Farní ohlášky 11. – 18. září 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 24. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka Jména Panny Marie, v úterý památka svatého Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve; ve středu svátek Povýšení svatého Kříže, ve čtvrtek památka Panny Marie Bolestné, v pátek památka svaté Ludmily, mučednice. Příští neděle je 25. v liturgickém mezidobí. U mše svaté v 10:30 h bude křest Josefa Dvořáka z Radňovic.

UPOZORNĚNÍ

V tomto týdnu mimořádně NEBUDE RANNÍ MŠE SVATÁ VE ČTVRTEK A V SOBOTU!!!

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI   

Dnes je adorační den naší farnosti. Nejsvětější Svátost bude vystavena od 15:00 h do 19:00 h. Zároveň se modlíme za bohoslovce a v kněžském semináři v Olomouci se dnes rovněž modlí za naši farnost.  

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Novoměstské základní školy rozvrh pro náboženství upřesní až začátkem tohoto týdne. Výuka náboženství na gymnáziu bude stejně jak v uplynulých letech ve čtvrtek v čase 14:40 – 15:25 h.   

BESEDA S BARBORKOU 

Oblastní charita ve Žďáru nad Sázavou zve na besedu s Barborkou – domácím hospicem, která se uskuteční v úterý 13. září od 16 hodin v Knihovně Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Setkání povedou vedoucí Domácího hospice Barborka Barbora Boháčová společně s lékařem MUDr. Pavlem Svobodou a knězem a lékařem MUDr. Mgr. Karlem Rozehnalem.

TEOLOGICKÝ KURZ

Do čtvrtka 15. 9. 2022 je možné se přihlásit do Teologického kurzu, které pro nejširší katolickou veřejnost otevírá Biskupství brněnské. Probíhat bude od října 2022 do června 2023 v Brně (16 sobotních setkání od 9:00 do 15:00 h). Kurz je vhodný pro zájemce, kteří si chtějí rozšířit své náboženské vzdělání, a je nutný jako první stupeň vzdělání jednak pro budoucí katechety na farách, jednak pro zájemce o kurz Služba ve farnosti (ti, kdo mimořádně podávají svaté přijímání, jsou lektory, vedou různé společné modlitby). Elektronickou přihlášku spolu s podrobnějšími informacemi o kurzu naleznete na stránkách Diecézního katechetického centra na <https://kc.biskupstvi.cz>.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu rodina Šustrova.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

4.– 11. září 2022

 

Neděle

11. září

24. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Jaroslava Mittaga (1. výročí úmrtí)

9:00

Za + Františka Drdlu, rodinu a + rodiče

10:30

Za živou a + rodinu Lukáškovu a Doudovu

Úterý

13. září

7:00

Za + Marii Gronátovou a duše v očistci

Středa

14. září

18:00

Za + rodiče Šustáčkovy

Čtvrtek

15. září

MŠE SVATÁ V TENTO DEN NENÍ

Pátek

16. září

18:00

Za + Ludmilu Špačkovu a + Petra Bureše a jejich rodiny

Sobota

17. září

MŠE SVATÁ V TENTO DEN NENÍ

Neděle

18. září

25. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + dvoje rodiče Zdražilovi, Slezákovi, Starých a Bohumila Novotného

9:00

Za Boží lid

10:30

Za živé a + rodiny Lemperovy a Plockovy

 V týdnu se v případě zaopatřování a pohřbu obracejte na otce Sylwestra z Fryšavy (733 741 473), případně otce Mariusze ve Svratce (739 354 183)

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | tel. 776 620 578

FARNÍ OHLÁŠKY 4. – 11. ZÁŘÍ 2022

 LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 23. neděli v liturgickém mezidobí. Ve čtvrtek je svátek Narození Panny Marie. Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí.

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI   

Na příští neděli 11. září připadá Adorační den naší farnosti a současně Den vzájemných modliteb farnosti a Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Nejsvětější Svátost bude vystavena k návštěvě a tiché modlitbě od 15:00 h do 19:00 h. Prosíme adorující, aby se v půlhodinových intervalech napsali na arch, který je k dispozici u tiskovin.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Výuka náboženství jak na základních školách, tak na gymnáziu začne v měsíci říjnu. Momentálně se podle zájmu dolaďují rozvrhy na školách, zveřejněny budou v nejbližších dnech. Děti se přihlašují prostřednictvím třídních učitelů, zároveň však prosíme o vyplnění přihlášek a jejich vhození do schránky v zadní části kostela (kvůli kontaktním údajům na rodiče).  

