Průvodce kostelem sv. Kunhuty.

Stáhnout

pohled od parku

Pohled od parku

Patronka kostela sv. Kunhuta byla manželkou německého císaře Jindřicha II. Žila na přelomu 10. a 11. století zbožným životem, zakládala kláštery a v jednom z nich po smrti svého manžela dožila (jde o Bamberk nedaleko českých hranic). Její manžel Jindřich II. byl také svatořečen a známe jej jako sv. Jindřicha. Byli současníky našich přemyslovských knížat Boleslava II. a Boleslava III.

První zmínka o kostele pochází z roku 1362, dokončen byl v roce 1592 dostavbou věže, jak o tom svědčí pamětní deska nedaleko vchodu do sakristie. Kostel byl původně gotický, a když roku 1723 vyhořel, zůstal v původním stavu pouze presbytář a vše ostatní bylo přestavěno do podoby barokní. Můžeme jen obdivovat estetické cítění našich předků za to, že obě části jsou sladěny tak, že se navzájem neruší.

Read More

Kostel sv. Kunhuty

FARNÍ KOSTEL SV. KUNHUTY

Novoměstský farní kostel je zasvěcen svaté Kunhutě, k níž v 18. století přibyla jako spolupatronka svatá Anna. Úctu k této světici podnítilo uchránění města od morové epidemie a zachování její dřevořezby při zhoubném požáru.

Duchovní stánek, který tvoří dominantu náměstí, je nejstarším památníkem místních dějin. V horizontu staletí sdílel osudy generací v dobrém i zlém. Byl svědkem rozvoje městečka, následků válek a požárů. Pečeť minulosti mu vtiskl vznešený řád gotiky i zdobnost baroka. Nezaměnitelný vzhled získal sgrafitovou výzdobou místního umělce Karla Němce.

Read More