Archive 27.2.2021

Farní ohlášky 28. února – 7. března 2020

Dnes slavíme 2. neděli postní. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte. Ve středu je památka svaté Kunhuty, císařovny a řeholnice, patronky našeho farního kostela. Příští neděle je 3. postní.

BOHOSLUŽBY V DOBĚ LOCKDOWNU – Usnesením vlády ČR ze dne 26. února 2021 s platností od pondělí 1. března 2021 nedochází ke změnám v souvislosti s konáním bohoslužeb (tj. max 25 věřících, o nedělích a slavnostech nutnost on-line rezervace, dezinfekce, rozestupy atd.). Vzhledem k šířícím se mutacím koronaviru je však na veřejných místech (kam patří i kostel) vyžadována lepší ochrana dýchacích cest (respirátor FFP2, nanorouška) a její řádné nošení – tedy důkladně zakrytá ústa ale také nos!

SVÁTOST SMÍŘENÍ – Tento týden nebude čtvrteční zpovídání k prvnímu pátku, ke svátosti smíření však bude možné předstoupit před mší svatou během týdne, po domluvě případně i jindy. V pátek navštívím ty nemocné, kteří o návštěvu požádají a kterých rodiny s takovou návštěvou vysloveně souhlasí. Vzhledem k nepříznivě se vyvíjející situaci návštěva nemocných před Velikonocemi už nemusí být umožněna. Obecně nenechávejme svátost smíření (nejen) před Velikonocemi na poslední chvíli!

HALÉŘ SVATÉHO PETRA – Ve sbírce na „Haléř svatého Petra“ se i díky většímu příspěvku Bohu známého dárce vybralo 150.086,- Kč. Kéž vám Bůh, který miluje ty, kdo darují s radostí, vaše dary hojně oplatí! 

PŘÍPRAVA K PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ – I tento čtvrtek v 17:00 mše svatá pro letošní prvokomunikanty (děti, které přistoupí letos k prvnímu svatému přijímání) a jejich rodiče s přípravnou katechezí.

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTYV pátek před navazující mší svatou v 17:30 h a to v maximálním počtu 25 věřících.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVAV pátek 19. a sobotu 20. března 2020 se uskuteční postní duchovní obnova, kterou povede o. Tomáš Koumal, farář v Brně na Petrově a ředitel Diecézního katechetického centra. Vzhledem k omezením souvisejícím s pandemií koronaviru proběhne obnova především on-line. Bližší informace budou zveřejněny.

MISIJNÍ JARMARK Vzhledem k aktuální situaci se odkládá na vhodnější dobu. Papežská misijní díla můžete podpořit zde.

ÚKLID KOSTELA Tento týden má službu úklidu kostela petrovická skupina.

 

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

28. února – 7. března 2021

 

Neděle

28. února

7:30

Za Boží lid*

9:00

Za živou a + rodinu Trödlerovu a Kopřivovu *

(online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za Boží lid*

Pondělí

1. března

18:00

Za + Jána a Jozefa Babejovi

Úterý

2. března

7:00

Za + Františka Novotnýho, rodiče, švagrovou Miladu a manžele Krátkých

Středa

3. března

18:00

Za + Libuši Lukáškovou a živou a + rodinu

Čtvrtek

4. března

7:00

Za + Bohuslava Běhnounka a duše v očistci

Pátek

5. března

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

6. března

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou,

+ manžela a na úmysl

Neděle

7. března

7:30

Za + rodiče Krškovy a Flajšingrovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu*

9:00

Za živé a + rodiny Kotovicovi a Paříkovi* (on-line přenos) Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za + pátera Šafáře a + rodiče a sourozence*

 * Na nedělní mše svaté je nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz

 

FARNÍ OHLÁŠKY 21. – 28. února 2021

Dnes slavíme 1. neděli postní. Ve pondělí je Svátek Stolce svatého apoštola Petra. Příští neděle je 2. postní. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte.

HALÉŘ SVATÉHO PETRA – Dnešní sbírka je na „Haléř svatého Petra“. Prostředky získané v rámci této sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Do této sbírky je možné přispět i v průběhu celého následujícího týdne do kasičky v sakristii a na faře.

PŘÍPRAVA K PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍVe čtvrtek v 17:00 h bude ve farním kostele první mše svatá pro děti, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání a také pro jejich rodiče. V jejím rámci proběhne první přípravná katecheze. Začátek výuky náboženství na školách bude záviset od platných vládních nařízení.

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY – Zveme k pobožnosti křížové cesty před páteční mší svatou v 17:30 h. Prosíme zájemce o její vedení, aby se přihlásili u otce Mira.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVAV pátek 19. a sobotu 20. března 2020 se v naší farnosti uskuteční postní duchovní obnova, kterou povede ThLic. Tomáš Koumal, farář u katedrály svatých Petra a Pavla v Brně a ředitel Diecézního katechetická centra. Duchovní obnovu bude možné sledovat také on-line na youtube kanálu farnosti.

MISIJNÍ JARMARK – Dá-li Pán a protiepidemická opatření, proběhne tradiční Postní misijní jarmark od neděle 7. do pátku 12. března 2021, a to ve zvláštním zpřísněném režimu. Výtěžkem bychom podpořili Papežská misijní díla. Bližší informace pro ty, kdo se chtějí zapojit do výroby nabízených produktů poskytne paní Lucie Novotná (novotnaluci@seznam.cz, tel. 605 170 471)

POSTNÍ ALMUŽNA – Několik papírových kasiček k Postní almužně je ještě stále k vyzvednutí u nástěnky pod věží.

 

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

21. – 28. února 2021 

Neděle

21. února

7:30

Na úmysl celebranta*

9:00

Za + rodiče Dvořákovy, vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu* (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:15 h.

10:30

Za Boží lid*

Pondělí

22. února

18:00

Za živé a + rodiny Paříkovy a Kotovicovy

Úterý

23. února

7:00

Za spásu duší + švagra Jiřího a jeho + bratra Františka

Středa

24. února

18:00

Za živou a + rodinu Humlíčkovu

Čtvrtek

25. února

7:00

Za živou a + rodinu Andrlovu a Matulovu

Pátek

26. února

18:00

Za + Marii Koutnou a živou a + rodinu Koutných, Štěrbovu a Šumberovu

Sobota

27. února

7:00

Za + Antonii, Bohuslava, Karla a duše v očistci

Neděle

28. února

7:30

Za Boží lid*

9:00

Za živou a + rodinu Trödlerovu a Kopřivovu *

(online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:15 h.

10:30

Za Boží lid*

 * Na nedělní mše svaté je nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz v sekci Online rezervace. 3 osoby od zadavatele úmyslu a děti do 10 let se registrovat nemusí. 

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor

Farní ohlášky 14. – 21. února 2020

Dnes slavíme 6. neděli v liturgickém mezidobí. Ve středu je Popeleční středa, kterou vstupujeme do postní doby. Příští neděle je 1. postní.

POPELEČNÍ STŘEDADen přísného půstu. Rezervace na večerní mši svatou jsou již obsazeny. Těm, kteří mají o tuto svátostinu zájem, bude udělována ve středu před večerní mší svatou, a to v čase 17.15 – 17.45. Popelec bude udělen i při každé mši svaté o 1. postní neděli 21. února 2021 (nutná rezervace). K označování věřících popelem v době pandemie vydala Kongregace pro bohoslužbu a svátosti zvláštní nótu, podle které kněz pronáší formuli „Čiňte pokání a věřte evangeliu“ nebo „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“ pro všechny přítomné pouze jednou a pak sype popel na hlavu jednotlivých věřících a nic přitom neříká.   

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY – V pátek před večerní mší svatou v 17:30.

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH – Svátost nemocných byla hromadně udělována na podzim, a to i všem nemocným, které pravidelně navštěvuji. Případné individuální udělení je možné na základě předchozí domluvy. 

POSTNÍ ALMUŽNA 2021 – V prostoru pod věží si můžete vyzvednout papírové kasičky k Postní almužně 2021. Peníze, které v postní době ušetříte, můžete věnovat potřebným ve vašem okolí sami, prostřednictvím farnosti anebo oblastní charity. Bližší informace a dopis prezidenta brněnské diecézní charity Mons. Josefa Zouhara najdete vzadu na vývěsce.

ON-LINE REZERVACE – Počínaje postní dobou je na nedělní mše svaté nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz v sekci Online rezervace. Vy, kteří internet nepoužíváte, kontaktujte prosím otce Mira případně někoho z mladší generace, kdo provede rezervaci za vás. Prozatím se prosím přihlašujte pouze jednu mši svatou. 3 osoby od zadavatele úmyslu a děti do 10 let se registrovat nemusí. 

ÚKLID KOSTELA – Službu úklidu kostela má tento týden Jiříkovická skupina.

 

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

14. – 21. února 2021

 

Neděle

14. února

7:30

Za živou a + rodinu Maršálkovu a Pelánovu

9:00

Za + Josefa a Marii Krejčovi a živou a + rodinu Královu (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:15 h.

10:30

Za Boží lid

Pondělí

15. února

18:00

Za nemocnou sestru Lucii, Irenu a bratra Josefa

Úterý

16. února

7:00

Za nemocného člověka

Středa

17. února

18:00

POPELEČNÍ STŘEDA – NUTNÁ REZERVACE*

(Na úmysl)

Čtvrtek

18. února

7:00

Za rodinu Svobodovu, Zítkovu a Cimbálnikovu

Pátek

19. února

18:00

Za + Jaroslava Havlíka, + rodiče Loubovi, Havlíkovi a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Sobota

20. února

7:00

Úmysl zatím neobsazen

Neděle

21. února

7:30

Na úmysl celebranta*

9:00

Za + rodiče Dvořákovy, vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu* (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:15 h.

10:30

Za Boží lid*

Tříkrálová sbírka 2021 v Novém Městě na Moravě a okolí

Při letošní sbírce nemohli vyjít do našich ulic koledníci a vykonat svou tradiční pouť. Sbírka se tak musela organizačně přizpůsobit okolnostem i v našem městě. Dobrovolníci umísťovali kasičky do veřejně přístupných míst, roznášeli letáky, či přepisovali požehnání na domech. Sbírka se také přesunula do on-line prostoru. Zprávy o jejím průběhu a možnostech podpory se objevily na webových stránkách a sociálních sítích města a farnosti. Sbírka v Novém Městě a jeho okolí měla neočekávaně příjemný výsledek. Pro služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou naši občané vybrali úžasných 122 578 Kč. Děkujeme!

Michaela Kuchtová
koordinátorka dobrovolníků a Tříkrálové sbírky

 

Poděkování ředitelky Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Ráda bych poděkovala všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili letošní netradiční Tříkrálovou sbírku. Moc děkuji naší nové tříkrálové asistentce pro Nové Město na Moravě paní Mgr. Lucce Novotné, která se velmi osvědčila a ochotně věnovala svůj čas k pomoci s realizací netradiční Tříkrálové sbírky. Velké díky patří místnímu knězi O. Miroslavu Kulifajovi za pomoc s propagací sbírky a skvělou spolupráci. Poděkovat bych chtěla i pracovníkům městského úřadu za umístění pokladničky v informačním centru a propagaci Tříkrálové sbírky. Díky všem dalším, kteří ochotně umístili pokladničky ve svých provozovnách, a tím umožnili zvýšit výtěžek Tříkrálové sbírky. Děkuji též našim dárcům, kteří to měli letos také náročnější. Museli vynaložit úsilí, dojít na určené místo a vložit svůj příspěvek do pokladničky či darovat prostřednictvím on-line koledy. Díky vám všem!

Ing. Jana Zelená, ředitelka oblastní charity Žďár nad Sázavou

Farní ohlášky 7. – 14. února 2021

Dnes slavíme 5. neděli v liturgickém mezidobí. Ve středu je památka svaté Scholastiky, panny. Příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – Ve Tříkrálové sbírce se v Novém Městě na Moravě a okolitých obcích vybralo 122.578,- Kč, v samotném Novém Městě to bylo 60.997,- Kč. Kasička v našem farním kostele – přestože účast na bohoslužbách je omezená defacto na minimum – se na této sumě podílela částkou úžasných 24.477,- Kč. V této nelehké době je to malý zázrak. Ještě jednou veliké díky všem dárcům!

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – Ve středu v 18.45 h zvu rodiče žáků 3. ročníků, kteří letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání, na krátké setkání ve farním sále na Baroku.

KONEC VLKA – Lístky na mše svaté na neděli 14. února 2021 budou k dispozici v sakristii a na faře, avšak přednostně pro ty, kteří se na nedělní mši svatou letos nedostali. Prosím pozor! Od příští neděli končí papírový místenkový systém VLK!

ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ NA BOHOSLUŽBY – Od Popeleční středy (17. února 2021 a to včetně) jej nahradí on-line přihlašování na bohoslužby. Hlavním důvodem je, aby v postní době (ale i po ní) mělo možnost účasti na nedělní mši svaté co nejvíc farníků. Systém přihlašování je jednoduchý a intuitivní. ZDE je potřeba vybrat termín bohoslužby, zadat počet účastníků – členů rodiny (limit je stanoven na 6 osob na jedno přihlášení, pro víc lidí je potřeba další přihlášení), váš e-mail a mobilní telefonní číslo. O potvrzení rezervace budete informování SMS zprávou. Zrušit ji bude možné rovněž on-line a to do 24 hodin před konáním bohoslužby.

PROSÍM, V CELÉ POSTNÍ DOBĚ PŘIHLAŠUJTE SEBE A SVOU RODINU PROZATÍM POUZE NA JEDNU MŠI SVATOU! V PŘÍPADĚ, ŽE ZBYDOU ANEBO SE UVOLNÍ MÍSTA, BUDE MOŽNÉ PŘIHLÁSIT SE DODATEČNĚ.

Přihlašování je možné již nyní (testovací režim) a to na následující dny: Popeleční středa, 1. až 5. neděle postní a Slavnost svatého Josefa. Na mše svaté v pracovních dnech (pondělí–sobota) rezervace není potřebná, proto (je-li to alespoň trochu možné) využívejte i této možnosti účasti na liturgii. Výjimka z registrace zůstává v platnosti pro kostelníky, varhaníky, kantory, lektory, akolyty, ministranty a 3 osoby od zadavatele mešní intence.

ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ SENIORŮ – Pokud jde o starší lidi a ty, kteří internet nepoužívají a které nemá kdo ke mši svaté zaregistrovat, ať zavolají anebo přijdou osobně na faru, kde budou zaregistrováni.

ŠÍŘENÍ NAKAŽLIVĚJŠÍ MUTACE KORONAVIRU – Vzhledem k horšící se epidemiologické situaci v souvislosti s nakažlivější mutací koronaviru prosíme o ještě důkladnější dodržování všech hygienických předpisů: správné nošení roušek, používání dezinfekce, a především dodržování 2metrových rozestupů. Z tohoto důvodu je potřeba, aby i členové jedné domácnosti seděli v lavicích vedle sebe nanejvýš po dvou a aby se maximálně využila celá plocha kostela (včetně Černé kaple).

Svátost smíření a ostatní svátosti budou poskytnuty na základě předchozí domluvy. Neváhejte mě kontaktovat!

O. Miro Kulifaj, administrátor

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

7. – 14. února 2021

Neděle

7. února

7:30

Za živou a + rodinu Rolinkovu

9:00

Za + Marii a Františka Olišarovy, za + rodiče a sourozence (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za + Miloslava Kabrdu a živou a zemřelou rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Pondělí

8. února

18:00

Za + Filoménu Kuchtovou a živou a zemřelou rodinu Kuchotovu

Úterý

9. února

7:00

Za živou a + rodinu Jaitnerovu a Vybíralovu

Středa

10. února

18:00

Za živou a + rodinu Nábělkovu a Miluškovu

Čtvrtek

11. února

7:00

Za manžele Fabíkovy a Fuksovy

Pátek

12. února

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

13. února

7:00

Za + Ľudovíta, Máriu a Mariána Vavríkových

Neděle

14. února

7:30

Za živou a + rodinu Maršálkovu a Pelánovu

9:00

Za + Josefa a Marii Krejčovi a živou a + rodinu Královu (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za Boží lid