Farní ohlášky 23. – 30. října 2022

Farní ohlášky 23. – 30. října 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 30. neděli v liturgickém mezidobí, která je zároveň Misijní nedělí. Dnešní sbírka je určena na Papežská misijní díla. V pátek je svátek svatých Šimona a Judy, apoštolů, v sobotu památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice. Příští neděle je 31. v liturgickém mezidobí, v naší farnosti ale v tento den slavíme VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA.

FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA  

V pondělí odjíždíme na farní pouť do Říma. Plánovaný návrat je v neděli kolem poledne. V případě naléhavé potřeby kněze se prosím obracejte na otce Sylwestra Jurczaka z Fryšavy (tel. 733 741 473).

DŮEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

Z důvodu konání farní pouti nebude tento týden ranní mše svatá v úterý a v sobotu. V neděli výjimečně nebude mše svatá pro rodiny v 10:30 h!

POHŘEBNÍ MŠE SVATÁ  

Ve pondělí 24. října ve 13:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za † Jiřího Moravce (*1965) z Nového Města na Moravě.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE  Ve čtvrtek proběhne kněžská rekolekce. V 8:00 h začne eucharistickou adorací, po ní v 8:30 mše svatá. Bude příležitost ke svátosti smíření.

VEČER CHVAL VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini srdečně zvou na Večer chval před vystavenou Nejsvětější Svátostí s modlitbou za uzdravení v sobotu 29. října 2022 v 19:00 h do kostela Božího milosrdenství a svaté Faustyny ve Slavkovicích.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE 

Ve čtvrtek proběhne kněžská rekolekce. V 8:00 h začne eucharistickou adorací, po ní v 8:30 mše svatá. Bude příležitost ke svátosti smíření.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 5. listopadu v 11:00 h hodlají v našem farním kostele církevní sňatek uzavřít Martin Veselský a Marie Doležalová t. č. bytem ve Ždírci nad Doubravou. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme prosím snoubence svými modlitbami!

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI 

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 11. 1. 2020 mohou věřící v naší republice za splnění obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé  (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Dovolení platí po dobu sedmi let a podmínky jsou: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a jakákoliv modlitba za zemřelé při návštěvě hřbitova.

DIECÉZNÍ SYNODÁLNÍ SETKÁNÍ   

V sobotu 19. listopadu 2022 se bude v Brně konat Diecézní synodální setkání koordinátorů farních skupinek a těch, kdo jsou aktivně zapojeni do synodálního procesu v naší diecézi. Chtěl bych poděkovat všem účastníkům synody z naší farnosti, zvláště koordinátorovi p. Josefu Krupicovi za koordinaci a za jejich nasazení a podněty, kterými přispěli do synodální diskuze.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

23. října

30. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Vališovy, + pět synů, + vnuka, a + rodiče Janovy

9:00

Za Boží lid

10:30

ZA MISIE A NA ÚMYSL PAPEŽE FRANTIŠKA

Pondělí

24. října

13:00

Kostelíček: Za † Jiřího Moravce (*1965) z Nového Města na Moravě (pohřební)

Úterý

25. října

MIMOŘÁDNĚ V TENTO DEN NENÍ MŠE SVATÁ!

Středa

26. října

18:00

Za účastníky farní poutě do Říma

Čtvrtek

27. října

8:30 KNĚŽSKÁ REKOLEKCE (Na úmysl celebranta)

Pátek

28. října

18:00

Za + rodiče Maršálkovy a bratry Jiřího a Josefa

Sobota

29. října

MIMOŘÁDNĚ V TENTO DEN NENÍ MŠE SVATÁ!

Neděle

23. října

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

7:30

Za Boží lid

9:00

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA: Za všechny, kdo pečují o kostely a kaple v naší farnosti

MIMORÁDNĚ NENÍ MŠE SVATÁ V 10:30!

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply