FARNÍ OHLÁŠKY 17. – 24. BŘEZNA 2024

FARNÍ OHLÁŠKY 17. – 24. BŘEZNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 5. neděli postní. Zveme k pobožnosti křížové cesty dnes a příští neděli v 15:00 h a v pátek v 17:30 h.  V úterý je Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie. Mše svatá v tento den bude z důvodu slavnosti a zastupování v okolitých farnostech večer, a to mimořádně již v 17:00!!! Ranní mše svatá v úterý nebude. Ve čtvrtek v 18:00 zveme na poslední díl postní duchovní obnovy. Příští neděle je šestou postní, tzv. Květnou nedělí, kterou vstupujeme do Svatého týdne.

NEDĚLE PRO CHARITU   

Dnes (neděle 17. března) je možnost pomoct klientům Charitní záchranné sítě, kteří žijí v nouzi. Na tento účel na farním dvoře vždy 30 min před a po každé mši svaté probíhá sbírka potravin, drogerie a jiných potřebných věcí v rámci akce „Den štědrosti – Neděle pro charitu“. Seznam vhodných darů najdete na plakátku ve vývěsce, na letácích a ZDE. Zároveň přijměte pozvání hned vedle k posezení ve farní kavárně.

ÚKLID FARNÍHO DVORA PŘED VELIKONOCEMI  

Prosíme dobrovolníky ochotné pomoct s farního dvora před velikonočními svátky, a to příští sobotu 23. března od 9:00.

VOLBY DO NOVÉ FARNÍ PASTORAČNÍ RADY  

Ode dneška si můžete pod kůrem vyzvednout hlasovací lístky se seznamem kandidátů pro volby do pastorační rady farnosti (tedy jejich 6 volených členů). Na každém hlasovacím lístku jsou jména všech navržených kandidátů, kteří v prvním kole voleb získali dvě a více nominací a svou kandidaturu přijali. Volby se uskuteční příští neděli 24. března před a po každé bohoslužbě. Volební právo má člen farnosti starší 18 let, přičemž příslušnost k farnosti je dána kanonickým bydlištěm na území farnosti Nové Město na Moravě. Volební právo mají také ti, kteří sice kanonické bydliště na území farnosti Nové Město na Moravě nemají, ale navštěvují zde pravidelně bohoslužby. Každý hlasující má nárok na jeden hlasovací lístek, který si může ode dneška (neděle 17. března) vyzvednout na stolku pod kůrem, ZAKROUŽKOVÁNÍM OZNAČÍ JMÉNA 6 KANDIDÁTŮ, kterým dává svůj hlas, a takto upravený lístek vhodí v neděli 24. března u bohoslužeb do hlasovací urny. Kandidát může hlasovat taky sám za sebe. Volební komise složená ze tří členů (kteří do rady nekandidují) následně hlasy sčítá a vyhotoví zápis o výsledku voleb. Výsledky budou následně zveřejněny na farním webu a na vývěsce. Nová farní pastorační rada se pak sejde do jednoho měsíce po konání voleb. V případě jakýchkoliv nejasností se prosím obracejte na otce Mira

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH PŘED VELIKONOCEMI  

V úterý 19. března ráno bude zpovídání a od 10:00 mše svatá v centru Zdislava. V pátek 22. března dopoledne otec Miro navštíví před Velikonočními svátky se svátostí smíření nemocné v domácnostech. Laskavě prosí o jejich nahlášení. V pátek 22. března odpoledne navštíví klienty Domova s pečovatelskou službou na Žďárské ulici. Mše svatá na Penzionu bude v sobotu v 15:00. Možnost přistoupit ke svátosti smíření před Velikonocemi pro všechny bude pak v pondělí, úterý a středu Svatého týdne (tj. 25., 26. a 27. března), kdy bude k dispozici několik zpovědníků.

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu v 19:00 na faře.

DĚKANÁTNÍ SPOLČO 

V pátek 22. března zveme  místní i „přespolní“ mládež na spolčo mládeže děkanátu. Začínáme jako obvykle mší svatou v 18:00, pak spolčo pokračuje na faře (na baroku).

POVÍDÁNÍ O DOBROVOLNICKÉ CESTĚ DO PERU

Farní sbor ČCE Nové Město na Moravě zve především seniory na povídání paní Lenky Liškové o dobrovolnické cestě do Peru, které se uskuteční v úterý v 10:00 v presbyterně evangelického kostela.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

17. – 24. března 2024

 

Neděle

17. března

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Emiliána a Jiřinu Šustrovy a živou a † rodinu Šustrovou a Fouskovou

Úterý

19. března

10:00

Mše svatá na centru Zdislava

17:00 !!!

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA

Za živou a † rodinu Německých

Středa

20. března

18:00

Na úmysl dárce

Čtvrtek

21. března

7:00

Za prohloubení víry v rodinách

Pátek

22. března

18:00

Za † Jaroslava Tomka

Sobota

16. března

7:00

Za dar pastýřského srdce našich biskupů a kněží a za nová povolání k duchovnímu stavu

15:00

Mše svatá na Penzionu

Neděle

17. března

KVĚTNÁ NEDĚLE

7:30

Za † rodiče Ondráčkovy, † dceru, † 3 syny, † Boženu Koutnou a † Bohumila a Marii Novotných

9:00

Za květinářské skupinky naší farnosti a jejich rodiny, živé i zemřelé

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply