All posts by Mgr. Miroslav Kulifaj

Farní ohlášky 14. – 21. května 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme šestou neděli velikonoční. Dnešní sbírka je na pronásledované křesťany. Po mše svaté v 9:00 h bude křest malého Jonáše Novotného z Jiříkovic. V úterý je svátek svatého Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech; ve čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně. Zároveň v tento den začíná devítidenní příprava na Slavnost Seslání Ducha Svatého – svatodušní novéna. V sobotu je památka svatého Klementa Marie Hofbauera, kněze. Příští neděle je sedmá velikonoční.

POĎĚKOVÁNÍ   

Misijní jarmark z minulé neděle vynesl krásných 31.556,- Kč, tato částka již doputovala na místo určení, tedy na Papežská misijní díla.  Děkujeme všem výrobcům i těm, kteří jste zakoupením výrobků přispěli na dobrou věc. Zvláštní poděkování patří rodině Novotných, která se již tradičně postarala o přípravu, koordinaci a zdárný průběh jarmarku. Zároveň bych chtěl poděkovat všem vám, kteří jste se účastnili čtvrtečního benefičního koncertu Horácké muziky pro nemocnou holčičku Emily a pomohli tak částkou 30.000,- Kč, které budou využity na podporu její rehabilitace. Zvlášť bych chtěl poděkovat paní Evě Havlíkové za samotný nápad a také organizaci benefičního koncertu.

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ  

V úterý z důvodu účasti na povinném formačním setkání kněží mše svatá nebude!!! Slavnost Nanebevstoupení budeme slavit již vigilií ve středu večer v 18:00 (s platností pro následující den). Ve den slavnosti (tj. ve čtvrtek) bude mše svatá pouze ráno v 7:00 h.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ   

Bude v naší farnosti příští neděli ve mši svaté v 10:30 h. K eucharistii letos poprvé přistoupí 21 dětí. K první svátosti smíření přistoupí společně se svými rodiči ve čtvrtek 18. května od 16:00 na baroku. Poté proběhne nácvik liturgie a zahradní slavnost pro prvopřijímající děti, jejich rodiče a sourozence. Ostatní rodinní příslušnici a všichni zájemci budou mít možnost přistoupit ke svaté zpovědi v pátek a to od 17:00 h do 18:00 h ve farním kostele.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI U KAPLIČEK VE FARNOSTI 

Dnes v 15:00 h srdečně zveme na májovou pobožnost do Maršovic. Případní pěší poutníci můžou vyrazit od fary z Vratislavova náměstí ve 14:00 h. Příští neděli v 15:00 h se setkáme na májové u kapličky ve Studnicích.

LECTIO DIVINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ K PŘIJETÍ SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ 

V pátek v 18:45 na faře.

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA FARNÍ TÁBOR BŘEZINA 2023 

Začalo přihlašování na farní tábor v Březině, který letos proběhne v termínu 1. – 8. července. Zvací dopis najdete ZDE. Formulář přihlášky si můžete stáhnout ZDE, potvrzení o zdravotní způsobilosti ZDE a  žádost o poskytnutí příspěvku na dítě zaměstnance ZDE. Prosíme o jejich vyplnění a odevzdání Tomáši Mahelovi nejlépe do 31. května. Patronem letošního 24. ročníku je arcibiskup Antonín Cyril Stojan.

OSLAVY 30 LET CHARITY   

Oblastní charita ve Žďáru nad Sázavou srdečně zve na hlavní část oslav 30. výročí jejího vzniku, která se uskuteční v pátek 26. května 2023 na nádvoří zámku ve Žďáru nad Sázavou. V programu pátečních oslav jsou večerní koncerty v Pivovarském dvoře, na kterých vystoupí zpěvák Michal Hrůza s Kapelou Hrůzy, pražský disco-Balkán band Circus Brothers a funk folková formace Heblo z Ostravy. O spojení s místní komunitou se v odpoledním programu na prvním nádvoří žďárského zámku postarají Zelenohorští muzikanti, zámečtí hasiči a žďárští městští policisté s ukázkami činnosti a techniky. Pro návštěvníky oslav je dále připravena komentovaná prohlídka areálu zámku. V 17:00 h hodin bude v bazilice slavnostní mše svatá. Předprodej vstupenek na koncerty (do zpoplatněné zóny pro koncerty od 18:00 h) probíhá na pokladně a v online prodeji žďárského zámku a to do 25. května 2023. Cena vstupenky je 350,- Kč (500,- Kč na místě).

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

14. – 21. května 2023

 

Neděle

14.  května

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou † rodinu Kociánovu a Horňasovu a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

9:00

Za † rodiče Vavříčkovy, † sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu

Mše svatá v 10:30 dnes mimořádně nebude!!!

Úterý

16. května

Mše svatá dnes mimořádně nebude!!!

Středa

17. května

18:00

VIGILIE ZE SLAVNOSTI NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

(Za † p. děkana Daňka a duše v očistci)

Čtvrtek

18. května

7:00

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

(Za Boží lid)

Pátek

19. května

18:00

Na poděkování za dar života, víry, manželství a rodiny

Sobota

20. května

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, † Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

21.  května

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živé a † farníky z Pohledce

9:00

Za živou a †  rodinu Královu a Blažíčkovu

10:30

SLAVNOST PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ

(Za prvokomunikanty a jejich rodiny)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V NEDĚLI 14. KVĚTNA Z DŮVODU KONÁNÍ POUTI VE ŽĎÁRU MIMOŘÁDNĚ NEBUDE MŠE SVATÁ PRO RODINY S DĚTMI V 10:30 H!!! 

Kromě Žďáru můžete využít také bohoslužby v 10:30 h a v 17:00 h

v blízkých Slavkovicích (4,5 km) a v 10:30 h ve Sněžném (12 km).

Farní ohlášky 7. – 14. května 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme pátou neděli velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest malé Emy Laštovičkové. V sobotu je památka Panny Marie Fatimské. Příští neděle je šestá velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest malého Jonáše Novotného z Jiříkovic. Účelová sbírka příští neděle je na pronásledované křesťany.

POUŤ NOVOMĚSTSKÉ FARNOSTI NA ZELENOU HORU 

Příští sobotu 13. května budeme společně s křižanovskou a heřmanovskou farností putovat ke svatému Janu Nepomuckému na Zelenou Horu. Pěší poutníci budou odcházet ve 14:00 h od fary. Hlavním celebrantem slavnostní poutní mše svaté v 18:00 h na Zelené hoře bude P. Josef Pohanka, farář v Křižanově. Bohoslužbu hudebně doprovodí žďárský sbor z farnosti u svatého Prokopa. Pan děkan Vladimír Záleský a farnost Žďár nad Sázavou II zvou všechny na poutní slavnost i v následující den, tj. v neděli. Z tohoto důvodu mimořádně nebude příští neděli mše svatá pro rodiny s dětmi v 10:30 h !!!

JARNÍ MISIJNÍ JARMARK  

Po každé dnešní mši svaté se v čase 8:30 – 12:30 h zastavte na farním dvoře na jarním misijním jarmarku! Pod zahradním průjezdem na farní dvůr Vám budou k dispozici vyřazené knižní tituly z farní knihovny. Ty si můžete zdarma (případně za dobrovolný příspěvek) rozebrat.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI U KAPLIČEK VE FARNOSTI  

Dnes v 15:00 h srdečně zveme na májovou pobožnost do Jiříkovic. Pěší poutníci můžou vyrazit od fary z Vratislavova náměstí ve 13:30 h. Příští neděli se setkáme u kapličky v Maršovicích.

BENEFIČNÍ KONCERT HORÁCKÉ MUZIKY PRO EMILY

Všechny srdečně zveme na benefiční Koncert pro Emily. Horácká muzika se v něm představí se svým pásmem „Pocta svatému Janu Nepomuckému“. Koncert se uskuteční v našem farním kostele ve čtvrtek 11. května 2023 v 18:00 h. Výtěžek benefice půjde na nákup nového auta pro pětiletou Emily trpící dvěma vzácnými nevyléčitelnými diagnózami – spinální svalovou atrofií prvního typu a angelmanovým syndromem. Bližší informace o příběhu malé Emily ZDE.

POSTNÍ ALMUŽNA  V postničkách se v naší farnosti letos vysbíralo 2.706,- Kč. Pán Bůh zaplať za každou korunu, kterou jste podpořili místní charitní záchranní síť, kterou naše oblastní charita pomůže lidem v existenční nouzi.

BIBLICKÁ HODINA  

Jako obvykle ve středu v 19:00 h na faře.

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ K PŘIJETÍ SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ 

V pátek v 18:45 na faře.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

7. – 14. května 2023

 

Neděle

7.  května

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za † Marii a Jiřinu Malých

9:00

Za živou a † rodinu Kolářovu, Koudelkovu, Parolkovu a Tichou

10:30

Za Boží lid

Úterý

9. května

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Středa

10. května

18:00

Za dary Ducha Svatého, za moudrost, odvahu a dar pokoje a jednoty pro všechny kněze

Čtvrtek

11. května

7:00

Za † pana děkana Jana Daňka a za † Marii, Gabrielu a Hedviku Malých

Pátek

12. května

18:00

Za † Marii Kabrdovou, živou a † rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Sobota

13. května

7:00

Za † P. Karla Fialu, † P. Jaroslava Svobodu a za všechny † kněze našeho děkanství

Neděle

14.  května

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou † rodinu Kociánovu a Horňasovu a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

9:00

Za † rodiče Vavříčkovy, † sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu

Mše svatá v 10:30 v tento den mimořádně nebude!!!

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 30. dubna – 7. května 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme čtvrtou neděli velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest pěti dětí: Lenky Štempelové, Magdalény Pojerové, Emy Šimkové a Davida a Dominika Kršky. V pondělí je památka svatého Josefa – dělníka; v úterý památka svatého Atanáše, biskupa a učitele církve; ve středu svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů. V sobotu je památka svatého Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Příští neděle je pátá velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest malé Emy Laštovičkové.

JARNÍ MISIJNÍ JARMARK  

Jarní misijní jarmark se uskuteční příští neděli 7. května 2023 v čase 8:30 – 12:30 h na farním dvoře. Výrobky, které chcete poskytnout k prodeji, přineste prosím na faru (na baroko) den předem, a to v sobotu 6. května 2023 mezi 15:00 a 17:00 h. Výtěžek jarmarku půjde jako obvykle na Papežská misijní díla.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Blíží se mariánský měsíc květen a s ním májové pobožnosti u kapliček naší farnosti. Proběhnou jako obvykle vždy v neděli v 15:00 h s možností společného pěšího putování. První bude příští neděli 7. května v Jiříkovicích. Kalendář májových pobožností najdete na plakátku ve vývěsce a na farním webu.

LECTIO DIVINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

PRVNÍ PÁTEK  

Pátek je první v měsíci. Možnost svátosti smíření bude ve čtvrtek od 15:30 h do 17:30 h a v týdnu před každou mší svatou. V pátek dopoledne navštívím nemocné. Večerní program bude jako obvykle: od 17:00 h tichá, od 17:30 h moderovaná adorace před Nejsvětější Svátostí, litanie a svátostné požehnání.

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ K PŘIJETÍ SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ 

Začíná v pátek v 18:45 na faře.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu paní Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

30. dubna – 7. května 2023

 

Neděle

30. dubna

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za † rodiče Pelánovy a Stehlíkovy

9:00

Za † Františka Šanderu, † Miroslavu Šanderovou, † oboje rodiče, duše v očistci a dar zdraví pro celou rodinu

10:30

Za Boží lid

Úterý

2. května

7:00

Za † Josefa Německého a živou a † rodinu Německých

Středa

3. května

18:00

Za † Janu a Jana Hradeckých, † dceru Janu

a † Ivana Hegera

Čtvrtek

4. května

7:00

Za † Františka Novotného, † rodiče, † manžele Krátkých a † Jiřinku Šedivou

Pátek

5. května

18:00

Za † rodiče Dítětovi a † tetu Věru

Sobota

6. května

7:00

Za † Josefa Německého a živou a † rodinu Německých a Košíkovu

Neděle

7.  května

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za † Marii a Jiřinu Malých

9:00

Za živou a † rodinu Kolářovu, Koudelkovu, Parolkovu a Tichou

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 23. – 30. dubna 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme třetí neděli velikonoční. V pondělí je památka svatého Jiří, mučedníka; v úterý svátek svatého Marka, evangelisty; v sobotu svátek svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. Příští neděle je čtvrtá velikonoční. V pátek ve 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá pana Miroslava Bartoše (*1926) z Nového Města na Moravě. V neděli poslední mši svaté bude křest čtyř dětí: Lenky Štempelové, Emy Šimkové, Davida a Dominika Kršky.

SCHŮZKA K DIECÉZNÍMU SETKÁNÍ S BISKUPEM PAVLEM   

Zveme všechny mladé, kteří se chystají na diecézní setkání mládeže s biskupem Pavlem 13. května v Žarošicích, na dnešní děkanátní přípravné setkání v 15:00 h na faře. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! Pro účast na setkání je nutné on line přihlášení zde. Registrovat se lze pouze do zítřka, tj. pondělí 24. dubna 2023!!!

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU   

Kněžská rekolekce žďárského děkanátu v tomto týdnu mimořádně nebude v Novém Městě na Moravě, ale v Bystřici nad Pernštejnem. V 8:30 h budeme v tamním kostele svatého Vavřince děkovat za 30 let Oblastní charity ve Žďáru nad Sázavou. Proto ve čtvrtek v Novém Městě na Moravě mimořádně nebude mše svatá ráno, ale až večer v 18:00 h.

TÝDEN MODLITEB ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ   

Vstupujeme do Týdne modliteb za duchovní povolání. Kromě modliteb v průběhu celého týdne bude ve čtvrtek od 15:30 tichá a od 17:30 moderovaná eucharistická adorace za nová kněžská a řeholní povolání. Rozpis je vzadu na stolku s obětními dary, prosím o zapsání.

SETKÁNÍ KATECHETŮ ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU   

Zveme všechny katechety a katechetky a také všechny věřící pedagogy z naší farnosti na setkání katechetů žďárského děkanství, které se uskuteční příští sobotu 29. dubna od 9:00 h do 11:00 h v Dětské skupině Hvězdička na Libické ulici 1 ve Žďáře nad Sázavou. Program setkání na plakátcích ve vývěsce a na farním webu.

DĚKOVNÁ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH   

Otcové pallotini zvou na děkovnou adoraci s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí, a to příští sobotu 29. dubna od 19:00 h do poutního kostela Božího milosrdenství a sestry Faustyny ve Slavkovicích.

FARNÍ POUŤ NA SLOVENSKO   

Pro veliký zájem o farní pouť na Slovensko v termínu 27. – 29. října 2023 vypravujeme druhý autobus. Případní zájemci se tak můžou i nadále hlásit na adrese novemesto@dieceze.cz.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu paní Librová a paní Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

23. – 30. dubna 2023

 

Neděle

23. dubna

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Mikešovu a Strakovu

9:00

Za † rodiče Trojanovy a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

10:30

Za Boží lid

Úterý

25. dubna

7:00

Za † Ladislava Holfeuera, † sestru, † rodiče, † švagra a † synovce Josefa

Středa

26. dubna

18:00

Za † Marii a Miloslava Mrázkovy, † sourozence a Boží pomoc a ochranu

Čtvrtek

27. dubna

18:00 !!!

Za milost obrácení a dar víry pro ty, kteří se od Boha odvrátili

Pátek

28. dubna

14:30

Kostelíček: Za † Miroslava Bartoše (*1926)

(pohřební)

 

18:00

Za živou a † rodinu Černých a Svobodovu

Sobota

29. dubna

7:00

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v měsíci dubnu

Neděle

30. dubna

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za † rodiče Pelánovy a Stehlíkovy

9:00

Za † Františka Šanderu, † Miroslavu Šanderovou, † oboje rodiče, duše v očistci a dar zdraví pro celou rodinu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz