Milí farníci!

Mnozí z Vás se ptají, jak můžou nyní, kdy se nekonají veřejné bohoslužby, a tudíž ani sbírky, pomoct naší farnosti. Jak jsem již zmiňoval v neděli, nejbezpečnější a nejúčinnější formou pomoci v současné době je donátorství. Váš příspěvek totiž sníží částku, kterou se naše farnost spolupodílí na zajištění pastorace v naší diecézi. Po minulé roky se na tento účel konala mimořádná sbírka. Ta, jak víte, se letos neuskuteční. Proto i menší pravidelný příspěvek většího počtu farníků tuto částku pomůže významně snížit. Přihlásit se lze na https://donator.cz/podporit.

Všem dárcům veliké Pán Bůh zaplať!

Miro Kulifaj, administrátor farnosti

 

PULS

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply