Farní ohlášky 1. – 8. ledna 2023

Farní ohlášky 1. – 8. ledna 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 

Dnes je Slavnost Matky Boží Panny Marie, který je zároveň Světovým dnem modliteb za mír. V pondělí je památka svatého Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve; v úterý památka Nejsvětějšího jména Ježíš, v pátek je Slavnost Zjevení Páně (Tří králů). Příští neděli je Slavnost Křtu Páně, kterou končí doba vánoční.

POŘAD BOHOSLUŽEB   

Mše svaté v tomto týdnu budou jako obvykle. V úterý ve 13:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá paní Jaroslavy Valíkové (*1945) z Nového Města na Moravě. Od nového roku budou jednou za čtvrt roku (každé první úterý trimestru, tj. 3. ledna, 4. dubna, 4. července a 3. října) ranní mše svaté obětovány za služebníky církve a nová kněžská a řeholní povolání a budou slaveny v latinském jazyce.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023 

V sobotu 7. ledna 2023 se uskuteční tradiční tříkrálová sbírka. Sraz koledníků na farním dvoře v 8:30 h. Po skončení bude na baroku připraveno malé občerstvení. I letos naléhavě hledáme nové koledníky a vedoucí skupinek.  Všechny zájemce prosíme o nahlášení paní Lucii Novotné na e-mail: novotnaluci@seznam.cz anebo na tel. 605 170 471.

NOVOROČNÍ KONCERT

Příští neděli v 17:00 h se ve farním kostele svaté Kunhuty uskuteční Novoroční koncert mužského pěveckého sboru Novocantus, který vystoupí společně s instrumentálním souborem Corpora Fidium Intenta. Zaznějí vánoční skladby českých i zahraničních skladatelů, ale také písně lidové. Program na najdete na plakátcích ve vývěskách. Jako sólisté se představí Iva Kružíková (mezzosoprán), Zdeněk Doležal (tenor) a Ondřej Loub (baryton). Vstupné je dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni!

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina jiříkovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

1. – 8. ledna 2023

 

Neděle

1. ledna

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

7:30

Za † Jaroslava Mošnera, za živou a † rodinu Slezákovu a Vojtovu

9:00

Za + Dobroslava Nováka, živou a † rodinu Novákovu

Úterý

3. ledna

 

7:00

Za služebníky církve a nová kněžská a řeholní povolání (LATINSKÁ)

13:00

Kostelíček: Za † Jaroslavu Valíkovou (pohřební)

Středa

4. ledna

18:00

Za živou a † rodinu Sochorovu, Pospíšilovu, Kollerovu a † Ludvíka Lešku

Čtvrtek

5. ledna

7:00

Za † Františka a Michala Ondrejičkových

Pátek

6. ledna

18:00

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (Za Boží lid)

Sobota

7. ledna

7:00

Za koledníky tříkrálové sbírky a zaměstnance Oblastní charity

ve Žďáru nad Sázavou

Neděle

8. ledna

SLAVNOST KŘTU PÁNĚ

7:30

Za † Jiřího Svobodu, † Karla Kince a † rodiče Kincovy a Svobodovy

9:00

Za Boží lid

10:30

Za dar víry pro děti a vnoučata a za Boží požehnání pro jejich rodiny

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply