také Neděle Dobrého pastýře. Ve čtvrtek je svátek svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy, v sobotu památka svatého Josefa, dělníka. Příští neděle je pátá velikonoční.

NOVÁ PRAVIDLA PRO ÚČAST NA BOHOSLUŽBÁCH

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Od pondělí neplatí omezení na 10 % kapacity, ale možnost naplnit kapacitu při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné domácnosti. Při bohoslužbě je dále potřeba používat respirátory a při vstupu do kostela si desinfikovat ruce. Aby bylo možné výše uvedené podmínky splnit, pro neděle a slavnosti zůstává v platnosti povinnost on-line rezervace, ovšem kapacita se navyšuje ze současných 25 na 70 věřících. V platnosti zůstávají také výjimky z registrace pro kostelníky, varhaníky, kantory, lektory, akolyty, ministranty, 3 osoby od zadavatele úmyslu mše svaté a děti do 10 let. Ještě jednou vás prosím, abyste pokud je to možné v lavicích zaujímali místa na sezení označené křížkem (+) a kostel obsazovali od jeho přední části, tj. od Černé kaple. Jenom tak je totiž možné dodržet požadované rozestupy. Kapacity jsou již navýšeny v rezervačním systému, kde se můžete registrovat jak na přidaná místa, tak i na bohoslužby v měsíci červnu. Nově neplatí zákaz zpěvu při bohoslužbě. Od pondělí se rovněž přede mší svatou společně modlíme růženec.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI   

Příští sobotou vstupujeme do mariánského měsíce května. S ním jsou spojeny májové pobožnosti. Probíhat budou v kostele na začátku každé večerní mše svaté, tedy v pondělí, ve středu a v pátek (s výjimkou prvního pátku v měsíci). Každou květnovou neděli v 15:00 hod bude májová pobožnost také u jednotlivých kapliček, které se nachází na území naší farnosti. Pobožnost se bude konat vždy venku před kapličkou za dodržení všech bezpečnostních opatření. Rozpis najdete na plakátku ve vývěsce.   

MISIJNÍ JARMARK   

V neděli 9. května 2021 – dá-li Pán – proběhne na farním dvoře již dvakrát odložený misijní jarmark. Výtěžkem opět podpoříme Papežská misijní díla. Tímto bych chtěl povzbudit a prosit všechny, kdo jsou ochotni věnovat anebo se podílet na výrobě nabízených produktů, aby se co nejdřív ozvali paní Lucii Novotné (kontakt: novotnaluci@seznam.cz, tel. 605 170 471).

Ve čtvrtek v 17:00 bude mše svatá pro komunikanty a jejich rodiče. V sobotu – v den památky svatého Josefa, dělníka – lze získat plnomocné odpustky, které v letošním roce stanovil papež František.

Službu úklidu kostela mají tento týden p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

25. dubna – 2. května 2021

 

Neděle

25. dubna

 

 

7:30

Za živou a + rodinu Mikešovu a Strakovu*

9:00

Na poděkování za 75 let života sestry Jany s prosbou o požehnání a pomoc do dalších let života * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid

Pondělí

26. dubna

18:00

Za + Zdenku Švandovou a + manžela

Úterý

27. dubna

7:00

Na poděkování za Boží pomoc a ochranu v nemoci

Středa

28. dubna

18:00

Na úmysl celebranta

Čtvrtek

29. dubna

7:00

Za Elišku Svobodovu a živou a + rodinu Svobodovu

Pátek

30. dubna

18:00

Za + Josefa Německého, živou a + rodinu

Sobota

1. května

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou,

+ manžela a na úmysl

Neděle

 

2. května

 

7:30

Za + rodiče Svobodovy, Kincovy a Vondruškovi*

9:00

Na úmysl celebranta * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid*

* Na tyto mše svaté je nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz

 

FARNÍ OHLÁŠKY 18. – 25. dubna 2021

Dnes je třetí neděle velikonoční. V pátek je svátek svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka, v sobotu památka svatého Jiří, mučedníka. Příští neděle je čtvrtá velikonoční.

Od zítřka (tj. pondělí 19. dubna) je možné zarezervovat si zbylá místa na nedělní mše svaté ve velikonočním období. I nyní však prosíme o přiměřenost v počtu rezervací a solidaritu s ostatními farníky.

Vstupujeme do týdne modliteb za duchovní povolání, který každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční nazývané také neděle Dobrého pastýře. Podkladem těchto modliteb jsou Ježíšova slova: „Proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň“. Za nová duchovní povolání se budeme modlit u každé mše svaté. V letošním akademickém roce děkujeme Pánu Bohu za znovuotevření kněžského semináře v Olomouci, které se událo před 30 lety. V tomto akademickém roce je v semináři 5 bohoslovců z brněnské diecéze, v Římě 3 bohoslovci a v teologickém konviktu 1 bratr. Rektor arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci o. Pavel Stuška děkuje jak za materiální podporu semináře tak i modlitby za nastávající kněze.

Ve čtvrtek v 17.00 h bude mše svatá pro prvokomunikanty a jejich rodiče.

Příští sobotu 24. dubna se v novoměstském supermarketu BILLA uskuteční Sbírka potravin pro potřebné. Zakoupené trvanlivé potraviny pomohou rodinám i jednotlivcům, kteří se nejen vlivem Covidu ocitli v existenční nouzi. Po vzájemné dohodě mezi organizacemi a na základě potřebnosti proběhne od 8.00 do 16.00 h sbírka pro Oblastní charitu Žďár nad Sázavou a od 16.00 do 18.00 h pro obecně prospěšnou společnost Portimo. Bližší informace najdete na stránkách https://zdar.charita.cz/sbirka-potravin/.

Naše farnost se společně s evangelickou zapojí také do 13. ročníku Noci kostelů v pátek 28. 5. 2021. Letošní motto je radostnou oslavou Hospodina a přírody jako jeho stvořitelského díla: „Přivádíš tmu, NOC se snese, celý les se hemží zvěří.“ (Ž 104,20). Noc kostelů proběhne za hygienických omezení, které budou dané době aktuální, letos pouze ve venkovních prostorách. Program bude včas upřesněn.

V sobotu 24. dubna 2021 hodlají v našem kostele uzavřít církevní sňatek Libor Škarka ze Žďáru nad Sázavou a Irena Zolichová z Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme nastávající manžele svou modlitbou!

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

18. – 25. dubna 2021

 

Neděle

18. dubna

 

 

7:30

Za + Jiřího Svobodu, +rodiče Svobodovy a Kincovy*

9:00

Za živou a + rodinu Lukešovu, Synkovu, Zelených a + kmotřenku * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid *

Pondělí

19. dubna

18:00

Za dobrý duchovní růst a správné duchovní vedení

Úterý

20. dubna

7:00

Za + Marii a Josefa Andrlíkovy, rodiny Hubáčkovy a Kalibanovy

Středa

21. dubna

18:00

Za živou a + rodinu Horváthovu a obrácení v rodině Suchých

Čtvrtek

22. dubna

7:00

Za spásu duše zesnulé Věry Beranové

Pátek

23. dubna

18:00

Za + Ludvíka Kučeru, + bratry a rodiče a Boží pomoc a ochranu pro celou živou rodinu

Sobota

24. dubna

7:00

Za nová duchovní povolání

Neděle

 

25. dubna

 

7:30

Za živou a + rodinu Mikešovu a Strakovu

9:00

Na poděkování za 75 let života sestry Jany s prosbou o požehnání a pomoc do dalších let života * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid *

 

Na mše svaté označené hvězdičkou (*) je nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz.

FARNÍ OHLÁŠKY 11. – 18. dubna 2021

Dnes je druhá neděle velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte. V úterý je památka svatého Martina I., papeže a mučedníka. Příští neděle je třetí velikonoční.

Dnešní neděle je zároveň Neděle Božího milosrdenství. Z technicko-personálních důvodů není dnešní mše svatá (11. dubna) přenášena on-line. Kvůli pandemii se letos nekoná poutní program ve Slavkovicích. Dnešní svátek lze oslavit například rodinným výletem do přírody spojeným s modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství. Rovněž zůstává v platnosti možnost získat plnomocné odpustky. Podmínky pro jejich získání jsou svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. Kdo tyto podmínky nemůže dnes splnit, stačí, když se zřekne svých hříchů se záměrem co nejdřív přistoupit ke svatosti smíření, svatému přijímání a pomodlí se na úmysly Svatého otce. Zároveň se dnes u obrazu Božího milosrdenství pomodlí modlitbu „Otče náš“ a „Věřím v Boha“ a přidá k tomu výzvu k milosrdnému Pánu Ježíši, např. „Ježíši, důvěřuji Ti!“.

Dneškem končí velikonoční oktáv, ale ne velikonoční doba a naše radost z Kristova vzkříšení. I nadále nám ji připomíná instalace velikonočního příběhu z kukuřičného šustí, kterou si můžete prohlédnout v zadní části kostela. Autorce – paní Blažkové z Podolí – mockrát děkujeme!

do příští neděle 18. dubna platí možnost maximálně dvou registrací na mše svaté ve velikonočním období zvlášť pro ty, kdo se na mše svaté doposud nedostali. Od pondělí 19. dubna budou k dispozici neobsazená místa.

Sbírka na Bílou sobotu na Svatou zemi (Boží hrob) vynesla 14.590,- Kč. Veliké díky!

Pán Bůh vám odplať také postní úsilí vyjádřené postními pokladničkami. V případě, že jste nenašli nikoho potřebného ve vašem okolí, komu byste ušetřenou částkou přímo pomohli, můžete postní pokladničky odevzdat do příští neděle v sakristii kostela a my je následně předáme diecézní charitě.

Ve čtvrtek bude v 17:00 mše svatá pro prvokomunikanty a jejich rodiče s přípravnou katechezí.

V sobotu 24. dubna 2021 hodlají v našem kostele uzavřít církevní sňatek Libor Škarka ze Žďáru nad Sázavou a Irena Zolichová z Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme nastávající manžele svou modlitbou!

Službu úklidu kostela má tento týden paní Mahlová a Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

11. – 18. dubna 2021

 

Neděle

11. dubna

 

 

7:30

Za + Ladislava Mošnera, živou a + rodinu Mošnerovu a Zajíčkovu *

9:00

Za živou a zemřelou rodinu Kulovu a Dvořákovu a duše v očistci *

(on-line přenos v tento den mimořádně není)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid *

Pondělí

12. dubna

18:00

Na úmysl

Úterý

13. dubna

7:00

Za živou a + rodinu Kabelkovu, Žákovu a Slámovu

Středa

14. dubna

18:00

Za živou a + rodinu Malých a Čechovu

Čtvrtek

15. dubna

7:00

Za živou a + rodinu Procházkovu a za + Miroslavu Veselskou

Pátek

16. dubna

18:00

Za + Josefa Doležala a + Věru Horáčkovu

Sobota

17. dubna

7:00

Za uzdravení syna Miroslava a živou

a + rodinu Furchovu

Neděle

 

18. dubna

 

7:30

Za + Jiřího Svobodu, +rodiče Svobodovy a Kincovy*

9:00

Za živou a + rodinu Lukešovu, Synkovu, Zelených a + kmotřenku * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid *

* Na tyto mše svaté je nutná on-line registrace