Archive 25.12.2021

Farní ohlášky 26. prosince – 2. ledna

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Svátek svaté rodiny. Ve mších svatých obnovíme manželské sliby. V pondělí je svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty; v úterý Svátek svatých Mláďátek, mučedníků; v pátek končí občanský rok; v sobotu je zasvěcený svátek – Slavnost Matky Boží, Panny Marie. Příští neděle je 2. nedělí po Narození Páně.

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří všem, kdo se zapojili do příprav a průběhu liturgického slavení o Vánocích: dárcům a stavitelům vánočních stromů a betléma, úklidovým skupinkám, kostelníkům, varhaníkům, hudebníkům, zpěvákům, Martině Trödlerové a scholičce, ministrantům, akolytům, Lidušce Malé za květinovou výzdobu, Vítku Německému za vánoční video. Osobitě bych chtěl poděkovat všem členům ekumenickému sboru za Českou mši vánoční J. J. Ryby, která zazněla o půlnoční mši svaté, zvláště pak sbormistryni Jarče Vlčkové za spoustu práce a času. A také vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem do příprav a průběhu zapojili a kteří jste se na společném slavení zúčastnili. Upřímné Pán Bůh zaplať!

POHŘEBNÍ MŠE SVATÁ   

pondělí ve 14:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Vlasty Horňasové.

ZÁVĚR ROKU A SLAVNOST MATKY BOŽÍ   

V pátek (na Silvestra) bude mše svatá v 17:00 h na poděkování za uplynulý rok. Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější Svátost k soukromé tiché adoraci do 19:00 h. V sobotu – na Slavnost Matky Boží Panny Marie budou dvě mše svaté v 7:30 a v 9:00 h.

PROHLÍDKA BETLÉMA PRO VEŘEJNOST   

Farní kostel bude k prohlídce betléma otevřen dnes od 14:00 do 16:00 h a ve stejných časech také na Silvestra, na Nový rok, a v neděli 2. a 9. ledna 2022.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022   

Pro letošní sbírku, která se (pokud to epidemiologická opatření dovolí) bude konat v sobotu 8. ledna 2022 hledáme koledníky a vedoucí skupinek (nad 15 let).  Zájemce prosíme o nahlášení paní Lucii Novotné na e-mail: novotnaluci@seznam.cz anebo na tel. 605 170 471.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

26. prosince 2021 – 2. ledna 2022

 

Neděle

26. prosince

SVATÉ RODINY

7:30

Za živou a + rodinu Svobodovu a Kinclovou

9:00

Za živou a + rodinu Blahovu, Běhounkovu, Němečkovu a Cardovu

Pondělí

27. prosince

14:00

Kostelíček: Za + Vlastu Horňasovou (pohřební)

18:00

Za živou a + rodinu Petříkovu a Kostřížovu

Úterý

28. prosince

7:00

Za živou a + rodinu Fouskovu a Krejčích

Středa

29. prosince

18:00

Za + Jaroslava Pohanku a celou rodinu

Čtvrtek

30. prosince

7:00

Za + Ludvíka Leška

Pátek

31. prosince

17:00

Na poděkování za uplynulý kalendářní rok

Sobota

1. ledna

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

7:30

Za živou a + rodinu Mošnerovu,

Slezákovu a Mrkvičkovu

9:00

Za Boží lid

Neděle

2. ledna

7:30

Za + Cyrila a Annu Cáderových

9:00

Za + rodiče Wurzelovi a živou rodinu

10:30

Za dr. Dobroslava Nováka, jeho rodiče a celý rod

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 19. – 26. prosince 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je čtvrtá adventní. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí. V pátek je Štědrý den – Vigilie Narození Páně, v sobotu Boží hod vánoční, v neděli je svátek Svaté Rodiny.

 ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI   

Ve farním kostele (v případě většího počtu kněží také na baroku) a to od pondělí do středy v čase 15:30 – 18:00 h. V pondělí, úterý a středu budou mše svaté pouze večer v 18:00 h!

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH

Nemocné budu navštěvovat v pondělí v dopoledních hodinách. Prosím o jejich nahlášení v sakristii kostela s uvedením adresy a telefonického kontaktu. 

VÁNOČNÍ KNIŽNÍ NABÍDKA   

Na farním dvoře v pondělí v čase 15:30 – 18:00 h (tj. během zpovídání).

RORÁTY A ŽEHNÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA

Ve čtvrtek v 7:00 h bude poslední letošní rorátní mše svatá. V jejím úvodu požehnáme Betlémské světlo. Na Štědrý den bude Betlémské světlo k dispozici v prostoru pod věží kostela a to od 17:00 do 22:00 h.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY   

V pátek na Štědrý den budou dvě mše svaté – první v 16:00 (určena zvlášť rodinám s dětmi) a druhá – „Půlnoční“ ve 22:30. Dá-li Pán a situace se nezmění, zazní v ní Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v podání smíšeného ekumenického sboru z Nového Města a okolí. V sobotu na Slavnost Narození Páně budou mše svaté jako v neděli (7:30, 9:00 a 10:30 h). Prosím pozor, v neděli na Svátek svaté rodiny (26. 12. 2021) budou mše svaté pouze v 7:30 a v 9:00. Mše svatá v 10:30 mimořádně nebude!

PROHLÍDKA BETLÉMA PRO VEŘEJNOST   

Farní kostel bude k prohlídce betléma otevřen na Boží hod vánoční (sobota) a o svátku Svaté Rodiny (neděle) vždy od 14:00 do 16:00 h. Ve stejných časech bude prohlídka betlému možná také o Silvestru, na Nový rok, a o neděli příští (2. 1. 2022) a přespříští (9. 1. 2022). Betlém si můžete prohlídnout také po skončení každé mše svaté.

PODĚKOVÁNÍ   

Veliké poděkování patří všem, kdo se podíleli na stavbě betlému a výzdobě vánočních stromků ve farním kostele a také těm, kdo pomohli s úklidem a také s odklízením sněhu v okolí kostela.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu Novoměstská skupina, p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

19. – 26. prosince 2021

 

Neděle

19. prosince

7:30

Za živou a + rodinu Maršálkovu a Pelánovu

9:00

Za živou a + rodinu Trödlerovu

10:30

Za živou a + rodinu Poulovu a Tatíčkovu

Pondělí

20. prosince

18:00

Za + Jarmilu a Jaroslava Německého

Úterý

21. prosince

18:00

Za + Vlastu Horňasovou

Středa

22. prosince

18:00

Za + Petra Kosára

Čtvrtek

23. prosince

7:00

Za skautskou rodinu

Pátek

24. prosince

ŠTĚDRÝ DEN

16:00

Za Boží lid

22:30

Za varhaníky, zpěváky a hudebníky farnosti

Sobota

25. prosince

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

7:30

Za + rodiče Starých, Slezákovy, + dvoje rodiče Zdražilovi a + Bohumila Novotného

9:00

Za Boží lid

10:30

Za děti a mládež naší farnosti

Neděle

26. prosince

SVATÉ RODINY

7:30

Za živou a + rodinu Svobodovu a Kinclovou

9:00

Za živou a + rodinu Blahovu, Běhounkovu, Němečkovu a Cardovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 12. – 19. prosince 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnešní neděle je třetí adventní. V pondělí je památka svaté Lucie, panny a mučednice; v úterý svatého Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Příští neděle je čtvrtá adventní. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   

Tento týden v naší i v okolitých farnostech proběhne adventní duchovní obnova zaměřená na osobnost svatého Josefa, kterého rok se chýlí ke konci. Tematické homilie budou součástí večerních bohoslužeb od pondělí do pátku vždy v 18:00 h. Jejich rozpis najdete na plakátku a také na stránkách farnosti. Srdečně zveme a zároveň prosíme: upozorněte své známé, zvlášť ty z jiných farností, že V TÝDNU NEBUDOU RANNÍ MŠE SVATÉ!

MIMOŘÁDNÁ MOŽNOST SVÁTOSTI SMÍŘENÍ  

Jelikož zde bude v pracovní dny každý den s jiným tématem jiný kazatel (a zároveň celebrant), využijte půl hodiny před každou mší svatou (kromě pátku) přítomnost „cizího“ zpovědníka ke svátosti smíření. I když se bude (jako obvykle) zpovídat i v týdnu před Vánocemi, nenechávejme si zpověď na poslední chvíli. V případě náhlého výpadku zpovídajících kněží se tak můžeme vyhnout frontám před zpovědními místnostmi.

SETKÁNÍ KATECHUMENŮ  

V pátek v 16:30 h na faře, poslední v tomto roce.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ  

Jako obvykle v pátek po mši svaté (tedy v 18:45 h) ve farním kostele. Další setkání bude až po novém roce.

STAVĚNÍ BETLÉMU   

Betlém se ve farním kostele bude stavět v sobotu od 9 hod.