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 10. září v 10:00 h si zde ve farním kostele svátost manželství udělí Ladislav Mošner a Pavla Polnická, oba z Nové Vsi u Nového Města na Moravě, a ve 12:00 h pak do manželství vstoupí František Syka z Němčic u Boskovic a Eva Králová z Dolní Rožínky. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC. pro oznámení případné překážky k sňatku.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ   

Bude v pátek 9. září 2022 po večerní mši svaté.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina radňovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

4.– 11. září 2022

 

Neděle

4. září

23. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za dary Ducha Svatého do nového školního roku pro všechny žáky a studenty

10:30

Za živou a + rodinu Smetanovu a Mrázkovu

Úterý

6. září

7:00

Za Boží lid

Středa

7. září

18:00

Za + Josefu Coufalovou

Čtvrtek

8. září

7:00

Za živou a + rodinu Okounovu, Benešovu a Černou a Boží ochranu

Pátek

9. září

18:00

Za + Alžbětu a Jana Klíčovy a živé

a + rodiny

Sobota

10. září

7:00

Za živou a + rodinu Dvořákovu, Vavříčkovu a Fouskovu

10:00

Za novomanžele

12:00

Za novomanžele

Neděle

11. září

24. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Jaroslava Mittaga (1. výročí úmrtí)

9:00

Za + Františka Drdlu, rodinu a + rodiče

10:30

Za živou a + rodinu Lukáškovu a Doudovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 28. srpna – 4. září 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 22. neděli v liturgickém mezidobí. Na konci mše svaté (v 7:30 a v 9:00 h) žehnáme žákům a studentům do nového školního a akademického roku. V pondělí je Památka Umučení svatého Jana Křtitele. Ve čtvrtek 1. září je Světový den modliteb za péči o stvoření. V sobotu je památka svatého Řehoře Velikého, papeže a učitele církve a neděle je 23. v liturgickém mezidobí. Příští nedělí (4. září) opět začínají nedělní mše svaté pro rodiny s dětmi v 10:30 h.

KŘTY DĚTÍ

V sobotu 3. září v 10:00 h přijme svátost křtu Matěj Toman z Nového Města na Moravě. V neděli 4. září ve mši svaté v 10:30 h bude křest Josefa Dvořáka z Radňovic a po ní Víta Ondráčka ze Zubří.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu v 11:00 h si ve farním kostele svaté Kunhuty udělí svátost manželství Jan Trödler z Radňovic a Marie Novotná z Branišova. V ten samý den ve 13:00 h uzavřou církevní sňatek také Josef Smrž a Marie Sáblíková, oba z Nové Vsi u Nového Města na Moravě. Následující sobotu 10. září v 10:00 h si svátost manželství udělí Ladislav Mošner a Pavla Polnická, oba z Nové Vsi u Nového Města na Moravě, ve 12:00 h pak do manželství vstoupí František Syka z Němčic u Boskovic a Eva Králová z Dolní Rožínky. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC. pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosím, provázejme nastávající manžele svou modlitbou!

PRVNÍ PÁTEK

Ve čtvrtek bude možnost přistoupit ke svátosti smíření od 15:30 h do 17:00 h. Pátek je první v měsíci, dopoledne navštívím nemocné, večerní program jako obvykle (adorace, litanie, požehnání).

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ   

Bude v pátek 2. září 2022 po večerní mši svaté.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina novoměstská.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

28. srpna – 4. září 2022

 

Neděle

28. srpna

22. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + Vladimíra Petra, živou a + rodinu Petrovu

Úterý

30. srpna

7:00

Za + Zděnka Ptáčka v den 90. výročí narození

Středa

31. srpna

18:00

Za + p. profesorku Miladu Vávrovou

Čtvrtek

1. září

7:00

Za věrné a čisté srdce těch, kteří zasvětili svůj život Kristu

Pátek

2. září

18:00

Za + Ludvíka Kučeru, + bratry, + švagrovou Marii a + rodiče

Sobota

3. září

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

11:00

Za novomanžele a jejich rodiny

Neděle

4. září

23. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za dary Ducha Svatého do nového školního roku pro všechny žáky a studenty

10:30

Za živou a + rodinu Smetanovu a Mrázkovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | ( 776 620 578

Farní ohlášky 21. – 28. srpna

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 21. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka Panny Marie Královny, v úterý památka svaté Růženy z Limy, panny; ve středu svátek svatého Bartoloměje, apoštola; v sobotu památka svaté Moniky. Ve čtvrtek ve 13:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Josefy Coufalové (*1925) z Nového Města na Moravě. Příští neděle je 22. v liturgickém mezidobí. Na konci mše svaté (v 7:30 a v 9:00 h) požehnáme žákům a studentům do nového školního a akademického roku.

POUŤOVÁ SBÍRKA NA STAVBU KAPLE

O nedělní pouti se ve sbírce na stavbu kaple v Radňovicích vybralo 142.788,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům!

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 3. září 2022 v 11:00 h si ve farním kostele svaté Kunhuty udělí svátost manželství Jan Trödler z Radňovic a Marie Novotná z Branišova. V ten samý den ve 13:00 h uzavřou církevní sňatek také Josef Smrž a Marie Sáblíková, oba z Nové Vsi u Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC. pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme nastávající manžele svou modlitbou!

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ   

Poslední tři setkání biřmovanců před udělením svátosti budou v pátky 2., 9. a 23. září vždy po večerní mši svaté v 18:00 h. Předem bych chtěl upozornit biřmovance (a jejich nejbližší), že v týdnu před biřmováním (19. – 23. září) by úklid kostela a nejbližšího okolí proběhl za jejich aktivní účasti. Již u před poutí se nám osvědčilo, že čím víc lidí se zapojí, tím dřív je úklid hotový.

PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD A DIECÉZNÍ POUŤ RODIN PŘEDKLÁŠTEŘÍ   

Zítra (pondělí 21. srpna) vyráží XXII. pěší pouť na Velehrad. Vyvrcholí mší svatou v bazilice v sobotu 27. srpna v 11:30 h, které bude předsedat biskup Josef Hrdlička. Příští sobotu 27. srpna se rovněž koná brněnská diecézní pouť rodin, poprvé v Předklášteří u Tišnova. Hlavním celebrantem pontifikální mše svaté v 10:15 h bude brněnský biskup Pavel Konzbul. Plakátky s programem poutí najdete na vývěsce a farním webu.

FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA

Jak již jistě víte, na farní pouť do Říma pojedeme autobusem, v nejbližších dnech bude potřeba zaplatit zálohu. V průběhu týdne dostanete e-mailem bližší informace a orientační program pouti.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina petrovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

21. – 28. srpna 2022

 

Neděle

21. srpna

21. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a + rodinu Mikešovu a Strakovu

9:00

Za živou a + rodinu Okurkovu

Úterý

23. srpna

7:00

Na poděkování

Středa

24. srpna

18:00

Za + Blaženu Hermanovu, a živou a + rodinu Hermanovu

Čtvrtek

25. srpna

7:00

Za + Václava Kostříže

13:00

Kostelíček: Za + Josefu Coufalovou (pohřební)

Pátek

26. srpna

18:00

Za + Janu a Jana Hradeckých a + Ivana Hegera

Sobota

27. srpna

7:00

Za p. Marii Holbovou a rodinu

Neděle

28. srpna

22. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + Vladimíra Petra, živou a + rodinu Petrovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | +420 776 620 578

Farní ohlášky 14. – 21. srpna 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme poutní Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (přesunuta z pondělí 15. 8.). V úterý je památka svatého Štěpána Uherského, krále; v sobotu památka svatého Bernarda, opata a učitele církve. Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí.

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří všem, kdo se zapojili do letošní poutě: hlavnímu celebrantovi a kazateli otci Vojtěchu Kodetovi, kostelníkům, schole, zpěvákům, varhaníkům, lektorům, ministrantům za jejich službu u oltáře, stavitelům pódia, paní Lidušce Malé za květinovou výzdobu, všem těm, kteří pomáhali s úklidem, ale také vám všem, kteří jste na kostelíček na dnešní slavnost putovali z blízka i zdaleka. Děkujeme také, že jste v dnešní sbírce (14. 8.) podpořili stavbu kaple svatého Jana Nepomuka Neumanna v Radňovicích.

REVITALIZACE KNĚŽSKÉHO HROBU   

Jistě jste si všimli, že revitalizace kněžského hrobu pokračuje, i když ještě není zcela u konce – ještě stále chybí dvě mramorové stély se jmény a letopočty otců Fialy a Daňka. Přes opakované urgence se nám proces nepodařilo urychlit. Důvodem je atypické vyhotovení a materiál (nejedná se o standardní „sériově vyráběný“ náhrobek) a veliké množství zakázek u dodavatele.

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU BUDOU NA KOSTELÍČKU   

V tomto týdnu (pondělí – sobota) budou mše svaté v obvyklých časech na kostelíčku. Ve farním kostele bude mše svatá až příští neděli 21. srpna. Proto v tomto týdnu nebude ani pravidelný úklid farního kostela.

NOVÉ ČÍSLO FARNÍHO ČASOPISU KUNHUTA  

K dispozici je nové číslo časopisu Kunhuta, a to ve formě tištěné i elektronické (na farním webu). Děkujeme paní Dagmar Trödlerové za jeho přípravu a zároveň hledáme nové spolupracovníky ochotné pomoct již při tvorbě následujícího čísla (Dušičky).

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

14. – 21. srpna 2022

Upozornění: od pondělí do soboty jsou mše svaté na kostelíčku!

 

Neděle

14. srpna

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

7:30

Za Boží lid

10:30

POUTNÍ MŠE SVATÁ NA KOSTELÍČKU

(Za Novoměstskou farnost a všechny živé a + obyvatele našeho města)

Pondělí

15. srpna

16:00

Mimořádná mše svatá na nádvoří DSS na Žďárské ulici za zaměstnance a živé a + klienty DSS   

Úterý

16. srpna

7:00

Kostelíček: Za společenství úklidu kostela

Středa

17. srpna

18:00

Kostelíček: Za + Josefa a Marii Plockovy, + Evu Svodovou a a živou rodinu Svobodovu, Drábkovu a Plockovu

Čtvrtek

18. srpna

7:00

Kostelíček: Za + rodiče Vlčkovy a + švagrovou Helenu

Pátek

19. srpna

18:00

Kostelíček: úmysl volný

Sobota

20. srpna

7:00

Kostelíček: Za Boží lid

Neděle

21. srpna

21. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a + rodinu Mikešovu a Strakovu

9:00

Za živou a + rodinu Okurkovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 7. – 14. srpna 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 19. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté bude křest dvou dětí, Michaela Trávníčka a Markéty Procházkové. V pondělí je památka svatého Dominika, kněze; v úterý svátek svaté Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy; ve středu svátek svatého Vavřince, jáhna a mučedníka; ve čtvrtek památka svaté Kláry, panny. Příští neděli je Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (přesunuto z pondělí 15. srpna).

POUŤ NA KOSTELÍČKU   

Příští neděli 14. srpna 2022 srdečně zveme na tradiční pouť na kostelíčku. Hlavním celebrantem a kazatelem slavnostní poutní mše svaté v 10:30 bude P. VOJTĚCH KODET, O.Carm. Ve farním kostele bude mše svatá jen ráno v 7:30 h spojená s žehnáním bylin a květin. Sbírka ze všech mší o poutní neděli půjde na stavbu kaple v Radňovicích. Odpoledne ve 14:30 h bude na kostelíčku slavnostní požehnání.

ÚKLID KOSTELÍČKA 

Prosím dobrovolníky o pomoc s úklidem kostelíčka a nejbližšího okolí k nedělní slavnosti. Vzhledem k tomu, že již několik let uklízí jenom hrstka těch stejných farníků, prosím tedy o pomoc nové posily zvlášť z řad mladších ročníků a také „zástupce“ z jednotlivých obcí patřících do farnosti. Sraz v úterý 9. srpna v 16:00 h na kostelíčku.

STAVĚNÍ PÓDIA PRO POUTNÍ SLAVNOST  

Prosím skupinu chlapů, kteří se tradičně starají o pódium o jeho stavbu a po skončení nedělní mše svaté také o pomoc s jeho demontáží. I zde přijdou vhod nové posily zvlášť z řad mladších. Sraz v sobotu 13. srpna v 17:00 h na kostelíčku. 

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu farního kostela má tento týden pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

7. – 14. srpna 2022

  

Neděle

7. srpna

19. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + Marii Horákovou, + manžela Oldřicha a + rodiče Markovy

Úterý

9. srpna

7:00

Za + Jaroslava Pohanku

Středa

10. srpna

18:00

Za dar živé víry pro děti Milana, Terezu a Eriku

Čtvrtek

11. srpna

7:00

Úmysl volný

Pátek

12. srpna

18:00

Poděkování za dar života a rodiny

Sobota

13. srpna

7:00

Za nenarozené děti a za obnovu kultury života

Neděle

14. srpna

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

7:30

Za Boží lid

10:30

POUTNÍ MŠE SVATÁ NA KOSTELÍČKU

(Za Novoměstskou farnost a živé a + obyvatele města)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 31. července – 7. srpna 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 18. neděli v liturgickém mezidobí. V 11:45 h bude křest šesti dětí. V pondělí je památka svatého Alfonse Marie z Liguori, biskupa a učitele církve; ve čtvrtek památka svatého Jana Marie Vianneye, kněze; v sobotu svátek Proměnění Páně. V úterý ve 14:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá pana Jana Kotínského († 86) z Nového Města na Moravě. Příští neděle je 18. v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 9:00 h bude křest dvou dětí.

PRVNÍ PÁTEK

Pátek je první v měsíci. Ke svátosti smíření bude možné přistoupit ve čtvrtek od 15:30 h do cca 17:00 h (zpovídá o. František Koukal z Obyčtova) a před příp. po každé mši svaté. V pátek bude v 17:00 h tichá, od 17:30 h moderovaná adorace s litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostným požehnáním.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

31.července

18. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + rodiče Králíčkovy, + syna, + snachu a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

Úterý

2. srpna

7:00

Za ty kdo ještě nepoznali lásku Boží

14:00

Kostelíček: Za + Jana Kotínského (pohřební)

Středa

3. srpna

18:00

Za + Petra Pejchala

Čtvrtek

4. srpna

7:00

Za dar pastýřského srdce našich biskupů a kněží a nová povolání k duchovnímu stavu

Pátek

5. srpna

18:00

Za + Jaroslava a Jarmilu Německých

Sobota

6. srpna

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

7. srpna

19. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + Marii Horákovou, + manžela Oldřicha, a + rodiče Markovy

FARNÍ OHLÁŠKY 24. – 31. ČERVENCE

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 17. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je svátek svatého Jakuba, apoštola; v úterý památka svatého Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie; ve středu památka svatého Gorazda a druhů; v pátek památka svaté Marty, Marie a Lazara. Příští neděle je 18. v liturgickém mezidobí. V 11:45 h bude křest pěti dětí: Eduarda Veselého, Václava Pohanky a Ondřeje Havlíka z Nového Města na Moravě a Eduarda a Kryštofa Machalových z Rokytna.

 

II. SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ

Dnes je II. světový den prarodičů a seniorů. Ti mohou získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. Lze je získat také pro duše v očistci. Plnomocné odpustky můžou získat také ti věřící, kteří věnují dostatek času návštěvě starých lidí v nouzi nebo v nesnázích, ať už osobně nebo virtuálně. Mohou je získat také staří lidé, kteří jsou nemocní, a všichni ti, kteří se z vážného důvodu nemohou vzdálit ze svých domovů a duchovně se zapojí do bohoslužeb Světového dne seniorů, přičemž obětují Bohu své modlitby, bolesti a utrpení. Poselství Svatého otce Františka ke 2. Světovému dni prarodičů a seniorů najdete na vývěsce pod věží kostela.

 

SVÁTEK SVATÉ ANNY   

V úterý v 18:00 h bude SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ K ÚCTĚ SVATÉ ANNY, spolupatronky našeho farního kostela. Ranní mše svatá proto v úterý nebude!

 

PĚŠÍ POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ DO SLAVKOVIC 2022   

Zveme všechny, kdo se chtějí připojit k pěším poutníkům na poslední úsek (5 km) pouti k Božímu milosrdenství do Slavkovic. Sraz v pátek ve 12:30 h na farním dvoře. V 15.00 h bude ve Slavkovicích Korunka k Božímu milosrdenství a po ní v 15:30 mše svatá.

 

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

Příští sobotu v 11:00 h uzavřou ve farním kostele sňatek František Štefáček a Petra Polášková, oba z Nového Města na Moravě. Prosíme o modlitbu za budoucí novomanžele!

 

UBYTOVÁNÍ NA FAŘE V SULKOVCI   

Římskokatolická farnost Sulkovec nabízí rodinám a skupinám věřících ubytování na zrekonstruované faře. Bližší informace ZDE.

 

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

24. – 31. července 2022

 

Neděle

24.července

17. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

SVĚTOVÝ DEN SENIORŮ

Za seniory naší farnosti

9:00

Za + Romana a Bohumilu Minářovi a živou rodinu Minářovu

Úterý

26. července

18:00

SVÁTEK SVATÉ ANNY

(Za ty kdo ještě nepoznali lásku Boží)

Středa

27. července

18:00

Za živou a + rodinu Přichystalovu, Havlíkovu, Petruskovu a Skoumalovu

Čtvrtek

28. července

7:00

Za živé a zemřelé kněze naší farnosti

Pátek

29. července

18:00

Za živou a + rodinu Smetanovu a Mrázkovu

Sobota

30.července

7:00

Na úmysl celebranta

Neděle

31.července

18. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + rodiče Králíčkovy, + syna, + snachu a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | +420 776 620 578