Archive 29.5.2016

Křest

Objednání křtu dítěte.

Podmínky: Malé dítě je možné pokřtít jen tehdy, když bude křesťansky vychováno a uvedeno do praktického života víry. Tuto záruku musí dát jeho rodiče.

Křest dítěte je nutné objednat 10 dní předem. Je vhodné si předem domluvit den a hodinu přípravy na křest svého dítěte.

Rodiče zajistí ke křtu kmotra. Kmotr musí být pokřtěný, už přijal svátosti sv. přijímání a biřmování. Dále rodiče zajistí ke křtu roušku a křestní svíci.

K přípravě si rodiče donesou doklady:

  • rodný list dítěte
  • svůj oddací list

Náboženství 2015-2016

Pravidelná výuka náboženství ve školním roce 2015-2016.

PONDĚLÍ: 2. Základní škola – Nová Město na Moravě

  • 2. tř. – 11.45 – 12:30
  • 3.-4. tř. – 12:45 – 13:30
  • vyšší třídy dle domluvy s vyučujícím

ÚTERÝ: 1. Základní škola – přístavba

  • 2. tř. – 11:20 – 12:00
  • Radňovice – 13:10-13:50

STŘEDA: 1. Základní škola – Nová Město na Moravě

  • 3.-4. tř. – 12:45 – 13:30
  • 5.-9. tř. – 13:30 – 14:15

ČTVRTEK: Gymnázium – 14:35 – 15:00