POMOC PŘI ÚKLIDU SNĚHU   

V případě intenzivnějšího sněžení uvítáme každou pomocnou ruku při odhrnování sněhu kolem kostela. Předem děkujeme všem, kdo – když jim to čas a povinnosti alespoň trochu dovolí – přispějí svou pomocí. 

SYNODA 2021–2023   

Již začala práce v jednotlivých skupinkách. Zájemci, kteří by se chtěli dodatečně připojit, můžou kontaktovat farního koordinátora P. Josefa Krupicu (j.krupica@centrum.cz, tel. 603 755 468). Na nástěnce pod věží kostela je zveřejněno všech 10 synodálních otázek (okruhů) i s jednotlivými podotázkami. Ti, kdo by chtěli do synodální diskuze přispět vlastním nápadem, postřehem či poznámkou, můžou je zapsat na papír a vložit do zvláštní schránky v zadní části kostela. Farní koordinátor je následně předá k zapracování příslušné (tematicky nejbližší) skupince.

ÚKLID KOSTELA  

Službu mají tento týden p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

12. – 19. prosince 2021

 

Neděle

12. prosince

7:30

Za živou a + rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za společenství úklidu kostela a jejich rodiny

10:30

Za Boží lid

Pondělí

13. prosince

18:00

Za + Martina Žajglu

Úterý

14. prosince

14:30

Kostelíček: Za + Itu Pokornou (pohřební)

18:00

Za + rodiče a bratry Fričovy

Středa

15. prosince

18:00

Za + Františka Novotnýho, + rodiče, + manžele Krátkých a + sourozence Jiřinu a Ladislava

Čtvrtek

16. prosince

18:00

Za živé a zemřelé kněze naší farnosti

Pátek

17. prosince

14:30

Kostelíček: Za + Annu Andrlovou (pohřební)

18:00

Za + rodiče Poulovy

Sobota

18. prosince

7:00

Za duše v očistci (rorátní)

Neděle

19. prosince

7:30

Za živou a + rodinu Maršálkovu a Pelánovu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za živou a + rodinu Poulovu a Tatíčkovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 5. – 12. PROSINCE 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnešní neděle je druhá adventní. V pondělí je památka svatého Mikuláše, biskupa; v úterý svatého Ambrože, biskupa a učitele církve; ve středu slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie. Příští neděle je třetí adventní.

MISIJNÍ JARMARK   

Misijní jarmark se vzhledem k nepříznivé epidemické situaci a vládním nařízením přesouvá na jaro.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden mají službu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

5. prosince

7:30

Za + Ladislava Mošnera, za živou a + rodinu Mošnerovovu a Zajíčkovu a duše v očistci

9:00

Za + Lubomíra a Marii Zdražilovy,

za živou + rodinu Zdražilovu a Kratochvílovu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

6. prosince

18:00

Za + Jana Kosára

Úterý

7. prosince

7:00

Za + Josefa Waldmanna

Středa

8. prosince

18:00

Za + pana děkana Jana Daňka

Čtvrtek

9. prosince

7:00

Za + kněze novoměstské farnosti

Pátek

10. prosince

14:30

Za + Marii Zdražilovou (Na kostelíčku – pohřební)

18:00

Za + Jána a Jozefa Babeje

Sobota

11. prosince

7:00

Za živou a + rodinu Wranovu, Guttenbergerovu

Neděle

12. prosince

7:30

Za živou a + rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za společenství úklidu kostela a jejich rodiny

10:30

Za Boží lid

K výzvě arcibiskupa Jana Graubnera

Milí farníci,

výzva arcibiskupa Jana Graubnera z minulého týdne nezůstala ani v naší farnosti bez odezvy, a to jak pozitivní, tak negativní.

Arcibiskup v ní vyzval věřící, aby se pro dobro vlastní i druhých nechali očkovat. Osobně se s ním ztotožňuji a myslím, že v současné situaci proti covidu v rukou nemáme lepší nástroj než vakcinaci. Všichni víme, že nefunguje na sto procent. Já sám očkování doporučuji. Respektuji ale svědomí a svobodné rozhodnutí každého člověka, nikoho do očkování nenutím a nikdy nutit nebudu. Přesto si dovolím několik poznámek.

V první řadě ani arcibiskup Graubner k očkování ve své výzvě nikoho nenutí, pouze z autority pastýře prosí. Jde o osobní apel, ne o nátlak, který by v tom možná někdo rád viděl. Udělování svátostí nesmí být očkováním podmíněno, stejně tak účast na bohoslužbách. Někdo nechce, někdo nemůže, někdo se bojí …

Mnozí z vás nejspíš zaregistrovali i reakci na tuto výzvu, kterou je „Otevřený dopis arcibiskupu Janu Graubnerovi ohledně jeho výzvy k očkování proti COVID-19“, který kromě jiného zpochybňuje morálnost vakcín tím, že se poukazuje na jejich přímé vazby s potratovým průmyslem. Jedná se o obvinění velice závažné.

V této souvislosti si ale dovolím citovat osobní svědectví mého přítele, molekulárního biologa a genetika, někdejšího vědeckého pracovníka Biofyzikálního ústavu Akademie věd v Brně a dnes katolického kněze, faráře v brněnském Žebětíně Jiřího Bůžka:

„Strašně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli to má cenu (toto napsat) (…) Ale tváří v tvář prohlubujícím se příkopům, co se týká postojů k očkování mezi křesťany, jsem se přece jen rozhodl to napsat. Je to velmi osobní příběh z doby před dvaceti lety, kdy jsem stál před morálním dilematem ohledně výzkumu, který jsem prováděl na helsinské univerzitě. V naší laboratoři se pro výzkum buněčného cyklu a funkce proteinu p53 používala už před mým příchodem lidská buněčná linie WS1. (Pro neodborníky – je to tenká vrstvička nesmrtelných buněk zvaných fibroblasty, které se pěstují v inkubátoru v živném roztoku na Petriho misce a kultura se udržuje tak, že se několik buněk přenese do nové misky s čerstvým roztokem). A tak jsem s ní samozřejmě začal pracovat také. Po asi dvou letech, kdy už jsme měli dost výsledků k publikování, jsem zapátral po původu této buněčné linie – a zjistil jsem, že pochází z pokožky dvanáctitýdenního embrya ženského pohlaví; už nešlo zjistit, jestli embryo bylo spontánně potraceno nebo jestli potrat byl umělý.

Měl jsem s tím tenkrát velký problém. Mým tehdejším zpovědníkem byl otec Rudolf Larenz, bývalý jaderný fyzik a člen Opus Dei, který ve Finsku působí. Velmi pečlivě jsme to rozlišovali: otec Rudolf dokonce v té věci zavolal svému příteli lékaři a laickému členu OD do Německa. Nakonec jsem s čistým svědomím a s požehnáním otce Rudolfa práci dodělal i s touto buněčnou linií. Práce vyšla v roce 2002 a byla to má poslední, hned poté jsem šel studovat teologii a připravovat se ke kněžství.

Milí přátelé, kteří máte nějaký problém s morálními aspekty očkování proti covidu: Opus Dei je v rámci církve velmi konzervativní hnutí, takže asi nehrozí, že by v těchto otázkách byli jeho členové nějak laxní. Příběh vakcín proti covidu je velmi pravděpodobně naprosto analogický: pokud byly při jejich vývoji použity lidské buňky podobného původu jako WS1, byla to už x-tá generace pěstovaná po desetiletí v Petriho misce. Takže na své obavy klidně zapomeňte…

A mimochodem – podobný postup využívající kultivované lidské buňky byl zcela jistě použit při vývoji mnoha dalších vakcín a léčiv. Pokud byste chtěli být ve Vašem odmítání důslední, doporučuju udělat si seznam všech léků a očkování, které jste kdy v životě brali nebo dostali – a zapátrejte, jak byly vyvíjeny. Obávám se, že po dvou letech práce byste zjistili, že eticky zcela neposkvrněný způsob léčby jsou jen bylinky.“ (konec citátu)

„Otevřený dopis arcibiskupu Janu Graubnerovi ohledně jeho výzvy k očkování proti COVID-19“ na první pohled působí jako seriózní a fundovaný text, ale již sarkastickým zpitvořením arcibiskupského erbu dvěmi překříženými injekcemi na úvodní stránce demaskuje jeho neprofesionálnost, absenci jakéhokoliv respektu k úřadu arcibiskupa, elementární slušnosti (a také vkusu), která jsou tak typické pro různé dezinformační a konspirační weby. Nemluvě o nepodloženosti některých tvrzení (co by ale bylo ale na jinou a delší diskuzi) hned druhou signatářkou otevřeného dopisu je v současnosti trestně stíhaná paní Soňa Peková, která kromě jiného ještě loni tvrdila, že koronavirus do Vánoc zmizí. Jak „zmizl“, všichni dobře víme.

Bratři a sestry, ani já nechci vnášet do již tak napjaté atmosféry v naší společnosti další rozdělení. Nikdo z vás není a nesmí být nucen dělat cokoliv, co není v souladu s jeho svědomím.

Je ale potřeba si dobře vybrat, komu budeme naslouchat. Jestli Svatému Otci, který o očkování mluví jako o „aktu lásky“, učitelskému úřadu církve, kongregacím, našim biskupům jako svým pastýřům, kteří morálnost použití vakcín potvrdili, naprosté většině odborníků, lékařů a zdravotníků, kteří jsou na rozdíl od nás stále v prvním linii boje s covidem. Anebo raději uvěříme různým povětšinou samozvaným odborníkům (častokrát z jiných oborů), různým videím s kosmetičkami vydávajícími se za zdravotnice, bojovníkům od monitorů a klávesnic a minimálně kontroverzním vědcům, jako je paní Peková?

Kéž Duch Svatý vede naše rozlišování tím správným směrem.

Přeji vám pokojnou a ve zdraví prožitou adventní dobu!

Miroslav Kulifaj, farní administrátor

Žehnací modlitba adventního věnce Anselma Grüna (kterou může pronést kdokoliv)

Milosrdný a dobrý Bože,
ty jsi pramenem veškerého požehnání.
Prosím tě, požehnej tento adventní věnec
a celou adventní dobu,
ať se znovu zacelí a zahojí vše,
co se během uplynulého roku pokazilo.

Prosím tě, požehnej také mně
i všem lidem, kteří mi leží na srdci.
Vztáhni svou žehnající pravici nad všechny lidi.
Požehnej dílo mých rukou,
aby se má práce stala požehnáním pro druhé.

Požehnej všechny lidi, kteří se necítí milováni.
Pošli jim své požehnání v podobě lásky.
Sešli své požehnání v podobě naděje
všem zoufajícím a zoufalým,
sešli své požehnání jako nový život ustrnulým,
jako světlo těm, v jejichž srdcích se zatemnělo.

Požehnej těm, kteří jsou nemocní
a trpí sebou samými,
aby dokázali načerpat novou naději.
Požehnej umírajícím tak,
aby svým umíráním požehnali tomu, co pomíjí,
a tak se stali sami požehnáním pro všechny,
kteří ještě zatím žijí v časné skutečnosti.

Požehnej nám všem,
abychom se stávali požehnáním jedni druhým.
Naplňuj svým požehnáním celý svět,
abychom i my dokázali vnímat tvůj svět
jako jedno velké požehnání.

Naplňuj svým požehnáním všechny naše blízké.
Dej, ať dnes všude vnímáme tvé požehnání:
v tichu, v modlitbě, v setkáních, v rozhovorech, při práci
a vůbec ve všem, co prožíváme.
Požehnej nám a všem našim blízkým
dobrotivý a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.

(z knih Anselma Grüna „Jsi požehnáním“ a „Moje modlitební kniha“)

FARNÍ OHLÁŠKY 28. listopadu – 5. prosince

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnešní neděle je první adventní. U každé mše svaté požehnáme adventní věnce. Požehnat si je můžete i sami doma, žehnací modlitbu najdete na stránkách farnosti. V úterý je svátek svatého Ondřeje, apoštola; v pátek památka svatého Františka Xaverského, kněze. Pátek je zároveň první v měsíci. Příští neděle je druhá adventní.

SETKÁNÍ KATECHUMENŮ   

V pátek v 16:30 h na faře.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ

Přímo naváže na páteční mši v 18:00 h.

PRVNÍ PÁTEK

Páteční mši svaté bude od 17:00 h předcházet eucharistická adorace, litanie a svátostné požehnání. Ke svátosti smíření je možné předstoupit v týdnu před každou mší svatou. Ve čtvrtek bude zpovídat P. František Koukal a to od 15:30 do 17:00 h.

MŠE SVATÁ PRO RODINY S DĚTMI   

Příští neděli (5. prosince 2021) v závěru mše svaté pro rodiny s dětmi v 10:30 h čeká všechny děti PŘEKVAPENÍ. (Malá nápověda pro rodiče: stačí se podívat do kalendáře, kdo má druhý den svátek 😉)

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ  

Ranní mše svaté v adventní době (úterky, čtvrtky a soboty) budou rorátní. Všichni jste srdečně zváni k jejich společnému slavení!

NOVÉNA K NEPOSKVRNĚNÉMU POČETÍ PANNY MARIE   

Od zítřka (tj. pondělí 29. listopadu 2021) se budeme po skončení každé mše svaté modlit novénu k Neposkvrněnému početí Panny Marie, zvlášť za ukončení pandemie, za nemocné a oběti nemoci Covid-19.

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ MŠÍ SVATÝCH NA PRVNÍ PŮLROK 2022  

Telefonicky či osobně v úředních hodinách farní kanceláře, po skončení mše svaté na faře (kromě neděl); e-mailem a sms-zprávou kdykoliv.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Librová a p. Zelená.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

28. listopadu – 5. prosince 2021

 

Neděle

28. listopadu

7:30

Za Boží pomoc a vedení

v nároční životní situaci

9:00

Za + rodinu a přátele

10:30

Za Boží lid

Pondělí

29. listopadu

18:00

Za duše kněží v očistci

Úterý

30. listopadu

7:00

Za živou a + rodinu Svobodovu, Zítkovu

a Cimbálnikovu

Středa

1. prosince

18:00

Za + Marii Starou, + manžela Stanislava a živou a + rodinu

Čtvrtek

2. prosince

7:00

Za živou a + rodinu Kučejovu a ochranu Matky Boží

Pátek

3. prosince

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

4. prosince

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

5. prosince

7:30

Za + Ladislava Mošnera, za živou a + rodinu Mošnerovovu a Zajíčkovu a duše v očistci

9:00

Za + Lubomíra Zdražila, za živou + rodinu Zdražilovu a Kratochvílovu

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 21. – 28. listopadu 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme neděli Krista Krále, poslední v uplynulém liturgickém roku. Po poslední mši svaté bude křest 5 dětí. V pondělí je památka svaté Cecílie, panny a mučednice; ve středu je památka svatého Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků; ve čtvrtek nezávazná památka svaté Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice. Příští neděle je první adventní. Na začátku každé mše svaté požehnáme adventní věnce.

SYNODA 2021–2023   

Ve středu v 18:45 h (tj. po večerní mši svaté) jste všichni srdečně zváni do farního kostela na setkání, u kterého bude představeno 10 diskusních témat synodu 2020–2021 a plán práce jednotlivých skupinek. Ti, kteří se chtějí aktivně zapojit do synodálního procesu, ve kterém má Boží lid možnost spolupodílet se na životě církve, budou se moci připojit se k již existujícím diskusním skupinkám. Farním moderátorem a koordinátorem diskusních skupinek je P. Josef Krupica (j.krupica@centrum.cz), na kterého se můžete s případnými dotazy obrátit.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Ve čtvrtek 25. listopadu se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 h bude eucharistická adorace, poté v 8:30 h mše svatá. Po skončení bude na farním dvoře možnost zakoupit náboženskou literaturu.

NOVÁ PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ  

Vláda schválila nová epidemiologická opatření, která začnou platit v pondělí 22. listopadu. Podmínky na bohoslužbách ale zůstávají nezměněné. Stále platí rozestupy, povinnost nošení respirátorů, ale kontrola covid pasů nebo testů není pro mše svaté povinná. Bohoslužby totiž nadále spadají do podmínek podle práva shromažďovacího, jak tomu bylo u předchozích úprav. Pro ostatní akce (včetně těch pořádaných církví mimo bohoslužby) platí, že testy už se neuznávají a účastník musí mít dokončené očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci covid-19.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

 BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU 

 

Neděle

21. listopadu

7:30

Za novou vládu

9:00

Za + Josefu Cíchovou a dary Ducha Svatého pro celou živou rodinu, za + Růženu Mrázkovou, + syna a celou živou rodinu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

22. listopadu

18:00

Za + rodiče Vaněrkovy, Mužátkovy, za + Jana Lišku a Boží ochranu a pomoc

pro živou rodinu

Úterý

23. listopadu

7:00

Za + Miroslava Německého, živou a zemřelou rodinu Německých

Středa

24. listopadu

18:00

Za + Petra Kosára

Čtvrtek

25. listopadu

8:30

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Za pokoj pro rodinu Pham a za + předky

Pátek

26. listopadu

18:00

Za + Martina Žajglu

Sobota

27. listopadu

7:00

Za + rodiče Marii a Rudolfa Vlčkovy a živou a + rodinu Německých

Neděle

28. listopadu

7:30

Za Boží pomoc a vedení v nároční životní situaci

9:00

Za + rodinu a přátele

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz