Archive 30.12.2023

FARNÍ OHLÁŠKY 31. PROSINCE – 7. LEDNA

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Slavíme svátek svaté Rodiny. Dnešek je zároveň posledním dnem v kalendářním roce, od 16:00 bude vystavena k tiché adoraci Nejsvětější Svátost, v 17:00 bude mše svatá na poděkování za letošní rok s prosbou o Boží pomoc do roku nadcházejícího. Zítra o slavnosti Matky Boží Panny Marie, kterým končí oktáv Narození Páně, budou mše svaté dvě a to v 7:30 a v 9:00. V úterý je památka svatého Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. Pátek je první v měsíci, ke svátosti smíření bude možné přistoupit v týdnu před každou mší svatou. V sobotu je slavnost Zjevení Páně, mše svatá bude v 8:00! V sobotu večer od 19:00 zvou otcové pallotini do Slavkovic k děkovné modlitbě s prosbou za uzdravení. Příští neděli je svátek Křtu Páně, kdy končí doba vánoční.

EXODUS 90

Již v pondělí 1. ledna 2024 začíná duchovní obnova pro muže EXODUS 90! Bližší informace na stránce www.exodus90.cz.

PODĚKOVÁNÍ   

Na adventním koncertu novoměstské scholičky pro centrum Zdislava se vybralo úžasných 16.338,- Kč. Veliké poděkování scholičce a jejím vedoucím Marušce Německé, Marti Trödlerové a Jarce Vlčkové za jejich celoroční službu. Chtěl bych z celého srdce poděkovat všem, kdo se zapojili do příprav a průběhu liturgického slavení vánočních svátků: stavitelům vánočních stromů a betléma, úklidovým skupinkám, kostelníkům, varhaníkům, hudebníkům, zpěvákům, scholičce, radňovické schole, jejich vedoucím, ministrantům, akolytům, lektorům, nově vzniklým floristickým skupinkám za květinovou výzdobu, p. Dagmar Trödlerové a dalším za přípravu vánočního čísla farního časopisu Kunhuta. Veliké poděkování i letos patří smíšenému ekumenickému sboru za provedení České mše vánoční J. J. Ryby, zvláště pak hlavní organizátorce a sbormistryni Jarmile Vlčkové. A také vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem do příprav a průběhu zapojili a kteří jste se na společném slavení zúčastnili.

FARNÍ KAVÁRNA  

Zvlášť bych poděkovat všem rodinám a skupinkám jednotlivců za službu ve farní kavárně a zároveň bych chtěl povzbudit ty, kdo váhají, jestli se zapojit. Připomínám, že důležitější, než příprava dodatečného občerstvení (která není nutná!), je udržitelnost, tj. obsazenost služby o jednotlivých nedělích. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kdo se jakýmkoliv způsobem do života farnosti aktivně zapojujete!

PŘEDPRODEJ POSLEDNÍCH VSTUPENEK NA FARNÍ PLES   

Dnes (tj. neděle 31. prosince 2023) a v neděli 14. ledna 2024 vždy v čase 8:30 – 10:30 na Baroku.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2024 

V sobotu 6. ledna 2024 se uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka. Sraz koledníků na farním dvoře v 8:45 h. Po skončení bude na pastoračním centru pro koledníky opět připraveno drobné občerstvení. Také letos hledáme nové koledníky a vedoucí skupinek.  Všechny zájemce prosíme o nahlášení paní Lucii Novotné na e-mail: novotnaluci@seznam.cz anebo na tel. 605 170 471. Do Tříkrálové sbírky je možné zapojit se také on-line zde.

SPOLČO MLÁDEŽE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU  

Zveme všechny mladé lidi děkanátu na děkanátní společenství mládeže v pátek 5. ledna 2024 v Novém Městě na Moravě. Začínáme mší svatou v 18:00 v kostele, následně spolčo pokračuje na faře.

NOVOROČNÍ KONCERT SMÍŠENÉHO SBORU MIMOCHODEM   

Příští neděli 7. ledna se v 17:00 h se ve farním kostele uskuteční Novoroční koncert novoměstského smíšeného sboru Mimochodem pod vedením Marka Peňáze na podporu domova Pomněnka. Vystoupí Vilém Cupák (sólo tenor), Tereza Oravcová (varhany), Kateryna Holub (harfa). Všichni jste srdečně zváni!

800 BETLÉMŮ PRO ŽĎÁRSKÉ DĚKANSTVÍ A PUTOVÁNÍ ZA ŽĎÁRSKÝMI BETLÉMY   

Pro všechny tvůrce rodinných betlémů a také pro ty, kdo v živém betlému účinkují, je určena fotografická soutěž „800 betlémů pro žďárské děkanství. Fotografie vašich betlémů zasílejte přes messenger anebo e-mailem na moderator.zdar@dieceze.cz, uveďte na sebe kontakt a pak už jen sledujte facebookové stránky události. Vyhodnocení proběhne příští neděli 7. ledna ve 14:30 při dětském pásmu u jesliček v kostele svatého Prokopa ve Žďáře nad Sázavou. Žďárské farnosti zvou zároveň především rodiny s dětmi na Putování za žďárskými betlémy, které je možné navštívit do neděle 7. ledna 2024. Více o informací o hře, vánoční otevírací době žďárských kostelů a hrací kartu ke stažení najdete ZDE a na stránkách www.zdarskefarnosti.cz.

SBĚR VOSKU Z ADVENTNÍCH SVÍCÍ 

Do sakristie kostela můžete i nadále přinášet zbytky vosku z adventních a nepotřebných svíček, které budou použity na výrobu svíček zákopových.

ÚKLID KOSTELA  

V tomto týdnu má službu skupina radňovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

31. prosince 2023 – 7. ledna 2024

 

Neděle

31. prosince

SVÁTEK SVATÉ RODINY

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Dr. Dobroslava Nováka, † rodiče a rodinu

17:00

Na poděkování za uplynulý kalendářní rok

Pondělí

1. ledna 2024

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Jaroslava Mošnera, za živou a † rodinu Mošnerovu, Slezákovu a Vojtovu

Úterý

2. ledna

 

7:00

Na poděkování za 90 let života a živou a † rodinu Dvořákovu

14:00

Kostelíček: Za † Růženu Zídkovou (pohřební)

Středa

3. ledna

18:00

Za † rodiče a prarodiče Šimkovy, Zpěvákovy, Tesařovy, Fišmonovy

Čtvrtek

4. ledna

7:00

Za uzdravení, Boží pomoc a sílu v náročné rodinné situaci pro manžele

Pátek

5. ledna

18:00

Za † Marii a Miloslava Mrázkovy

Sobota

6. ledna

8:00

!!!

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

Za tříkrálové koledníky, pracovníky charity a všechny dárce

Neděle

7. ledna

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

7:30

Za všechny † z rodiny Petrovy z Radňovic, s prosbou o Boží milost a ochranu Panny Marie a svatého Josefa pro její živé členy.

9:00

Za Boží lid

10:30

Za † Márii Feriovou

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 24. PROSINCE 2023 – 1. LEDNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ A POŘAD BOHOSLUŽEB V NEJBLIŽŠÍCH DNECH   

Dnes dopoledne slavíme čtvrtou adventní nedělí, odpoledne a večer vigilii Slavnosti Narození Páně, kterou začíná doba vánoční. Odpoledne bude mše svatá v 16:00 (zvlášť pro rodiny s dětmi) a večer v 22:30 „půlnoční“ Česká mše vánoční J. J. Ryby. Zítra, v pondělí 25. prosince na Boží hod vánoční budou bohoslužby jako v neděli, v úterý na svátek svatého Štěpána budou bohoslužby v 7:30 a v 9:00.

Od středy do soboty budou mše svaté jako obvykle. Ve středu je svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty; ve čtvrtek svátek svatých Mláďátek, mučedníků. Příští neděli 31. prosince na svátek Svaté rodiny budou dopoledne mše svaté dvě (v 7:00 a v 9:00) spojené s obnovou manželských slibů. Odpoledne v 17:00 bude mše svatá na poděkování za uplynulý rok. Předcházet ji bude od 16:00 tichá adorace před Nejsvětější Svátostí zakončená zásvětnou modlitbou a eucharistickým požehnáním. V pondělí 1. ledna na Slavnost Matky Boží Panny Marie budou mše svaté dvě (v 7:30 a 9:00).

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

Ve středu 20. prosince odešla na věčnost p. Růžena Zídková z Nového Města na Moravě. Pohřební mše svatá bude na kostelíčku v úterý 2. ledna 2024 ve 14:00.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO   

Po každé mši svaté bude k dispozici v sakristii kostela, resp. v podvěžním prostoru. Ve výjimečných případech bude pak (z bezpečnostních důvodů) k dispozici na faře (volat 776 620 578).

PROHLÍDKY BETLÉMA PRO VEŘEJNOST   

25., 26., 31. prosince 2023 a 1 ledna 2024 vždy od 14:00 do 16:00.

SBĚR VOSKU Z ADVENTNÍCH SVÍCÍ 

Během povánočního týdne můžete do sakristie kostela přinést zbytky vosku z adventních a jiných nepotřebných svíček, které budou použity na výrobu zákopových svíček pro ukrajinskou frontu.

ÚKLID KOSTELA  

V povánočním týdnu má službu skupina petrovická.

 

BOHOSLUŽBY V NADCHÁZEJÍCÍCH DNECH

24. prosince 2023 – 1. ledna 2024

 

Neděle

24. prosince

ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Maršálkovu a Pelánovu

Neděle

24. prosince

VIGILIE

NAROZENÍ PÁNĚ

16:00

Za všechny, kdo pečují o kostely a kaple naší farnosti a za jejich rodiny

22:30

Za scholičku, scholu a jejich vedoucí, za všechny zpěváky a varhaníky z naší farnosti

Pondělí

25. prosince

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

7:30

Za † rodiče Starých, Slezákovy, † dvoje rodiče Zdražilovy a Bohumila a Marii Novotných

9:00

Za živou a † rodinu Petrovu, Svobodovu,

Zelených a † vnuky Josefa a Libora

10:30

Za Boží lid

Úterý

26. prosince

SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA

7:30

Za † rodiče Blahovy, Běhounkovy, Cardovy a Němečkovy a za duše v očistci

9:00

Za † rodiče Josefa a Emilii Klímovy, † rodiče Pazderovy, za živou rodinu Pazderovu a duše v očistci

Středa

27. prosince

18:00

Za † rodiče a prarodiče Šimkovy, Zpěvákovy, Tesařovy, Fišmonovy

Čtvrtek

28. prosince

7:00

Na poděkování za 58 let společného života

Pátek

29. prosince

18:00

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v tomto měsíci

Sobota

30. prosince

7:00

Za farnost, abychom ve všem měli dostatek dobré vůle být společenstvím věrných učedníků žijících v jednotě s Kristem, v Duchu a v Pravdě

Neděle

31. prosince

SVÁTEK SVATÉ RODINY

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Dr. Dobroslava Nováka, † rodiče a celý rod

17:00

Na poděkování za uplynulý rok

Pondělí

1. ledna 2024

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Jaroslava Mošnera, za živou a † rodinu Mošnerovu, Slezákovu a Vojtovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor, novemesto@dieceze.cz, www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 17. – 26. PROSINCE 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme třetí adventní neděli, tzv. neděli „Gaudete“. Po každé mši svaté jste srdečně zváni do farní kavárny, poslední v tomto kalendářním roce. Zároveň bude během celého dopoledne na farním dvoře možnost zakoupit duchovní literaturu od knihkupectví Novák. Dnes odpoledne (tj. v neděli 17. prosince) v 16:00 jste srdečně zváni na KONCERT PRO RADOST v podání naší novoměstské scholičky. Dobrovolným vstupným přispějete na nákup vodní postele pro centrum Zdislava. Příští nedělní dopoledne je čtvrtou adventní nedělí, odpoledne a večer ale již patří k vigilii Slavnosti Narození Páně, kterou začíná doba vánoční.

ADVENTNÍ MISIJNÍ JARMARK

Misijní jarmark minulou neděli vynesl krásných 40.400,- Kč, kterými jsme podpořili Papežská misijní díla v České republice. Děkujeme výrobcům a dárcům nabízených produktů a všem, kdo přispěli zakoupením výrobků. Zvláště pak rodině Novotných a všem těm, kdo pomohli s organizací této každoroční akce.

BIBLICKÁ HODINA   

Ve středu od 19:00 na faře.

BOHOSLUŽBY V POSLEDNÍM ADVENTNÍM TÝDNU

V pondělí bude mimořádně mše svatá také večer v 18:00. Ve středu ve 14:00 bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Ludmily Ptáčkové (*1952) z Nové Vsi. V úterý a ve čtvrtek budou rorátní mše svaté v 6:30. U posledních letošních rorátů v sobotu 23. prosince v 7:00 přinesou zástupci skautů Betlémské světlo, které požehnáme. Následně si jej v lucerničkách můžete odnést do svých domácností. V neděli ráno bude POUZE JEDNA MŠE SVATÁ a to v 7:30!!!

BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH   

V neděli odpoledne (Štědrý den) budou mše svaté dvě: první v 16:00 (zvlášť pro rodiny s dětmi) a druhá, „půlnoční“ ve 22:30, ve které zazní Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby. V pondělí na Slavnost Narození Páně budou mše svaté jako v neděli (tj. v 7:30, 9:00 a 10:30). V úterý na svátek svatého Štěpána, budou mše svaté v 7:30 a v 9:00. Prohlídka novoměstského betléma pro veřejnost bude v časech uvedených ZDE.

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ  

Ke svátosti smíření před vánočními svátky bude možné přistoupit v pondělí, v úterý a ve středu od 15:30 do 18:00. Současný nárůst respiračních nemocí se podepsal na sníženém počtu zpovědníků (v pondělí 1, v úterý 4, ve středu 3 kněží). Prosím vezměte tuto skutečnost v potaz a případně využijte možnost přistoupit ke svátostí smíření již dříve také v kostelích okolitých farností.

STREAMOVACÍ PLATFORMANA FILMANA   

Od 1. prosince je na internetu k dispozici streamovací platforma https://filmana.cz/. Nabízí širokou paletu křesťanských filmů, které jsou jako „filmová strava pro duši“ víc než vhodnou alternativou k současné nabídce komerčních streamovacích služeb.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu novoměstská skupina, která ale jistě uvítá pomoc každého dobrovolníka

 

PROGRAM SVÁTEČNÍCH BOHOSLUŽEB

 

Neděle

17. prosince

TŘETÍ

NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

Za † Vlastu Horňasovou a živou a † rodinu

9:00

Za † rodiče Kuncovy, † sourozence Jůdovy a † rodinu Jůdovu a Svatoňovu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

18. prosince

18:00

Za † Marii a Jaroslava Pohankovy z Radňovic, † rodiče Košíkovy, † Josefa Košíka

Úterý

19. prosince

6:30

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH

Za † Ladislava Holfeuera, † sestru Jiřinu a † manžela

Středa

20. prosince

14:00

Kostelíček: Za † Ludmilu Ptáčkovou (pohřební)

18:00

Za † Františka Novotného, † rodiče, † manžele Krátkých a † švagra Karla

Čtvrtek

21. prosince

6:30

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH

Za ty, co nepoznali lásku Boží

Pátek

22. prosince

18:00

Za děti a vnoučata a za uzdravení vztahů v rodinách

Sobota

23. prosince

7:00

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH

ŽEHNÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA

Za všechny blízké, kteří nás předešli na věčnost

Neděle

24. prosince

ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Maršálkovu a Pelánovu

Neděle

24. prosince

VIGILIE

NAROZENÍ PÁNĚ

16:00

Za všechny, kdo pečují o kostely a kaple naší farnosti a za jejich rodiny

22:30

Za scholičku, scholu a jejich vedoucí, za všechny zpěváky a varhaníky z naší farnosti

Pondělí

25. prosince

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

7:30

Za † rodiče Starých, Slezákovy, † dvoje rodiče Zdražilovi a Bohumila a Marii Novotných

9:00

Za živou a † rodinu Petrovu, Svobodovu, Zelených a † vnuky Josefa a Libora

10:30

Za Boží lid

Úterý

26. prosince

SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA

7:30

Za † rodiče Blahovy, Běhounkovy, Cardovy a Němečkovy a za duše v očistci

9:00

Za † rodiče Josefa a Emilii Klímovy, † rodiče Pazderovy, za živou rodinu Pazderovu a duše v očistci

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 10. – 17. PROSINCE 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme druhou adventní neděli. Po mši svaté zveme na pastorační centrum, kde celé dopoledne probíhá adventní misijní jarmark na podporu Papežských misijních děl. Farní kavárna dnes nebude. V úterý je památka Panny Marie Guadaloupské, ve středu památka svaté Lucie, panny a mučednice; ve čtvrtek památka svatého Jana od Kříže, kněze. Příští neděle je třetí adventní.

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ PŘI SVÍČKÁCH   

Úterní a čtvrteční ranní mše svaté jsou rorátní, při svíčkách, a tak začínají již v 6:30, sobotní jsou beze změny.

KONCERT SCHOLIČKY (NEJEN) PRO RADOST

Naše novoměstská scholička připravila pro všechny, kdo chtějí v adventní době přispět na dobrou věc, ADVENTNÍ KONCERT PRO RADOST. Uskuteční se příští neděli 17. prosince od 16:00 ve farním kostele. Výtěžek z dobrovolného vstupného půjde na nákup vodní postele pro klienty denního stacionáře Zdislava.

PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA A UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTÍ NEMOCNÝM A SENIORŮM

Proběhne v úterý dopoledne v denním stacionáři Zdislava (se mší svatou v 10:00), v úterý odpoledne v DSS na Žďárské ulici (mše svatá v 16:00). Návštěva nemocných v domácnostech bude v pátek dopoledne. Prosíme o nahlášení zájemců u o. Mira. Zpovědníci z okolitých farností budou k předvánoční svátosti smíření k dispozici v předvánočním týdnu (pondělí až středa, tj. 18. – 20. prosince od 15:30 do 18:00).

LECTIO DIVINA   

Ve středu od 19:00 na faře.

SCHŮZKA FLORISTEK

Setkání nově vytvořených floristických skupinek ohledně květinové výzdoby kostela bude ve čtvrtek v 17:00 na faře.

STAVĚNÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ A BETLÉMA V KOSTELE  

Letos (kvůli zkrácené adventní době) stavění proběhne již příští sobotu 16. prosince po ranní mši svaté (od 8:00). Děkujeme za každou podanou ruku.

VÁNOČNÍ KNIŽNÍ NABÍDKA  

Příští neděli 17. prosince bude během celého dopoledne možnost zakoupit si na farním dvoře náboženskou literaturu od knihkupectví Novák.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

10. prosince

DRUHÁ

NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za † Miloše Sáblíka

10:30

Za dar uzdravení, naděje, síly a pokoje pro nemocnou maminku

Úterý

12. prosince

6:30

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH

(Za víru mladých lidí)

Středa

13. prosince

18:00

Za † Milana Siváka u příležitosti nedožitých 70. narozenin

Čtvrtek

14. prosince

6:30

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH

(Za † rodiče Švandovy, † sourozence Švandovy a Pustinovy)

Pátek

15. prosince

18:00

Za † Josefa a Marie Plockovy a † rodiče

Sobota

16. prosince

7:00

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH

(Za vytrvalost a stálost ve službě kněží)

Neděle

17. prosince

TŘETÍ

NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

Za † Vlastu Horňasovou, živou a † rodinu

9:00

Za † rodiče Kuncovy, † sourozence Jůdovy a † rodinu Jůdovu a Svatoňovu

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz