Farní ohlášky 19. – 26. září 2021

Farní ohlášky 19. – 26. září 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 25. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je svátek svatého Matouše. Příští neděle je 26. v liturgickém mezidobí. Příští sobotu bude křest čtyř a v neděli dvou dětí. U nedělní mše svaté v 7:30 h poděkujeme za letošní úrodu a mše svatá v 9:00 h bude obětována za všechny lékaře a zdravotníky v naší farnosti u příležitosti památky svatých Kosmy a Damiána, patronů lékařů.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V TOMTO TÝDNU NEBUDOU RANNÍ MŠE SVATÉ V UTERÝ A VE ČTVRTEK!

ŽEHNÁNÍ CESTY ŽIVOTA V JÁMÁCH   

Otcové pallotíni a farnost Jámy zvou dnes v neděli 19. září – na žehnání „Cesty života“ na sportovišti v Jámách. Hlavním celebrantem mše svaté v 11:00 h bude P. Jaroslav Čupr, sekretář diecézního biskupa a kanovník katedrální kapituly. Ve 12:00 požehná „Cestu života“ za doprovodu básní Rudolfy Vrbecké určené pro jednotlivá zastavení.

MŠE SVATÁ ZA VLAST

V pátek v 18:00 h bude na pódiu na Vratislavově náměstí slavnostní MŠE SVATÁ ZA VLAST, která otevře letošní novoměstské Svatováclavské slavnosti. Bohoslužbu hudebně doprovodí mužský pěvecký sbor Novocantus pod vedením Františka Ostrého. Všichni jste srdečně zváni!

KŘÍŽOVÁ CESTA NA HARUSŮV KOPEC

Farníci z Radňovic zvou v neděli 26. září pobožnosti křížové cesty na Harusův kopec u příležitosti 10. výročí jejího slavnostního žehnání. Začátek je v 15:00 h u zvoničky v Radňovicích.

DUCHOVNÍ VEČER S PAVLEM STREŽEM

Farnost Žďár nad Sázavou II zve v neděli 26. září v čase od 16:00 do 18:00 h do baziliky na večer chval, přednášku a diskuzi s br. Pavlem Strežem pod názvem „Smíření – hluboká Boží touha“. Jste srdečně zváni!

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 2 října 2021 chtějí ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Petr Blažíček a Barbora Kotovicová. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

19. – 26. září 2021

 

Antiparazitikum s názvem Ivermectin umí v laboratorních podmínkách zabránit množení koronaviru, který způsobuje nemoc Covid-19. Ivermectin byl původně veterinárním lékem, je levný a celosvětově dostupný. V Africe byl velmi úspěšně použit proti tzv. říční horečce, ošetřeno jím tam postupně bylo přes 200 milionů lidí. V Česku Ivermectin tablety dostupný na https://www.ivermectintablety.com pod obchodním názvem Stromectol.

Neděle

19. září

7:30

Za + dvoje rodiče Zdražilovy, Slezákovy, Starých a + Bohumila Novotného

9:00

Za Boží lid

!

MŠE SVATÁ V 10:30 MIMOŘÁDNĚ NENÍ

Pondělí

20. září

18:00

Za zemřelého Petra Kosára

Úterý

21. září

!

MŠE SVATÁ MIMOŘÁDNĚ NENÍ

Středa

22. září

18:00

Za + rodiče Starých, syna Václava a Boží pomoc a ochranu a zdraví pro všechny rodiny

Čtvrtek

23. září

!

MŠE SVATÁ MIMOŘÁDNĚ NENÍ

Pátek

24. září

18:00

MŠE SVATÁ ZA VLAST (Vratislavovo náměstí)

Sobota

25. září

7:00

Za + Miroslava Německého, živou a zemřelou rodinu Německých

Neděle

26. září

7:30

NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU (DOŽINKOVÁ)

9:00

ZA LÉKAŘE A ZDRAVOTNÍKY NAŠÍ FARNOSTI

10:30

Za boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply