All posts by Mgr. Miroslav Kulifaj

FARNÍ OHLÁŠKY 10. – 17. PROSINCE 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme druhou adventní neděli. Po mši svaté zveme na pastorační centrum, kde celé dopoledne probíhá adventní misijní jarmark na podporu Papežských misijních děl. Farní kavárna dnes nebude. V úterý je památka Panny Marie Guadaloupské, ve středu památka svaté Lucie, panny a mučednice; ve čtvrtek památka svatého Jana od Kříže, kněze. Příští neděle je třetí adventní.

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ PŘI SVÍČKÁCH   

Úterní a čtvrteční ranní mše svaté jsou rorátní, při svíčkách, a tak začínají již v 6:30, sobotní jsou beze změny.

KONCERT SCHOLIČKY (NEJEN) PRO RADOST

Naše novoměstská scholička připravila pro všechny, kdo chtějí v adventní době přispět na dobrou věc, ADVENTNÍ KONCERT PRO RADOST. Uskuteční se příští neděli 17. prosince od 16:00 ve farním kostele. Výtěžek z dobrovolného vstupného půjde na nákup vodní postele pro klienty denního stacionáře Zdislava.

PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA A UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTÍ NEMOCNÝM A SENIORŮM

Proběhne v úterý dopoledne v denním stacionáři Zdislava (se mší svatou v 10:00), v úterý odpoledne v DSS na Žďárské ulici (mše svatá v 16:00). Návštěva nemocných v domácnostech bude v pátek dopoledne. Prosíme o nahlášení zájemců u o. Mira. Zpovědníci z okolitých farností budou k předvánoční svátosti smíření k dispozici v předvánočním týdnu (pondělí až středa, tj. 18. – 20. prosince od 15:30 do 18:00).

LECTIO DIVINA   

Ve středu od 19:00 na faře.

SCHŮZKA FLORISTEK

Setkání nově vytvořených floristických skupinek ohledně květinové výzdoby kostela bude ve čtvrtek v 17:00 na faře.

STAVĚNÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ A BETLÉMA V KOSTELE  

Letos (kvůli zkrácené adventní době) stavění proběhne již příští sobotu 16. prosince po ranní mši svaté (od 8:00). Děkujeme za každou podanou ruku.

VÁNOČNÍ KNIŽNÍ NABÍDKA  

Příští neděli 17. prosince bude během celého dopoledne možnost zakoupit si na farním dvoře náboženskou literaturu od knihkupectví Novák.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

10. prosince

DRUHÁ

NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za † Miloše Sáblíka

10:30

Za dar uzdravení, naděje, síly a pokoje pro nemocnou maminku

Úterý

12. prosince

6:30

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH

(Za víru mladých lidí)

Středa

13. prosince

18:00

Za † Milana Siváka u příležitosti nedožitých 70. narozenin

Čtvrtek

14. prosince

6:30

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH

(Za † rodiče Švandovy, † sourozence Švandovy a Pustinovy)

Pátek

15. prosince

18:00

Za † Josefa a Marie Plockovy a † rodiče

Sobota

16. prosince

7:00

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH

(Za vytrvalost a stálost ve službě kněží)

Neděle

17. prosince

TŘETÍ

NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

Za † Vlastu Horňasovou, živou a † rodinu

9:00

Za † rodiče Kuncovy, † sourozence Jůdovy a † rodinu Jůdovu a Svatoňovu

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 3. – 10. PROSINCE 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme první adventní neděli. Po mši svaté zveme do farní kavárny. Ve středu je památka svatého Mikuláše, biskupa; ve čtvrtek památka svatého Ambrože, biskupa a učitele církve; v pátek Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. V pátek ve 13:00 bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Jana Škařupy (*1941) z Nového Města na Moravě. Příští neděle je druhá adventní. Po poslední mši svaté bude křest malého Antonína Hanycha.

PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ NA ORLOVNĚ   

Připomínáme dnešní předvánoční tvoření na Orlovně od 14:00 do 18:00. Kromě samotného tvoření bude k dispozici tělocvična pro aktivity s dětmi. Veškerý materiál ke tvoření i drobné občerstvení jsou zajištěny.

ADVENTNÍ DOPOLEDNE PRO DĚTI  

Pro děti je určeno také adventní dopoledne, a to v sobotu 9. prosince. Po rorátní mši svaté v 7:00 bude snídaně na faře. Poté jsou pro děti připravené společné hry, aktivity a svačina. Předpokládaný konec kolem 12:00.

ADVENTNÍ MISIJNÍ JARMARK  

Adventní misijní jarmark se uskuteční příští neděli 10. prosince v čase 8:30 – 12:00 na pastoračním centru (na „Baroku“). Vámi vytvořené produkty, které chcete poskytnout k prodeji, přineste prosím na faru v sobotu 9. prosince mezi 15:00 a 17:00. Výtěžkem z jarmarku podpoříme tradičně Papežská misijní díla. Pro případné bližší informace (např. co se hodí a co ne) kontaktujte prosím p. Lucii Novotnou (tel. 605 170 471). V den konání jarmarku nebude farní kavárna!

RORÁTNÍ MŠE PŘI SVÍČKÁCH   

S adventní dobou přichází čas rorátních mší při svíčkách. Úterní a čtvrteční ranní mše svaté tak budou začínat již v 6:30, sobotní jsou beze změny (7:00). Vstávání na roráty je výzva a zároveň skvělý způsob, jak se připravit na slavení Vánoc.  Zveme zvlášť děti a mládež.

BIBLICKÁ HODINA   

Ve středu od 19:00 na faře.

DĚKOVNÁ ADORACE S MODLITBOU ZA UZDRAVENÍ VE SLAVKOVICÍCH  

Z důvodu včerejšího nepříznivého počasí je adorace přesunuta na příští sobotu 9. prosince od 19:00.  

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

  

Neděle

3. prosince

PRVNÍ

NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

Za † Ladislava Mošnera, † sourozence Bohumila Zajíčka a živou a † rodinu Mošnerovu a Zajíčkovu

9:00

Za živou a † rodinu Trojanovu a Králíčkovu

10:30

Za † manžela, tatínka, dědečka a celou živou a zemřelou rodinu Drdlovu

Úterý

5. prosince

6:30

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH

(Za uzdravení Pavla)

Středa

6. prosince

18:00

Za † Jána a Jozefa Babejových

Čtvrtek

7. prosince

6:30

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH

(Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života)

Pátek

8. prosince

13:00

Kostelíček: Za † Jana Škařupu (pohřební)

18:00

Za † Marii Kabrdovou a živou a † rodinu Zídkovu a Kabrdovu

Sobota

9. prosince

7:00

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH

(Za uzdravení Pavla)

Neděle

10. prosince

DRUHÁ

NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za † Miloše Sáblíka

10:30

Za dar uzdravení, naděje, síly a pokoje pro nemocnou maminku

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 26. LISTOPADU – 3. PROSINCE

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou končí liturgický rok. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Sáry Sodomkové z Rovného a Antonína Karla Slezáka z Pohledce. Také dnes zveme do farní kavárny! Středa je „červená“, je to den solidarity s pronásledovanými křesťany. Ve čtvrtek je svátek svatého Ondřeje, apoštola. Pátek je první v měsíci, ve čtvrtek bude možnost přistoupit ke svátosti smíření (o. František Koukal) a to od 15:30 do 17:00. Příští neděle je první adventní. U každé mše svaté budeme žehnat adventní věnce a na závěr mše svaté v 10:30 bude pro děti připraveno překvapení!!!

Sbírka na katolické sdělovací prostředky z minulé neděle vynesla 49.285,- Kč. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost! Program ve farnosti v tomto týdnu je jako obvykle: Lectio Divina ve středu na faře od 19:00 a setkávání maminek s dětmi na orlovně v pátek od 8:30. Připomínáme dnešní koncert pro hospic Vysočina v Radešínské Svratce (v 17:00) a děkovnou adoraci před Nejsvětější Svátostí s modlitbou za uzdravení ve Slavkovicích v sobotu 2. prosince od 19:00.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU V RADEŠÍNSKÉ SVRATCE   

Ve čtvrtek proběhne rekolekce žďárského děkanátu, tentokrát ve farnosti Radešínská Svratka. Od 8:00 adorace před Nejsvětější Svátostí, v 8:30 mše svatá. Z důvodu rekolekce ve čtvrtek nebude mše svatá ráno, ale večer a to v 17:00 h (celebruje P. Tomáš Petráček).

VEČER S HOSTEM: TOMÁŠ PETRÁČEK  

Společně s bratry evangelíky zveme v rámci „Večerů s hostem“ na čtvrteční (30. 11.) přednášku historika prof. PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D., Th.D. na téma „Křesťanství, hodnoty, tradice v proměnách dějin“. Přednáška se bude konat od 18:00 v presbyterně evangelického kostela.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA S VOJTĚCHEM SUCHÝM SJ 

Do adventní doby vstoupíme farní duchovní obnovou, kterou letos povede p. Vojtěch Suchý SJ, který jako kaplan působil v naší farnosti. Obnova začíná páteční mší svatou v 18:00 a končí eucharistickou adorací a svátostným požehnáním v sobotu dopoledne. (Páteční adorace tedy nebude). Prosíme o přípravu drobného občerstvení ke kávě na přestávky během sobotních promluv. Program obnovy najdete ZDE.

PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ NA ORLOVNĚ   

Zveme děti všech věkových kategorií a jejich rodiče ke společnému předvánočnímu tvoření. To proběhne příští neděli 3. prosince od 14:00 do (cca) 18:00novoměstské orlovně na Soškově ulici. Bude připraveno několik variant tvoření a také tělocvična pro aktivity s dětmi. Svoje výrobky si můžete odnést, ale menší vámi vytvořené dárky můžou také potěšit nemocné, které bude otec Miro navštěvovat před vánočními svátky. A konečně jedním společně vytvořeným dárkem potěšíme klienty DSS na Žďárské ulici. Srdečně zveme! Stačí přijít, veškerý materiál ke tvoření i drobné občerstvení jsou zajištěny.

SETKÁNÍ MODLITEB MATEK V JIMRAMOVĚ   

V sobotu 2. prosince 2023 proběhne v Jimramově setkání s koordinátorkami Modliteb matek. Pokud vás zajímá spiritualita tohoto modlitebního hnutí (jak, kde a proč se maminky setkávají k modlitbě či co znamená „odevzdání dětí do Božích rukou“), jste srdečně zvány. Pozvání je nejen pro maminky, ale také pro babičky i ženy, které své mateřství prožívají duchovně. Společně se také pomodlíme modlitby matek tak, jak se je modlí maminky ve skupinkách téměř po celém světě. Setkání začíná po ranní mši svaté v 9:00, předpokládané ukončení kolem 11:45.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

26. listopadu

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

7:30

Za živou a † rodinu Kociánovu, Horňasovu a Musilovu a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

9:00

Za † Josefu Cíchovou, živou rodinu a za † Růženu Mrázkovou, † syna a živou rodinu a duše v očistci

10:30

Za mládež (38. SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE)

Úterý

28. listopadu

7:00

Za živou a † rodinu Dvořákovu a duše v očistci

Středa

29. listopadu

18:00

#RED WEDNESDAY / ČERVENÁ STŘEDA

Za novomanžele

Čtvrtek

30. listopadu

Mimořádně v 17:00 !!!

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v tomto měsíci (celebruje p. Petráček)

Pátek

1. prosince

18:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl (celebruje p. Suchý)

Sobota

2. prosince

Mimořádně

v 8:00 !!!

Za † Mirku Haukovou (celebruje p. Suchý)

Neděle

3. prosince

PRVNÍ

NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

Za † Ladislava Mošnera, † sourozence Bohumila Zajíčka a živou a † rodinu Mošnerovu a Zajíčkovu

9:00

Za živou a † rodinu Trojanovu a Králíčkovu

10:30

Za † manžela, tatínka, dědečka a celou živou a zemřelou rodinu Drdlovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 19. – 26. LISTOPADU 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 33. neděli v liturgickém mezidobí. Dnešní sbírka je určena na podporu katolických sdělovacích prostředků. Po poslední mši svaté bude křest malé Terezy Charlotty Bednářové. V úterý je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě; ve středu památka svaté Cecílie, panny a mučednice; ve čtvrtek památka svatého Klementa I., papeže a mučedníka, v pátek památka svatého Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků; v sobotu památka svaté Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice. Příští neděli je Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou končí liturgický rok. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Sáry Sodomkové z Rovného a Antonína Karla Slezáka z Pohledce.

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU I   

Zveme všechny mladé lidi z naší farnosti na pravidelné děkanátní spolčo mládeže, které se bude konat v pátek 24. listopadu 2023, tentokrát ve Žďáru nad Sázavou I. Začínáme mší svatou v 18:00 v kostele svatého Prokopa. Poté bude spolčo pokračovat na faře u svatého Prokopa.

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ   

Dnešním dnem začíná Týden modliteb za mládež. Církev se zvláště v těchto dnech modlí za mladé lidi, protože jsou velmi důležití a tvoří její živou součást. Tento týden je také přípravou na slavnost Krista Krále, která je 38. Světovým dnem mládeže. V naší farnosti týden modliteb vyvrcholí Adorací za mládež v sobotu 25. listopadu od 18:00 ve farním kostele, na kterou jste všichni srdečně zváni.

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

KONCERT PRO HOSPIC VYSOČINA  

Příští neděli 26. listopadu se v 17:00 uskuteční v kostele svatého Václava v Radešínské Svratce benefiční koncert, jehož výtěžek půjde na podporu Hospice Vysočina. Na varhany zahraje Ondřej Horňas a zpěvem doprovodí Ivanka Zdražilová. Všichni jste srdečně zváni!

POMOC S KVĚTINOVOU VÝZDOBOU

I nadále hledáme posily do skupinky (skupinek) dobrovolníků, které by se podíleli na květinové výzdobě kostela.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

19. – 26. listopadu

  

Neděle

19. listopadu

33. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za uzdravení nemocného Pavla

9:00

Za † Josefa Šikla a rodinu Šiklovu a Kuncovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

21. listopadu

7:00

Na úmysl dárce

Středa

22. listopadu

18:00

Za Boží lid

Čtvrtek

23. listopadu

7:00

Za † rodiče a prarodiče Šimkovy, Zpěvákovi, Fišmonovy, Tesařovy

Pátek

24. listopadu

18:00

Na poděkování za 50 let manželství

Sobota

25. listopadu

7:00

Za † Boženu Popelkovou z Vlachovic, živou a † rodinu Popelkovu a za † Zdeňku Chybovou

Neděle

26. listopadu

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

7:30

Za živou a † rodinu Kociánovu, Horňasovu a Musilovu a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

9:00

Za † Josefu Cichovou, živou rodinu a za † Růženu Mrázkovou, † syna a živou rodinu a duše v očistci

10:30

Za mládež

(XXXVIII. SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 12. – 19. listopadu 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 32.  neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svaté Anežky České, panny. V úterý 14. listopadu bude v 15:00 na kostelíčku pohřební mše svatá p. Marie Křídlové z Jiříkovic (*1954). V pátek je památka svaté Alžběty Uherské, řeholnice. V pátek dopoledne zároveň navštívím nemocné v domácnostech (místo prvního pátku).  Příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí. Sbírka příští neděle je určena na podporu katolických sdělovacích prostředků. Po poslední mši svaté bude křest malé Terezy Charlotty Bednářové.

KONCERT MLADÝCH TALENTŮ

Naši skvělí varhaníci Vás srdečně zvou na dnešní již tradiční Koncert mladých talentů, kde vystoupí společně s dalšími absolventy novoměstské ZUŠ, kteří se zabývají hudbou profesionálně. Posluchače potěší zvuk houslí (Šárka Blechová), akordeonu (Simona Mojžíšová), klavíru (Magdaléna Sváčková) a varhan (Ondřej Horňas), a to sólově i společně. Koncert začíná v 17:00, tentokrát v „Podpalubí“ Základní umělecké školy Jana Štursy.

LECTIO DIVINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

SETKÁNÍ MAMINEK S DĚTMI NA ORLOVNĚ

Tento pátek 17. listopadu (v den státního svátku) setkání mimořádně nebude! Jinak jsou všechny maminky s dětmi na pravidelné páteční setkávání vždy od 8:30 i nadále srdečně zvány!

POMOC S KVĚTINOVOU VÝZDOBOU

Jak mnozí víte, paní Malá, která ve farnosti pracovala taktéž jako floristka, z rodinných důvodů ke konci listopadu končí. Proto hledáme dobrovolníky, nejlépe menší skupinky, který by si převzali květinovou výzdobu.

VÝZVA KE SBÍRCE NA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY  

Milé sestry a bratři,

sdělovací prostředky, ať už jsou to tištěná média, rádio, televize či internetové portály, tvoří nedílnou součást našich životů. Díky katolickým médiím jsme pravidelně informováni o dění v církvi doma či ve světě, ale jsou také významným evangelizačním a pastoračním nástrojem. Česká biskupská konference proto vyhlašuje na 33. neděli v mezidobí, která letos připadá na 19. listopad, kostelní sbírku, jejíž výtěžek bude určen právě na sdělovací prostředky. O příspěvek z výnosu sbírky se mohou ucházet média s naddiecézním přesahem, která slouží k hlásání evangelia, katechezi či křesťanské výchově. O rozdělení výnosu sbírky následně rozhodne plenární zasedání ČBK. Děkujeme Vám předem za Vaši štědrost, a i za tu, kterou jste projevili v minulém roce!                                                                               

+ Vaši čeští a moravští biskupové 

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ MŠÍ SVATÝCH NA 1. POLOLETÍ 2024 

Intence je možné zadat osobně ve farní kanceláři a to buď po mši svaté (vyjma nedělí), v úředních hodinách, případně telefonicky či e-mailem.

ÚKLID KOSTELA  

Službu má tento týden paní Mahlová a Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

  

Neděle

12. listopadu

32. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Horňasovu, Stupkovu a duše v očistci

9:00

Za živou a † rodinu Koutných, Štěrbovu a Šemberovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

14. listopadu

7:00

Za † Marii a Stanislava Starých, živou a †rodinu

15:00

Kostelíček: Za † Marii Křídlovou (pohřební)

Středa

15. listopadu

18:00

Za † Marii, Ludmilu a Josefa Janů a za živou rodinu

Čtvrtek

16. listopadu

7:00

Za † rodiče Kuchtovy a živou a † rodinu

Pátek

17. listopadu

18:00

Den boje za svobodu a demokracii

Za vlast, za svobodu a mír ve světě

Sobota

18. listopadu

7:00

Za † rodiče Zdražilovy, † dvě sestry a † švagry

Neděle

19. listopadu

33. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za uzdravení nemocného Pavla

9:00

Za † Josefa Šikla a rodinu Šiklovu a Kuncovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz