Archive 6.4.2020

Možnost získání odpustků

Apoštolská penitenciárie v pátek 20. března vydala dekret, kterým umožňuje získání plnomocných odpustků lidem nakažených koronavirem, těm kteří je ošetřují a stejně tak všem věřícím, kteří se za ně modlí. Zároveň dnes byla vydána také nóta, která připomíná, že v extrémních situacích je možné udělit hromadné rozhřešení.

Read More

Slovo pana děkana

Milovaní farníci, farnice a přátelé farnosti novoměstské!
Srdečně vás pozdravuji jako farář a děkan. Už jsem vás neviděl tři
neděle, protože společnost zasáhla virová pandemie.
          Chci vás ujistit, že na všechny moc myslím, když sloužím mši
svatou jen s ministranty a kostelníky. Přijdou a mohou také ti, kdo
mají úmysl mše svaté (dva až tři lidé). Vaše objednané mše svaté jsou
všechny odslouženy.
          Chci vás poprosit, abyste dodržovali všechna nařízení a
omezení, je to především z úcty k životu druhých. Ne kvůli nařízení
vlády a politiků.
          Špičkoví kněží a biskupové se jasně vyjádřili v tomto smyslu,
jak říkám (viz kněz Orko Vácha, kardinál Duka, náš biskup Vojtěch).
          Karanténa je největší věc na světě. Tahle krize změní společnost
k lepšímu. Přijdou ekonomické a sociální problémy, lidé budou muset
žít skromněji a zjistí, že Bůh má v životě každého člověka hlavní
slovo. Modleme se: Buď vůle Boží.  Maria, přimlouvej se za nás.
          Jeden z duchovních otců odpověděl novinářce na otázku: Změní
se společnost? „Bude jiná, změní se k lepšímu. Válka vždycky
generuje hrdiny a zbabělce, ukáže, kdo je kdo. Hrozny vydávají šťávu,
jen když jsou drceny.“
          Věřme Bohu a nebojme se.
Modlí se za vás a žehná vám.
P. Jan Daněk, farář a děkan