Tag křest

Křest

Objednání křtu dítěte.

Podmínky: Malé dítě je možné pokřtít jen tehdy, když bude křesťansky vychováno a uvedeno do praktického života víry. Tuto záruku musí dát jeho rodiče.

Křest dítěte je nutné objednat 10 dní předem. Je vhodné si předem domluvit den a hodinu přípravy na křest svého dítěte.

Rodiče zajistí ke křtu kmotra. Kmotr musí být pokřtěný, už přijal svátosti sv. přijímání a biřmování. Dále rodiče zajistí ke křtu roušku a křestní svíci.

K přípravě si rodiče donesou doklady:

  • rodný list dítěte
  • svůj oddací list
2020 ©, Řísmkokatolická farnost sv. Kunhuty, Nové Město na Moravě