Parte Mons. ICLic. Mgr. Jan Daněk

admin

1 comment so far

Martina Hadžegová Posted on9:10 - 29.6.2020

Otci Janovi jsem vděčná za to, že mě připravil i udělil 1. svaté přijímání v roce 1992. V lednu tohoto roku důstojně a velice citlivě odsloužil pohřeb mého tatínka. Ač byl zdravotní stav otce Jana velmi vážný, udržel si úsměv a nikdy si nestěžoval. Jeho nedělní kázání byla vždy přesná. Byl to opravdu moudrý muž a Boží služebník na pravém místě.
Za vše, co vykonal pro novoměstskou farnost, mu ze srdce děkuji a modlím se za něj.
Martina Hadžegová, kostelnice farnosti Ostrava-Pustkovec

Leave a Reply