Mons. ICLic. Mgr. Jan Daněk (* 11. 5. 1950 + 23. 6. 2020)

Smrt není nic, jen jsem přešel do vedlejší místnosti.

Já jsem já. Vy jste vy.

Čím jsem pro vás byl, jsem i nadále.

Oslovujte mě, jak jste mě vždy oslovovali.

Mluvte se mnou, jako jste to vždy dělali.

Nepoužívejte jiný tón.

Netvařte se slavnostně ani smutně.

Dále se smějte tomu, co nás společně rozesmávalo.

Modlete se, usmívejte se, myslete na mne, modlete se za mne.

Nechť se mé jméno vyslovuje doma jako před tím.

Bez jakéhokoliv důrazu, bez sebemenšího stínu.

Život není jiný, než býval.

Nit není přestřižena.

Proč bych vám měl sejít z mysli?

Jen proto, že jsem vám sešel z očí?

Nejsem daleko, jen na protější straně cesty. 

Paul Claudel

Slovo pana děkana

Milovaní farníci, farnice a přátelé farnosti novoměstské!
Srdečně vás pozdravuji jako farář a děkan. Už jsem vás neviděl tři
neděle, protože společnost zasáhla virová pandemie.
          Chci vás ujistit, že na všechny moc myslím, když sloužím mši
svatou jen s ministranty a kostelníky. Přijdou a mohou také ti, kdo
mají úmysl mše svaté (dva až tři lidé). Vaše objednané mše svaté jsou
všechny odslouženy.
          Chci vás poprosit, abyste dodržovali všechna nařízení a
omezení, je to především z úcty k životu druhých. Ne kvůli nařízení
vlády a politiků.
          Špičkoví kněží a biskupové se jasně vyjádřili v tomto smyslu,
jak říkám (viz kněz Orko Vácha, kardinál Duka, náš biskup Vojtěch).
          Karanténa je největší věc na světě. Tahle krize změní společnost
k lepšímu. Přijdou ekonomické a sociální problémy, lidé budou muset
žít skromněji a zjistí, že Bůh má v životě každého člověka hlavní
slovo. Modleme se: Buď vůle Boží.  Maria, přimlouvej se za nás.
          Jeden z duchovních otců odpověděl novinářce na otázku: Změní
se společnost? „Bude jiná, změní se k lepšímu. Válka vždycky
generuje hrdiny a zbabělce, ukáže, kdo je kdo. Hrozny vydávají šťávu,
jen když jsou drceny.“
          Věřme Bohu a nebojme se.
Modlí se za vás a žehná vám.
P. Jan Daněk, farář a děkan