Pěší pouť do Obyčtova

 

Všichni jste srdečně zváni na farní pěší pouť do Obyčtova, která se uskuteční 12. září 2020

 

Předběžný program pouti:

7.45   – Sraz u farního kostela v Novém Městě
8.00   – Odchod poutníků do Obyčtova
11.30 – Mše svatá a prohlídka kostela
13.13 – Odjezd vlaku ze stanice Ostrov nad Oslavou
13.57 – Předpokládaný návrat do Nového Města

Změna programu vyhrazena. Půjde se za každého počasí, myslete na to při výběru oblečení. Víc informací o poutním kostele Navštívení Panny Marie zde

Mons. ICLic. Mgr. Jan Daněk (* 11. 5. 1950 + 23. 6. 2020)

Smrt není nic, jen jsem přešel do vedlejší místnosti.

Já jsem já. Vy jste vy.

Čím jsem pro vás byl, jsem i nadále.

Oslovujte mě, jak jste mě vždy oslovovali.

Mluvte se mnou, jako jste to vždy dělali.

Nepoužívejte jiný tón.

Netvařte se slavnostně ani smutně.

Dále se smějte tomu, co nás společně rozesmávalo.

Modlete se, usmívejte se, myslete na mne, modlete se za mne.

Nechť se mé jméno vyslovuje doma jako před tím.

Bez jakéhokoliv důrazu, bez sebemenšího stínu.

Život není jiný, než býval.

Nit není přestřižena.

Proč bych vám měl sejít z mysli?

Jen proto, že jsem vám sešel z očí?

Nejsem daleko, jen na protější straně cesty. 

Paul Claudel