Archive 29.3.2016

Svátek Božího milosrdenství

SOBOTA, 2. DUBNA 2016 – Svátost smíření od 10.00 do 17.00 (v rámci Dne smíření)

VEČER MILOSRDENSTVÍ:

17.45 přednáška na pokračování:„Skutky milosrdenství“/ 4 (otec Slavomír Peklanský, SAC)
18.15 – 3 skladby pěveckého komorního souboru z Třebíče SINE NOMEN
18.20 – 1. část svědectví „Smrt už nezabíjí aneb Zastavení patnácté“, svědectví manžela Ludmily Tomkové (+2007), která byla přijetím své dlouhé a těžké nemoci povzbuzením a duchovní posilou pro mnohé lidi z Třebíče a okolí. (Karel Tomek)
18.40 – 1 skladba pěveckého souboru
18.45 – 2. část svědectví
19.05 – 3 skladby pěveckého souboru na závěr

Read More

Průvodce kostelem sv. Kunhuty.

Stáhnout

pohled od parku

Pohled od parku

Patronka kostela sv. Kunhuta byla manželkou německého císaře Jindřicha II. Žila na přelomu 10. a 11. století zbožným životem, zakládala kláštery a v jednom z nich po smrti svého manžela dožila (jde o Bamberk nedaleko českých hranic). Její manžel Jindřich II. byl také svatořečen a známe jej jako sv. Jindřicha. Byli současníky našich přemyslovských knížat Boleslava II. a Boleslava III.

První zmínka o kostele pochází z roku 1362, dokončen byl v roce 1592 dostavbou věže, jak o tom svědčí pamětní deska nedaleko vchodu do sakristie. Kostel byl původně gotický, a když roku 1723 vyhořel, zůstal v původním stavu pouze presbytář a vše ostatní bylo přestavěno do podoby barokní. Můžeme jen obdivovat estetické cítění našich předků za to, že obě části jsou sladěny tak, že se navzájem neruší.

Read More

Pořad bohoslužeb – Svatý týden 2018

Květná neděle:

Mše sv. v 7:30 a 9:00 před devátou žehnání ratolestí

Pondělí- Středa svatého týdne:

Zpovědi od 16:00 – 18:30
Mše budou v 18:00

Zelený čtvrtek:

Mše sv. v 18:00

Velký pátek:

Velkopáteční obřady v 17:00

Bílá sobota:

Svěcení ohně a obřady v 18:30

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ  Slavnost Zmrtvýchvstání

Mše sv. v 7:30, 9:00

Pondělí velikonoční:

Mše sv. v 8:00

Kostel sv. Kunhuty

FARNÍ KOSTEL SV. KUNHUTY

Novoměstský farní kostel je zasvěcen svaté Kunhutě, k níž v 18. století přibyla jako spolupatronka svatá Anna. Úctu k této světici podnítilo uchránění města od morové epidemie a zachování její dřevořezby při zhoubném požáru.

Duchovní stánek, který tvoří dominantu náměstí, je nejstarším památníkem místních dějin. V horizontu staletí sdílel osudy generací v dobrém i zlém. Byl svědkem rozvoje městečka, následků válek a požárů. Pečeť minulosti mu vtiskl vznešený řád gotiky i zdobnost baroka. Nezaměnitelný vzhled získal sgrafitovou výzdobou místního umělce Karla Němce.

Read More

Sv. Kunhuta

SV. KUNIGUNDA (KUNHUTA)

[Cunegundis, imperatrix]

3. BŘEZNA – PŘIPOMÍNKA
císařovna a řeholnice OSB

CHARAKTERISTIKA
Úmrtí: 1033 / 1039
Patron: bamberské diecéze, těhotných žen, dětí, nemocných
Atributy: císařský oděv ,kniha, koruna císařská, kostel –model bamberského
dómu, radlice, řecký kříž, řeholnice

Read More