FARNÍ OHLÁŠKY 5. – 12. ZÁŘÍ 2021

FARNÍ OHLÁŠKY 5. – 12. ZÁŘÍ 2021

FARNÍ OHLÁŠKY

5. – 12. září 2021

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 23. neděli v liturgickém mezidobí. Ve středu je svátek Narození Panny Marie. Ve čtvrtek od 15:30 do 17:00 bude ve farním kostele zpovídat otec František Koukal. Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí.

POKRAČUJE PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ   

I nadále probíhá přihlašování dětí ZŠ na náboženství ve školním roce 2021/2022. Přihlašovací formuláře jsou k dispozici v sakristii a nově také na farním webu.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 11. září 2021 uzavřou ve farním kostele církevní sňatek Michal Fejt a Veronika Kunová z Nového Veselí.

MŠE SVATÁ ZA VLAST   

V pátek 24. září v 18:00 h bude pod širým nebem na Vratislavově náměstí sloužena MŠE SVATÁ ZA VLAST. Bohoslužba tak zahájí letošní novoměstské Svatováclavské slavnosti. Všichni jste srdečně zváni! Zároveň uvítáme jakoukoliv dobrovolnickou pomoc jak při přípravě, tak při samotném průběhu bohoslužby. Bližší informace budou brzy zveřejněny.

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ  

Dá-li Pán a bude-li dostatečný zájem, svátost biřmování v naší farnosti bude udělována na podzim příštího roku. Předchází ji roční příprava, kterou zahájíme na přelomu měsíce září a října. Zájemci o udělení svátosti křesťanské dospělosti se můžou přihlašovat v sakristii kostela a na farním úřadě (osobně, telefonicky, e-mailem).

PŘÍPRAVA NA KŘEST DOSPĚLÝCH  

Souběžně s přípravou ke svátosti biřmování začne na podzim také příprava katechumenů – dospělých čekatelů svátostí křesťanské iniciace (křtu, svatého přijímání). Katechumeni tyto svátosti přijmou o velikonoční vigilii v příštím roce. Zájemci se rovněž můžou hlásit v sakristii kostela a na farním úřadě.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

5. – 12. září 2021

 

Neděle

5. září

7:30

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

9:00

Na poděkování za 50.let manželského života s prosbou za všechny živé i zemřelé, kteří manžele životem doprovázeli a provází

10:30

VENI SANCTE – Za dary Ducha Svatého ke studiu

(s žehnáním aktovek a školních potřeb)

Pondělí

6. září

18:00

Za + Pavla Vaculína a + Vlastimila Kříže

Úterý

7. září

7:00

Za uzdravení a obrácení syna Marka Krista, vyřešení případu a Boží ochranu

Středa

8. září

18:00

Za živou a + rodinu Dvořákovu, Vavříčkovu a Fouskovu

Čtvrtek

9. září

7:00

Za + babičku Kláru a dědu Jozefa Chovancovi, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živé rodiny

Pátek

10. září

18:00

Za rodinu Kabelkovu, Slámovu, Žákovu a Horňasovu

Sobota

11. září

7:00

Za + babičku Helenu a dědu Antonína Pfefferovi, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živé rodiny

Neděle

13. září

7:30

Za + biskupa Petra Esterku

9:00

Za + Františka Drdlu, rodinu a + rodiče

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply