All posts by Marek Přichystal

Možnost získání odpustků

Apoštolská penitenciárie v pátek 20. března vydala dekret, kterým umožňuje získání plnomocných odpustků lidem nakažených koronavirem, těm kteří je ošetřují a stejně tak všem věřícím, kteří se za ně modlí. Zároveň dnes byla vydána také nóta, která připomíná, že v extrémních situacích je možné udělit hromadné rozhřešení.

Read More

Slovo pana děkana

Milovaní farníci, farnice a přátelé farnosti novoměstské!
Srdečně vás pozdravuji jako farář a děkan. Už jsem vás neviděl tři
neděle, protože společnost zasáhla virová pandemie.
          Chci vás ujistit, že na všechny moc myslím, když sloužím mši
svatou jen s ministranty a kostelníky. Přijdou a mohou také ti, kdo
mají úmysl mše svaté (dva až tři lidé). Vaše objednané mše svaté jsou
všechny odslouženy.
          Chci vás poprosit, abyste dodržovali všechna nařízení a
omezení, je to především z úcty k životu druhých. Ne kvůli nařízení
vlády a politiků.
          Špičkoví kněží a biskupové se jasně vyjádřili v tomto smyslu,
jak říkám (viz kněz Orko Vácha, kardinál Duka, náš biskup Vojtěch).
          Karanténa je největší věc na světě. Tahle krize změní společnost
k lepšímu. Přijdou ekonomické a sociální problémy, lidé budou muset
žít skromněji a zjistí, že Bůh má v životě každého člověka hlavní
slovo. Modleme se: Buď vůle Boží.  Maria, přimlouvej se za nás.
          Jeden z duchovních otců odpověděl novinářce na otázku: Změní
se společnost? „Bude jiná, změní se k lepšímu. Válka vždycky
generuje hrdiny a zbabělce, ukáže, kdo je kdo. Hrozny vydávají šťávu,
jen když jsou drceny.“
          Věřme Bohu a nebojme se.
Modlí se za vás a žehná vám.
P. Jan Daněk, farář a děkan

Aktuální opatření – COVID-19

Vzhledem k vývoji posledních událostí v souvislosti s koronavirem COVID-19 prosíme farníky, aby na jakékoliv bohoslužby nechodili. Nedělní povinnost lze splnit poslechem rádiového (radio Proglas), televizního (TV Noe) vysílání nebo pomocí dalších moderních možností (přehled online mší sv.). Aktuálně je také udělen dispenc z účasti na nedělní bohoslužbě.

Zde si prosím přečtěte dopis našeho biskupa Vojtěcha.