LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 12. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté zveme do farní kavárny. Dnešní mše svatá v 10:30 bude na návsi v Radňovicích (poutní). Odpoledne v 15:00 bude na petrovické návsi ekumenická bohoslužba. Po jejím skončení jste zváni k drobnému pohoštění. Sbírka na nákup osobních aut pro sociální službu Osobní asistence z minulé neděle vynesla 51.338,- Kč. Pán Bůh zaplať za každý váš dar! V pondělí je slavnost Narození svatého Jana Křtitele, mše svatá bude večer v 18:00. V pátek je památka svatého Ireneje, biskupa a mučedníka, učitele církve, ale večerní mše svatá v 18:00 s poděkováním na závěr školního roku bude již z vigilie sobotní slavnosti svatých Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze. Příští neděle je 13. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest čtyř dětí: Matkéty Hořínkové ze Slavkovic, Natálie Sadecké z Nové Vsi, Šimona Zídka a Gabriela Štipla z Nového Města na Moravě.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ   

Ve středu 19. června odešel na věčnost P. Jan Peřina (†78), dlouholetý farář ve Vysokých Popovicích, který působil jako kaplan v naší farnosti v letech 1971–1973. Pohřeb otce Jana bude v pondělí 24. června v 15:00 na slavnost Narození Jana Křtitele v kostele svatého Jana Křtitele ve Vysokých Popovicích.

LECTIO DIVINA  

Ve středu od 19:00 na faře, poslední v tomto školním roce.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU VE FARNOSTI JIMRAMOV  

Ve čtvrtek 27. června proběhne rekolekce žďárského děkanátu, tentokrát ve farnosti Jimramov. Program jako obvykle (v 8:00 adorace před Nejsvětější Svátostí v kostele Narození Panny Marie, v 8:30 mše svatá) Ranní mše svatá v 7:00 v Novém Městě zůstává.

BRIGÁDA – VYKLIZENÍ FARNÍ PŮDY  

Prosíme dobrovolníky o pomoc s vyklizením farní půdy před druhou etapou rekonstrukce střechy v sobotu 29. června od 8:00.

PRIMICE MILANA PAZDERY  

Příští sobotu 29. června od 14:30 v Křižanově.

PRÁZDNINOVÝ REŽIM

Příští nedělí začíná prázdninový režim, během kterého nebudou v neděli mše svaté v 10:30, středeční biblické hodiny ani lectio divina.

GODSUMMER 2024   

Brněnské centrum mládeže zve všechny nejen mladé lidi k účasti na akci GODSUMMER 2024. Při této akci jsou mladí lidé vyzváni k uspořádání nějaké evangelizační události anebo se zúčastnit evangelizační akce, pořádané DCM Brno. Po uspořádání akce v rámci GODSUMMER 2024 dostanou pořádající evangelizační merch jako poděkování za jejich službu. Bližší informace na plakátcích.

ÚKLID KOSTELA 

Službu má v tomto týdnu paní Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

23. – 30. června 2024

Neděle

23. června

12. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † pana děkana Jana Daňka

9:00

Za † Taťjanu Yánkovou a živou a † rodinu Zídkovu a Kabrdovu

10:30

RADŇOVICE: POUTNÍ MŠE SVATÁ NA NÁVSI

(Ve farním kostele svaté Kunhuty mše sv. nebude)

15:00

PETROVICE: Ekumenická bohoslužba na návsi

Pondělí

24. června

18:00

SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE

(Za Boží lid)

Úterý

25. června

7:00

Na úmysl celebranta

Středa

26. června

18:00

Za živou a † rodinu Kabelkovu a Horňasovu

Čtvrtek

27. června

7:00

Za živé a † rodiny Harvánkovy, Jinkovy, Čadílkovy a Ševelovy

8:30

JIMRAMOV: rekolekce žďárského děkanství

Pátek

28. června

18:00

MŠE SVATÁ S PODĚKOVÁNÍM NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU

VIGILIE SLAVNOSTI SVATÝCH PETRA A PAVLA

(Za † Oldřicha Bártu)

Sobota

29. června

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

30. června

13. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Ivana Hudáka, za živé a † členy rodiny Hudákovy a Kozákovy

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, správce farnosti | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply